Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз уроку в аспекті розвитку інтелекту учнів

Читайте также:
  1. E. Руховий аналізатор.
  2. II. Психологические требования к уроку
  3. III.Перспективи розвитку фінансового ринку України.
  4. V Методика проведення уроку
  5. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  6. Автори — творці об'єктів права інтелектуальної власності
  7. АКТИВІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НАРОДІВ АЗІЇ ТА АФРИКИ ЯК НОВА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ
  8. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  9. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  10. Аналіз виконання договірних зобов’язань

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УРОКУ

Дата:20.03.2014 року

Тема:«Слухова сенсорана система, її будова і функції»Задачі продовжити формувати поняття «аналізатори» на прикладі слухового аналізатора; розкрити значення органа слуху в житті людини і тварини; ознайомити із будовою і функціями органа слуху, зробити висновки.

Виконала:Павліченко Ольга Олексіївна , студентка 4 курсу_____

групи 4120-2-з біологічного факультету ЗНУ м. Запоріжжя_____________

 

Аналіз уроку в аспекті розвитку інтелекту учнів

Урок був підготовлений відповідно до розвитку в учнів складових інтелектуальної сфери. Були створені додаткові домашні завдання до категорій учнів з різним розвитком інтелекту, щоб створити атмосферу творчості та саморозвитку в навчанні (полегшує вибір матеріалу до уроків, зменшує напруженість у діяльності вчителя). На уроці були завдання з різними рівнями складності, була створена необхідність вирішувати учбові проблеми, в процесі чого в них розвивалися якості, які характеризували сформовану індивідуальність та творчу особистість (високий рівень розвитку інтелектуальної, мотиваційної та інших сфер, ініціативність, самостійність, критичність та інше).

Впродовж уроку керуючі дії вчителя відповідали закономірностям розумової діяльності учнів. Активізація розумової діяльності учнів на уроках включає в себе і формування просторового уявлення, і розвиток логічного мислення, і вміння вгадувати наперед результат, вміння розумно шукати правильний шлях в самих складних та заплутаних умовах задач. Тому для того щоб навчити учнів самостійно мислити, набувати знань були застосовані чотири рівня засвоєння знань учнями.

Перший рівень: репродуктивний, тобто передбачає виконання вправ, що не потребує відображення знань без особливих змін: факти, поняття, правила, готові висновки. На практиці більшість учнів без труднощів відображають такий матеріал.

Другий рівень: рівень стандартних операцій, що передбачає оперування знаннями в стандартних умовах (за зразком, правилом, вказівками). В середньому більше половини учнів легко виконують завдання такого рівня.

Третій рівень: аналітико – синтетичний – який передбачає наявність умінь аналізувати, синтезувати та робити висновки. Для виконання завдань на такому рівні необхідні уміння в застосування навичок логічної обробки матеріалу, уміння давати оцінку, порівнювати, узагальнювати. Менш ніж третя частина виконувала це завдання.

Четвертий рівень: творчий – при якому необхідно застосовувати знання в змінених умовах. Впродовж уроку лише 2 учня виконували такі завдання, виявляючи міцні та глибокі знання, вільно вирішуючи проблемні завдання.

В ході уроку формувались рефлексивні компоненти розумової діяльності учнів. Перед вивченням нової теми я дала декілька хвилин для самостійного вивчення матеріалу з послідуючим відтворенням його учнями, щоб зрозуміти, як вони можуть самостійно працювати й відтворювати новий матеріал. На протязі уроку в учнів непогано формуються прийоми розумової діяльності. В процесі роботи дитина використовує найпростіші прийоми вивчення – читає декілька разів, спочатку відтворює текст частинами, потім об’єднує в більші уривки, а на останок відтворює повністю текст. Для закріплення матеріалу задала додому повторити, вивчити терміни та відповісти на запитання.

В ході уроку учні навчаються прийомам логічної, змістовної обробки матеріалу. Учні пояснюють внутрішню суть матеріалу, вчились виділяти головне, порівнювати та робити висновки, конкретизувати отриману інформацію на уроці. Більш успішні учні допомагали в цій роботі менш успішним.

На уроці школярі задавали питання та робили висновки (що говорить, наскільки доступно був викладений матеріал, чи було їм цікаво).

Щоб вияснити, чи зрозумілий матеріал по закінченню уроку були використані такі методи: було проведене фронтальне опитування (учні повинні були швидко та коротко давати відповіді), потім письмове опитування, після чого учні помінялись роботами і перевірили одне одного (потім здали вчителю на перевірку).

На уроці використовувалась колективна розумова діяльність. На початку уроку учні самостійно прочитали новий матеріал з подальшим його обговоренням. Впродовж цієї бесіди вчитель пояснює незрозумілу термінологію та слідкує ,щоб учні робили правильні висновки.

На протязі уроку я виділила такі елементи творчого мислення: нестандартні відповіді, здатність висунути нові ідеї, здатність до спілкування, ефективне використання попереднього досвіду, самостійність мислення, що в подальшому вплинуло на оцінювання.

Під час проведення уроку враховуються відмінності школярів з основних якостей інтелектуальної сфери. В класі спостерігається нерівномірність засвоєння шкільного матеріалу. Більшість учнів встигають за програмою, працюють на уроці, своєчасно виконують домашнє завдання. Третя частина школярів менш активні на уроці, їм потрібно більше часу на засвоєння, вивчення теми. Також є декілька учнів, які і за програмою встигають, аналізують, роблять самостійно висновки й допомагають менш успішним однокласникам. Тому доцільно під час роздачі завдань, контролю використовувати завдання різної складності (на приклад: опитувальні картки з трьома рівнями складності). Також впродовж уроку необхідно затримуватись на питаннях, які можуть бути зрозумілими не всім й детально ще раз пояснювати.

 


Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.029 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав