Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В) Кожна особа має право на повагу до свого сімейного життя.

Читайте также:
  1. F) До прекращения дела обвиняемому должно быть разъяснено право возражать против такого основания.
  2. Gl] Тема 9.Законность и правопорядок. Мировой правопорядок
  3. I . Понятие и признаки правовых норм.
  4. I. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учителя информатики
  5. I. Нормативные правовые акты
  6. I. Понятие, признаки и предпосылки правовых отношений.
  7. I. Понятие, признаки и предпосылки правовых отношений.
  8. I. Правовой обычай.
  9. I. Правомерное поведение личности.
  10. I. Правосознание: понятие, структура, функции и виды.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Г)Державну охорону сім'ї:

1) держава охороняє сім'ю, дитинство, материнство, батьківство, створює умови для зміцнення сім'ї;

2) держава створює людині умови для материнства та батьківства, забезпечує охорону прав матері та батька, матеріально і морально заохочує і підтримує материнство та батьківство;

3) держава забезпечує пріоритет сімейного виховання дитини;

4) держава бере під свою охорону кожну дитину-сироту і дитину, позбавлену батьківського піклування;

5) ніхто не може зазнавати втручання в його сімейне життя, крім випадків, встановлених Конституцією України.

 

Поняття дитина:

1. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

2. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років.

3. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

 

Загальні засади регулювання сімейних відносин:

1) Правове регулювання сімейних відносин:

Сімейні відносини регулюють:

а) СКУ;

б) інші нормативно-правові акти;

в) сімейні відносини можуть бути врегульовані за домовленістю (договором) між їх учасниками:

- подружжя, батьки дитини, батьки та діти, інші члени сім'ї та родичі, відносини між якими регулює СКУ, можуть врегулювати свої відносини за домовленістю (договором), якщо це не суперечить вимогам СКУ, інших законів та моральним засадам суспільства;

- особи, які проживають однією сім'єю, а також родичі за походженням, відносини яких не врегульовані СКУ, можуть врегулювати свої сімейні (родинні) відносини за договором, який має бути укладений у письмовій формі. Такий договір є обов'язковим до виконання, якщо він не суперечить вимогам СКУ, інших законів України та моральним засадам суспільства.

г) якщо особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім'ї та родичами не врегульовані СКУ, вони регулюються відповідними нормами Цивільного кодексу України, якщо це не суперечить суті сімейних відносин;

д) якщо певні сімейні відносини не врегульовані СКУ, іншими нормативно-правовими актами або домовленістю (договором) сторін, до них застосовуються норми СКУ, які регулюють подібні відносини (аналогія закону).

2) Межі регулювання:

- лише у тій частині, у якій це є допустимим і можливим з точки зору інтересів їх учасників та інтересів суспільства;

- з урахуванням права на таємницю особистого життя їх учасників, їхнього права на особисту свободу та недопустимості свавільного втручання у сімейне життя;

- учасник сімейних відносин не може мати привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, статі, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального походження, матеріального стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками;

- жінка та чоловік мають рівні права і обов'язки у сімейних відносинах, шлюбі та сім'ї;

- дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, установлених Конституцією України, Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

- регулювання сімейних відносин має здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини, непрацездатних членів сім'ї;

- сімейні відносини регулюються на засадах справедливості, добросовісності та розумності, відповідно до моральних засад суспільства;

- кожен учасник сімейних відносин має право на судовий захист.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав