Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Для чого призначений автоматичний збір інформації?

1) для одержання інформації прохід технологічного процесу, про якість і кількість продукції, що випускається, і для подальшої обробки, збереження і видачі інформації обслуговуючому персоналу

2) здійснює контроль і поділ продукції, вагою, твердістю, в’язкістю і іншими показниками

3) дозволяє вимірювати і передавати на спеціальні вказівні прилади значення що характеризують технологічний процес чи роботу машин

4) здійснює поділ продукції

Л [4], с.6

 

45) Яка послідовність вмикання електродвигунів транспортерів КСГ – 7 – 02:

1) першим двигун горизонтального транспортера, другим – похилого

2) першим двигун похилого транспортера, другим – горизонтального

3) одночасно

4)першим двигун поперечного транспортера, другим – повздовжнього

Л [4], с.221

 

46) Телемеханіка – це…

1) наука про цілеспрямоване керування складними системами що розвиваються

2) область науки і техніки, що охоплює теорію і технічні засоби автоматичної передачі на відстань команд керування й інформації про стан обєкта

3) область науки і техніки, що охоплює теорію і технічні засоби автоматичної передачі на відстань команд керування

4) область науки і техніки

Л [4], с.8

 

47) Пристрій УВТЗ – це:

1) універсальний вмонтований температурний захист

2) універсальний вмонтований транзисторний захист

3) універсальний захист тривалого запуску

4) універсальний температурний захист

Л [5], с.52

 

48) Які засоби автоматизації використовуються в установці МПС для видалення посліду:

1) програмне реле часу

2) датчики рівня

3) реле тиску

4) всі перераховані

Л [4], с.227

 

49) Для механізації та автоматизації процесів доїння при утриманні корів на прив’язі використовують доїльні установки:

1) ДАС – 2Б, АД – 100Б, АДМ – 8

2) ДАС – 2Б, „Тандем - автомат”, УДА – 8А

3) ДАС – 2Б, АД – 100Б, УДА – 8А, УДА – 100

4) всі перераховані

Л [4], с.239

 

50) Для механізації та автоматизації процесів доїння при безприв’язному утриманні й доїнні в доїльних залах застосовуються:

1) „Тандем - автомат”, УДА – 8А, „Ялинка - автомат”, УДА – 16, „Карусель”, УДА – 100

2) УДА – 16, УДС – 3Б, УДА – 100

3) ДАС-2Б, АД-100Б, АДМ-8

4) всі перераховані

Л [4], с.239

51) Для приготування трав’яного борошна або січки використовують агрегати:

1) АВМ – 0,65, АВМ – 1,5

2) АВМ – 0,65, ОГМ – 0,8А

3) ОГМ – 0,8А, ОПК – 2

4) всі перераховані

Л [4], с.290

 

52) Наявність полум’я в топці агрегату АВМ контролює:

1) фотодатчик

2) реле тиску

3) датчик рівня

4) термодатчик

Л [2], с.220

 

53) Конвеєра подачі сирої маси в топку АВМ вмикаються коли:

1) спрацює фотодатчик

2) прогріється топка

3) завантажиться маса

4) нічого з перерахованого

Л [2], с.222

 

54) В якій послідовності вмикаються електродвигуни в АВМ:

1) пуск електродвигунів в будь-якій послідовності

2) пуск електродвигунів в послідовності зворотного напрямку проходження сировини

3) пуск електродвигунів можливий тільки в напрямку проходження сировини

4) всі перераховані

Л [2], с.220

 

55) Пресування кормів застосовується для:

1) покращення їх транспортування, зниження собівартості перевезення і об’єму складських приміщень, зберігання та поїдання кормів тваринами

2) покращення їх транспортування та зберігання

3) всі перераховані

4) нічого з перерахованого

Л [2], с.223

 

56) Головною машиною в обладнанні для гранулювання та брикетування є:

1) брикетний прес або гранулятор

2) циклон-охолодник

3) шнек сортувалки

4) дозатор

Л [4], с.296

 

57) В циклонах охолодниках грануляторів застосовуються датчики:

1) температури

2) рівня

3) тиску

4) всі перераховані

Л [4], с.300

 

58) При розкритому кожусі преса пуск двигуна не можливий тому, що:

1) розімкнутий контакт кінцевого вимикача

2) не спрацювало реле часу КТ

3) не спрацював датчик рівня

4) нічого з перерахованого

Л [4], с.300

 

59) В агрегаті ОПК – 2 корм зволожується за допомогою:

1) води або пари

2) зеленої маси

3) силосу

4) всі з перерахованого

Л [4], с.301-302

 

60) У принциповій електричній схемі керування потоковою лінією приготування коренеплоді передбачено керування:

1) місцеве та автоматичне

2) місцеве

3) автоматичне

4) ручне

Л [4], с.309

 

61) При заповненні запарного чану в потоковій лінії приготування коренеплодів спрацьовує:

1) реле рівня

2) реле тиску

3) реле рівня і реле тиску

4) нічого з перерахованого

Л [6], с.173

 

62) Дробарка ДБ – 5 призначена для:

Загрузка...

1) подрібнення фуражного зерна не більше 17% вологості

2) подрібнення коренеплодів

3) подрібнення кукурудзи

4) нічого з перерахованого

Л [6], с.173-174

 

63) Схема перемикання статора зі схеми „зірка” на схему „трикутник” в дробарці ДБ – 5 запобігає зниженню:

1) напруги при запуску електродвигуна дробарки

2) напруги при запуску електродвигуна вивантажувального транспортера

3) напруги при запуску електродвигуна завантажувального транспортера

4) нічого з перерахованого

Л [6], с.174

 

64) Які агрегати використовують для очищення та сушіння зерна:

1) БВ – 125, КЗС – 20Ш

2) КЗС – 20Ш, КЗС – 10Б, СЗСБ – 8

3) КЗС – 20Ш, КЗС – 10Б, КЗР – 5

4) нічого з перерахованого

Л [4], с.334

 

65) В нижній частині шахт зерносушарок для дистанційного виміру температури нагрівання зерна встановлені:

1) датчики температури

2) датчики вологи

3) датчики тиску

4) нічого з перерахованого

Л [4], с.344

 

66) Датчик рівня в барабанній зерносушарці СЗСБ – 8 розміщенні:

1) в зерносушарці

2) в охолоджувальній колонці

3) в теплогенераторі

4) в топці

Л [4], с.350

 

67) Бункер БВ – 25 застосовується для:

1) активного вентилювання зерна

2) активного вентилювання сіна

3) активного вентилювання зерна і сіна

4) нічого з перерахованого

Л [4], с.352

 

68) Заповнення бункера БВ – 25 контролюється:

1) реле часу

2) датчик рівня

3) датчик вологи

4) шляховий вимикач

Л [4], с.357

 

69) Механізація і автоматизація технологічних процесів в захищеному ґрунті різко скорочує:

1) собівартость продукції

2) витрати продукції

3) затрати праці, собівартість продукції

4) нічого

Л [4], с.388

 

70) Споруди захищеного ґрунту розділяються на :

1) утеплений ґрунт, теплиці, обігріваючий ґрунт

2) утеплений ґрунт, теплиці, парник

3) утеплений ґрунт, парники, не обігріваючий ґрунт

4) утеплений грунт, теплиці

Л [4], с.384

 

71) Способи обігріву захищеного ґрунту :

1) сонячний обігрів, біологічний обігрів, водяний обігрів, електричний обігрів

2) сонячний обігрів, електричний обігрів

3) біологічний, водяний, електричний обігрів

4) елементний і електрокалориферний обігрів

Л [2], с.147

 

72) ТЕН – це :

1) товарний знак

2) теплоелектронагрівач

3) трубчастий електричний нагрівач

4) теплонагрівач

Л [4], с.446

 

73) Основні параметри мікроклімату в сховищах:

1) вологість продукту, температура насипу

2) температура і вологість повітря в масі зберігаючого продукту

3) температура насипу і вологість насипу

4) вологість, вага насипу

Л [6], с.336

 

74) Кібернетика – це…

1) наука про цілеспрямоване керування складними системами що розвиваються, і процесами, що вивчає загальні математичні закони керування об’єктами різної природи

2) наука про цілеспрямоване керування складними системами, що вивчає загальні математичні закони керування об’єктами різної природи

3) область науки і техніки що охоплює теорію і технічні засоби автоматичної передачи на відстань команд керування й інформації про стан обєкта

4) область науки і техніки

Л [4], с.8

 

75) Активна вентиляція дозволяє в сховищах:

1) підтримувати температурно-вологістний режим

2) для підігріву зовнішнього повітря

3) для змішування зовнішнього і внутрішнього повітря

4) нічого з перерахованого

Л [4], с.423

 

76) Технологічний процес зберігання картоплі в овочесховищи складається з трьох основних періодів:

1) охолодження, лікування, сортування

2) сортування, лікування, зберігання

3) лікування, охолодження, зберігання

4) нагрівання, лікування, сортування

Л [4], с.423

 

77) Автоматичне повторне вмикання (АПВ) забезпечує:

1) збереження електропостачання шляхом автоматичного вимикання пошкодженої ділянки на короткий час, а потім повторного його вмикання після усунення аварійної ситуації

2) автоматичне вмикання резервної підстанції

3) автоматичне підключення масляних вимикачів

4) нічого з перерахованого

Л [4], с.446

 

78) Автоматичне вмикання резервного обладнання (АВР) забезпечує:

1) повторне вмикання лінії передач

2) вмикання резервного джерела електроенергії

3) автоматичне вмикання реостату

4) нічого з перерахованого

Л [4], с.447

 

79) Автоматичне частотне розвантаження джерела електропостачання (АЧР) передбачає:

1) вимикання менш відповідальних споживачів при зниженні частоти із-за дефіциту потужності

2) автоматичне вмикання резерву для збільшення частоти в мережі

3) автоматичне повторне вмикання споживачів при короткочасному зниженні частоти

4) нічого з перерахованого

Л [4], с.448

 

80) Теплогенератори застосовують для:

1) повітряного опалення тваринницьких та птахівничих приміщень

2) повітряного опалення і вентиляції тваринницьких та птахівничих приміщень, гаражів, ремонтних майстерень, для сушки і активного провітрювання підігрітим повітрям сільськогосподарської продукції

3) для опалення в фруктосховищах і овочесховищах

4) нічого з перерахованого

Л [4], с.450

 

81) Джерелом енергії для теплогенератора є:

1) рідке і газоподібне, тверде паливо, сонячна енергія

2) рідке і газоподібне, тверде паливо

3) рідке паливо, сонячна енергія

4) тверде паливо, повітря

Л [2], с.297

 

82) В теплогенераторі трансформатор служить для:

1) підвищення струму

2) пониження напруги для сигнальних ламп і датчиків температури

3) для подачі іскри запалювання

4) нічого з перерахованого

Л [4], с.452

 

83) В сільському господарстві для підігріву води для напування тварин застосовують:

1) непроточні водонагрівачі

2) проточні водонагрівачі

3) калориферні установки

4) теплогенератори

Л [4], с.467

 

84) Автоматичне керування електроводонагрівачами здійснюється по:

1) тиску

2) температурі

3) рівню

4) тиску і рівню

Л [4], с.467

 

85) Для чого використовується фоторезистор в теплогенераторі:

1) для запалення полум’я в топці

2) для контролю освітленості

3) для подачі палива

4) для контролю наявності полум’я

Л [4], с.453

 

86) Які водонагрівачі відносяться до проточних:

1) ВЕП – 600, САЗС – 400

2) ВЕП – 600, САОС – 400

3) ВЕП – 600, УАП – 400

4) ВЕП – 600, ВЕТ – 200

Л [4], с.467

 

87) Переваги прямого електродного нагріву води полягають:

1) у простоті пристрою, великої швидкості нагрівання і високому ККД

2) у складності схеми керування і високому ККД

3) у простоті пристрою, низькій швидкості нагрівання

4) у простоті пристрою, низькому ККД

Л [4], с.466

 

88) Як здійснюється нагрівання води в електродних котлах:

1) за рахунок виділення теплоти безпосередньо у водному середовищі при проходженні через нього електричного струму між електродами

2) перемішування холодної води з гарячою

3) ТЕНами

4) все з перерахованого

Л [4], с.475

 

89) Електрокалориферні установки СФОА в сільському господарстві застосовують для:

1) нагріву води

2) нагріву повітря і вентиляції

3) нагріву води і ґрунту

4) нічого з перерахованого

Л [4], с.482

 

90) Електронагрівними елементами в калориферах є:

1) елементи із ніхромової та фехралевої проволоки або стрічки

2) мідна стрічка

3) стальної поволоки

4) алюмінієва стрічка

Л [2], с.307

 

91) На тваринницьких фермах застосовують холодильні установки:

1) фреонові і аміачні

2) тільки аміачні

3) тільки фреонові

4) льодники

Л [4], с.492

 


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.037 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав