Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз браку і втрат від браку

Читайте также:
  1. E. Руховий аналізатор.
  2. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  3. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  4. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  5. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  6. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  7. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  8. Аналіз використання матеріальних ресурсів
  9. Аналіз виробництва культури

 

Будь-яке підприємство, що випускає продукцію, не може бути застраховане від браку і переробок продукції, оскільки фактори, що впливають на нього, іноді важко піддаються обліку навіть на підприємствах, що проводять високоякісну продукцію. Брак може бути виявлений як на самому підприємстві, так і за його межами з подальшим отриманням рекламацій про погану якість продукції. Поява рекламацій завдає підприємству не тільки матеріального збитку, але і морального, знижує конкурентоспроможність фірми.

Існують поняття:

- абсолютного розміру браку, який складається з собівартості остаточно забракованих виробів і витрат на поправний брак;

- абсолютного розміру втрат від браку, який визначається відніманням з суми абсолютного розміру браку сум вартості за ціною використання, сум, утриманих з осіб винуватців браку і сум, отриманих з постачальників за постачання неякісних матеріальних ресурсів;

- відносні показники розміру браку і втрат від браку розраховуються в процентному відношенні шляхом ділення абсолютного розміру браку або втрат від браку на об'єм валової товарної продукції за собівартістю.

На прикладі табл.10.3. проведемо аналіз бракованої продукції і розрахуємо абсолютні і відносні показники.

З приведеного аналізу виходить, що відносний розмір браку 6,6% в звітному році залишився на колишньому рівні, що говорить про необхідність встановлення причин браку і вживання термінових заходів по поліпшенню якості продукції, що випускається, на підприємстві.

В той же час абсолютний розмір втрат від браку знизився на 18500 - 11500 = 7000 грош.од. або 13000: 18500 100 = 62,2%, а відносний розмір втрат від браку знизився на 5,3 - 3,1 = 2,2%.

Зниження цих показників було забезпечене за рахунок грамотного узгодження контрактів з постачальниками, в яких були передбачені санкції і компенсації за постачання матеріальних ресурсів низької якості.

Аналіз браку, виявленого на підприємстві, необхідно вести по всьому життєвому циклу створення продукції.

Таблиця 10.3

Розрахунок показників від браку

Показники Од. вим. Попередній рік Звітний рік
1. Собівартість остаточного браку 2. Витрати по виправленню браку 3. Абсолютний розмір браку (стр.1 + стр.2) 4. Вартість браку за ціною використання 5. Суми, утримані з осіб – винуватців браку 6. Суми, стягнуті з постачальників 7. Абсолютний розмір втрат від браку (стр.3 - стр.4 - стр.5 – стр.6) 8. Валова (товарна) продукція за виробничою собівартістю 9. Відносний розмір браку (стр.3: стр.8*100%) 10. Відносний розмір втрат від браку (стр.7: стр.8*100%) грош.од. грош.од. грош.од. грош.од. грош.од. грош.од. грош.од.   грош.од.   %   % - -   350 000   6,6   5,3   370 000   6,6   3,1Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 96 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав