Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Що визначає функціональна схема?

Читайте также:
  1. А3. За яким правилом визначається напрям індукційного струму?
  2. Всі ці рівні взаємозв’язані. Здоров’я країни таким чином визначає здоров’я світу.
  3. Для какой цели построена эта многоэтажная схема?
  4. Завдання 2. Морфофункціональна організація шкіряного аналізатора
  5. Кореляційний зв'язок та функціональна залежність у правовій статистиці.
  6. Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення ліквідних активів до зобов'язань з кінцевим строком погашення до 1 року.
  7. Організаційна робота лікарні визначається такими
  8. Організаційна та функціональна структури управління Національним банком України
  9. Основу сільського господарства Австралійського Союзу становить скотарство й землеробство. Відповідно, це визначає особливості австралійської кухні й харчування населення.
  10. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОТИДІЇ НС

1) основні процеси, що протікають в окремих функціональних колах виробу (установки) чи у виробі (установці) в цілому

2) основні функціональні частини виробу, їх призначення і взаємозв’язок

3) складові частини комплексу і з’єднання їх між собою на місті експлуатації

4) складові частини комплексу

Л [4], с.37

 

Що визначає принципова схема?

1) показує з’єднання складових частин виробу (установки) і визначає проводи, джгути, кабелі або трубо проводи

2) повний склад елементів і звязків між ними, і як правило, дає детальнее уявлення про принципи роботи виробу (установки)

3) повний склад елементів і зв’язків між ними

4) повний склад елементів

Л [4], с.37

 

118) Елемент схеми – це…

1) складова частина схеми, яка виконує певну функцію у виробі і не може бути розділена на частини, які мають самостійне функціональне призначення

2) складова частина схеми, яка виконує певну функцію

3) складова частина схеми, яка має самостійне функціональне призначення

4)складова частина схеми

Л [4], с.38

 

119) Пристрій – це…

1) сукупність елементів, що виконують у виробі певну функцію

2) сукупність елементів, що є єдиною конструкцією (блок, шафа, механізм) і може не мати у виробі певного функціонального призначення

3) сукупність елементів, що не можуть мати у виробі певного функціонального призначення

4) сукупність елементів

Л [4], с.38

 

120) Функціональна група – це…

1) сукупність елементів, що виконують у виробі певну функціюі не об’єднані в єдину конструкцію

2) сукупність елементів, що виконують у виробі певну функцію

3) сукупність елементів, що не об’єднані в єдину конструкцію

4) сукупність елементів

Л [4], с.38

 

Лінія взаємозв'язку – це...

1) відрізок лінії, що вказує зв’язок

2) відрізок лінії, що вказує функціональні частини виробу

3) відрізок лінії, що вказує на наявність зв’язку між функціональними частинами виробу

4)відрізок лінії

Л [4], с.39

 

Для чого використовують структурні схеми?

1) Щоб показати вхідні параметри та параметри, що визивають збурення

2) Щоб показати вхідні, вихідні параметри та параметри, що викликають збурення

3) Щоб показати вихідні параметри та параметри, що викликають збурення

4) Щоб показати вхідні параметри

Л [4], с.42

 

Як показують об’єкт автоматизації на структурній схемі?

1)у вигляді кола, напрямок дії параметрів позначають стрілкам

2)у вигляді прямокутника, напрямок дії параметрів позначають лініями

3)у вигляді прямокутника, напрямок дії параметрів позначають стрілками

4) у вигляді трикутника

Л [4], с.42

 


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав