Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

II. Навчальна мета.

Читайте также:
  1. II. Навчальна мета.
  2. II. Навчальна мета.
  3. II. Навчальна мета.
  4. II. Навчальна мета.
  5. II. Навчальна мета.
  6. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, ГАЛУЗЬ ПРАВОВОЇ НАУКИ ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
  7. І. Навчальна діяльність, навчання, учіння, научіння.
  8. Історія України як наука та навчальна дисципліна. Періодизація курсу. Джерелознавство та історіографія історії України.
  9. Легалізація у механизмі дії права» як навчальна дисципліна, її роль у професійній підготовці юристів.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Знати:

- Найтиповіший вид трансмембранного транспортування іонів

- Найважливіші канали

- Будову каналу

- Особливості каналів: натрієвого, калієвого та кальцієвого

Вміти:

- Розрізняти частини каналу

- Відрізняти канали за розміром фільтра

- Визначати регуляцію стану каналу

III. Матеріали для самостійної роботи.

III. 1. Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліни Знати Вміти
  Ті, що забезпечують
1. Анатомія Будову клітинних мембран Розрізняти складові частини мембрани
2. Латинська мова Анатомічні та клінічні терміни Застосовувати терміни
  Ті,що забезпечуються
1. Патоморфологія та патофізіологія Порушення генерації та проведення збудження Визначати види порушень

III. 2. Зміст теми:

· Будова клітинних мембран

· Фізіологічна характеристика неорганічних іонів

· Транспортні білки

· Іонні канали

III. 3. Рекомендована література:

Под редакцией В.М. Покровского, Г.Ф. Коротька «Физиология человека» стр. 41-45

В.І Філімонов «Фізіологія людини», стор. 20-26

III. 4. Орієнтовна карта для самостійної роботи.

Основні завдання Вказівки Відповіді
Вивчити: 1. Будову клітинних мембран. 2.Характеристику неорганічних іонів. 3.Транспортні білки. 4.Іонні канали. 1. Знати всі елементи клітинних мембран. 2. Знати функціональне призначення іонів деяких металів. 3.Знати системи транспортування. 4.Знати будову каналів та їх особливості  

 

Завдання №1.Написати конспект всієї теми.

Завдання №2.

Намалювати схему клітинної мембрани.

Завдання №3.Вирішити тести:

1. Ліпідні компоненти складаються із:

a) Двох шарів

b) Трьох шарів

c) Чотирьох шарів

d) П’яти шарів

2. Частка білків складає близько:

a) 20 % маси

b) 25 % маси

c) 50 % маси

d) 55 % маси

3. Розрізняють білки:

a) Центральні

b) Периферичні

c) Адсорбовані

d) Організовані

 

4. Період життя білків становить:

a) Від 2 до 5 днів

b) Від 5-7 днів

c) Від 7-9 днів

d) 10 днів

 

III. 5. Питання для самоконтролю

1. Що є основою всіх клітинних мембран?

2. З скількох шарів складаються ліпіди?

3. Які розрізняють білки?

4. Які іони забезпечують осмотичний тиск?

5. Які іони потрібні для секреторної активності всіх залозних клітин?

6. Який іон бере участь у забезпеченні процесів гомеостазу?

7. Якими групами вистелена всередині водна пора?

 

Комунальний заклад охорони здоров’я

Харківський медичний коледж №2

 

 

Методичні рекомендації

для організації самостійної роботи студентів №4

 

з теми:

«Фізіологія нервових волокон, їх трофічна функція»

 

 

Навчальна дисципліна Фізіологія

Спеціальність 5.12010102 «Сестринська справа»

Курс II

Кількість навчальних годин 3

Викладач Гетманенко С.В.

 

 

Харків 2012р.

I. Актуальність теми.

Нервові волокна являють собою відростки нервових клітин, які вкриті оболонками . У різних відділах нервової системи оболонки нервових волокон значно відрізняються одні від одних за своєю будовою, тому відповідно до особливостей їх будови, всі нервові волокна поділяють на дві великі групи- мієлінові та безмієлінові. Мієлінові нервові волокна зустрічаються у центральній та периферичній нервовій системі і характеризуються високою швидкістю проведення нервових імпульсів. Це товсті волокна, вони містять осьові циліндри великого діаметра. Безмієлінові нервові волокна належать до вегетативної нервової системи і характеризуються низькою швидкістю проведення нервових імпульсів. Безмієлінові волокна складаються з осьового циліндра, нейролеми і базальної мембрани. Пучки мієлінових та безмієлінових волокон, які вкриваються сполучно - тканинною оболонкою, формують нерви. Основною функцією аксонів є проведення імпульсів.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав