Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вимоги до актів публічного адміністрування та наслідки їх порушення

Читайте также:
  1. IV. Вимоги до зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  3. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.
  4. Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, примусовий захід державного впливу, що застосовується до особи за скоєння адміністративного правопорушення (проступок).
  5. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  6. АДМІНІСТРУВАННЯ
  7. Безробіття: сутність, види та соціально-економічні наслідки. Закон Оукена.
  8. Берестейська унія та її історико – культурні наслідки.
  9. Берестейська унія, її причини та наслідки
  10. Берестейська церковна унія та її наслідки для українського суспільства.

Вимоги, що висуваються до правових актів суб'єктів публічної адміністрації:

1) відповідність загальносоціальним вимогам:

- оптимальність;

- доцільність;

- ефективність;

- соціальна справедливість.

Акти суб'єктів публічної адміністрації повинні обслуговувати сферу соціальних, духовних, політичних і економічних потреб суспільства;

2) відповідність юридичним вимогам:

— законність (правовий акт суб'єкта публічної адміністрації має підзаконний характер, і це означає, що він повинен відповідати усім вимогам законів та інших актів вищих органів як за змістом, так і за порядком видання і формою закріплення; насамперед, має відповідати Конституції та чинному законодавству; правовий акт адміністрування має бути юридичне обгрунтованим, оскільки його зміст містить владне волевиявлення суб’єкта публічної адміністрації, в ньому мають бути виражені цілі, завдання, підстави та юридичні наслідки; акт не повинен обмежувати або порушувати компетенцію та оперативну самостійність нижчих ланок системи суб'єктів публічної адміністрації; не повинен обмежувати або порушувати встановлені чинним законодавством права та законні інтереси громадян і інших суб’єктів у сфері публічного адміністрування; акт суб’єкта публічної адміністрації повинен видаватись у певному порядку з дотриманням процесуальних правил.

— презумпція законності акта (акт вважається законним з моменту прийняття. якщо він не скасований в порядку, передбаченому законодавством; питання про визнання такого акта не чиним вирішується компетентним органом публічної адміністрації, а в разі необхідності судовими органами та органами прокуратури).

3) відповідність організаційно-технічним вимогам:

— щодо мови акта (чіткість, лаконічність, доступність, грамотність, конкретність, зрозумілість для виконавців);

— щодо форми акта (письмовий або усний): обов'язкова наявність реквізитів: назви органу, який його видав; дати і місця прийняття; територія, на яку поширюється дія акта; перелік встановлених зобов'язань; дані про відповідальність за невиконання акта; перелік державних органів, що здійснюють контроль за виконанням акта; санкції за порушення; термін набрання чинності;

— підписи уповноважених осіб органу, що видав акт;

— своєчасність доведення до відома заінтересованих осіб;

— реєстрація, правова експертиза та інші вимоги.

Правові акти суб'єктів публічної адміністрації, прийняті з порушенням вимог, вважаються дефектними.

Дефектні акти поділяються на нікчемні та оспорювані,

Нікчемні акти — акти, юридична недійсність яких очевидна, недоліки яких скасувати не можна і які не породжують юридичних наслідків. Вони недійсні з моменту прийняття, за їх невиконання не настає юридична відповідальність. Це можуть бути акти, які містять вказівки шодо порушення законодавства, сприяють вчиненню злочинів тощо.

Оспорювані (заперечувані) акта — акти з помилками, дефектність яких не є очевидною, і які можна скасувати, доопрацювати, привести у відповідність до вимог законодавства. Недоліки не позбавляють їх юридичної сили, але вони можуть бути оскаржені заінтересованими суб'єктами права. Після оскарження акт може бути визнано або правомірним, законним (після усунення недоліків), або нікчемним. За такої ситуації оспорювані акти підлягають виконанню на відміну від нікчемних актів.

 
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 118 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав