Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз уроку в аспекті розвитку мотивації учнів

Читайте также:
  1. E. Руховий аналізатор.
  2. II. Психологические требования к уроку
  3. III.Перспективи розвитку фінансового ринку України.
  4. V Методика проведення уроку
  5. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  6. АКТИВІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НАРОДІВ АЗІЇ ТА АФРИКИ ЯК НОВА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ
  7. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  8. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  9. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  10. Аналіз виконання договірних зобов’язань

Перед вивченням нової теми приводила декілька цікавих фактів, роздумуючи над якими школярі плавно переходять до обговорення теми уроку, вчитель тільки підштовхує в правильному напрямку.

Я вважаю, що такий початок уроку можна назвати успішним, бо це зацікавило учнів і вони приймали активну участь в обговорення цієї теми.

Я вважаю, що треба актуалізувати в процесі уроку мотиваційний стан учнів. Учні активно приймали участь на уроці, задавали питання, вказували свою точку зору, швидко виконували поставлені перед ними задачі та робили висновки.

Мені частково вдавалося перемикати учнів з одного виду діяльності на інший. Деякі учні не одразу реагували на зміну діяльності. Але більшість справлялись з переходом. Коли переходили від розповіді до самостійного прочитання наступного розділу декілька учнів не одразу підключились до роботи. Але в кінці уроку при перевірці отриманих знань всі одночасно перейшли на цей вид діяльності.

Навчала учнів таким прийомам, щоб вони самі могли в майбутньому вибирати такі методи, які могли б привести їх до бажаної цілі. Для цього розповідаючи матеріал, не закінчую фразу, даючи змогу учням самим додумати й виразити свою думку. Вислухавши їх варіанти, не одразу даю правильну відповідь, а повертається до цієї теми пізніше. Давала завдання різної складності й спостерігала, як вони поводились в ситуаціях труднощів, що виникли при цьому. Потім давала можливість самостійно учню знайти помилку в його завданні.

Приклад: Учні працювали над картками із завданням різної складності, а потім використовуючи підручник самі шукали помилки.

Найчастіше використовувала такі прийоми спонукання: підкреслити попередні досягнення на останньому уроці та похвалити активних учнів, але відмітити, що учні можуть краще працювати, якщо захочуть; наголошуючи, якщо учень не вивчить цю тему, то в наступній темі йому буде складно розібратися. Наприкінці уроку більш активним учням, які давали змістовні, повні відповіді, самостійно аналізували отримані знання, були виставлені високі бали.

На протязі уроку приділяла увагу інтелектуальній, пізнавальній потребі та потребі в пізнавальному спілкуванні. Спонукала учнів самостійно шукати відповіді на завдання, аналізувати отримані дані й шукати помилки в своїх відповідях та аналізувати відповіді однокласників, задаючи їм питання та доповнюючи їх. Потребу в пізнавальному спілкування спонукала у учнів шляхом уточнення деяких моментів при розробці нового матеріалу. Задала декілька питань, на які не можна знайти повну відповідь, використовуючи на уроці лише підручник, тому учні повинні були консультувалися з учителем, щоб дати вичерпну відповідь й отримати вищій бал. Залучала до розкриття нового матеріалу шляхом вислуховування їх думок з різних питань по темі. Цей метод дозволяє запитаннями активізувати весь клас, спонукає учнів до творчої пізнавальної діяльності. Запитання були зрозумілими всім учням і не мали підказки.

Я вважаю, що вдалося досягти цілей розвитку мотиваційної сфери. Учні активно приймали участь в обговоренні нової теми. Спонукала самостійно шукати відповіді на питання, таким чином мотивуючи пізнавальну активність. Мотивація навчальної діяльності учнів здійснювала з урахуванням психологічних механізмів «зсуву мотиву та мета», з допомогою виправданого застосування похвали і заохочень.

На уроці враховувалась різниця учнів з основних якостей мотиваційної сфери. В основному у учнів мотивації засвоєння матеріалу - пізнавальні. Проявлялися у активній діяльності на уроці, пізнавальних інтересів до нового матеріалу, і реалізувалися шляхом отримання задоволення від самого процесу пізнання і його результатів.

 


Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав