Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відповідь: Починаємо з кінця

Читайте также:
  1. Oslash; Сила струму в однорідній ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна його опору.
  2. Загальна характеристика західноєвропейського феодального суспільства кінця ХІV – початку XVII ст.
  3. Козацько – селянські повстання в Україні кінця XVI – першої половини XVIIст.
  4. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ ст. та 20-х – 30-х рр. ХVІІ ст., їх наслідки
  5. Основні наукові напрямки в зарубіжній реформаторській педагогіці кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.
  6. Педагогічна думка в Росії кінця ХІХ ст.
  7. Передумови виникнення революційно-демократичного напрямку в українській соціологічній думці кінця ХІХ – початку ХХ ст.
  8. Революційно-демократичні концепції українських дослідників соціологічної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст.
  9. Українська культура в конспекті суспільно-історичних реалій кінця 19 початку 20ст
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

10000USD= 2050000єн= 5125 фунтів стерлінгів= 11275 (Прибуток 1275)

 

Задача 6.Відомо, що ВВП України у 2007році становив 712 945 млн. грн.,обсяг експорту послуг - 9038,9 млн.дол.США, експорту товарів - 49 296,1 млн.дол.США; імпорту послуг - 4980,6 млн.дол.США, імпорту товарів - 60 618 млн.дол.США.

Завдання:Розрахуйте експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 5,4 грн. На основі проведених розрахунків зробіть висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості України.

Відповідь: Екпортна квота=(Експорт тов. та послуг/ВВП)*100%

9038,9*5,4=48810,06 млн. грн.

49 296,1*5,4=266198,94 млн. грн.

Екпортна квота=[(48810,06 +266198,94)/ 712 945]*100%=44,18

Імпортна квота=(Імпорт тов. та послуг/ВВП)*100%

4980,6*5,4=26895,24 млн. грн.

60 618*5,4=327337,2 млн. грн.

Імпортна квота=[(26895,24+327337,2)/ 712 945]*100%=49,69

Зовнішньоторгівельна квота=[(Е+І)/ВВП]*100%

Зовнішньоторгівельна квота=(669241,44/712 945)*100%= 93,87

Ці показники свідчать про часткову залежність галузі від кон'юнктури на світових ринках.

Задача 7.Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:

а) за рівнем доходів;

б) за рівнем зовнішньої заборгованості

 

Країна ВНП на душу населення, дол., 2007 р. ВНП, млн. дол., 2007 р. Експорт, млн. дол., 2007 р. Зовнішній борг, млн.дол., 2007 р. Поточна вартість обслуговування боргу, % ВНП
Україна
Оман
США -
Ізраїль -

 

Розв’язки.

Групи з рівнем доходів  
<935$ Низький рівень доходів
936$<GNI<3705$ Нижче середнього рівня доходів
3706$<GNI<11455$ Вище середнього рівня доходів
>11455$ З високим рівнем доходів
Групи за рівнем доходів  
Борг/ВНП>50%  
Борг/Експорт,275%  

Поточна вартість обслуговування зовн боргу/ВНП>80% (для країн з високим та середнім рівнем заборгованості)

Високий рівень заборгованості,якщо перші два показники перевищують граничні межі

Середній рівень заборгованості,якщо один або два останні показники перевищують 60%, але не перевищують граничну межу

Низький рівень заборгованості,якщо перші два показники менше граничних значень

 

Країна Борг/експорт, % Борг/ВНП, % Група за рівнем доходу Група за рівнем заборгованості
Украї 138,52 58,29 Нижче середнього рівня доходів Середній рівень
Оман 22,93 18,99 Вище середнього рівня доходів Незначний рівень
США 178,58 57,27 З високим рівнем доходів Середній рівень
Ізраї 1067,07 88,22 З високим рівнем доходів Високий рівень

Ч.2

Задача 1.Бразилія вводить 25% імпортне мито на готові авто і 0% на імпортні комплектуючі. Мексика 10% на комплектуючі і 0% на авто. Ціна готових авто 9000 дол.США, а комплектуючих 7000 дол.США.Завдання: розрахувати ефективну ставку імпортного тарифу(фактичний рівень)

Розв'язок:

Ефективна ставка імпортного тарифу Те=(Тн-Тім*Аім)/(1-Аім), де Тн – тариф номінальний на готову продукцію, Тім – тариф на імпортні комплектуючі, Аім - частка вартості імпортних комплектуючих по готовій продукції, Аім=X.

 

Аім=7000/9000=0,78

Бразилія: Те=(25-0*0,78)/(1-0,78)=113,6%

Мексика: Те=(0-10*0,78)/(1-0,78)=-35,45%

Отже, Бразилія здійснює ефективний захист вітчизняних виробників.

 

Задача 2.Курс акцій в Нім.компанії на 1 січня 2009 склав 600 євро. Приватний інвестор отримує інформацію і купує 310 опціонів з ціною виконання 200 євро і строком 4 місяці. Вартість опціону(пут) 20 євро. Завдання: Який прибуток(збитки) отримає інвестор: а) якщо курс акцій компанії зменшиться до 580 Евро. б) 575 євро. в) залишиться 600 євро.

Відповідь:Витрати на купівлю опціонів=310*20=6200 євро. Різниця курсу акцій компанії=600-580=20 євро. Прибуток від реалізації опціону=20*310=6200

а) 6200-6200=0 євро – інвестор не втратив.

б) 600-575=25 євро. 25*310=7750 євро. 7750-6200=1550 євро – інвестор отримав прибуток.

в) 600-600=0 євро. 0-6200=-6200 євро – інвестор отримав збитки.

 

Задача 3.Українська компанія «Нано-технології» продає до Угорщини обладнання вартістю 3 000 000 грн. на умовах DAF кордон України та Угорщини. Угорський партнер, компанія «Угроімпорт» пропонує розрахуватись в кредит простим векселем на суму 250 000 євро з терміном погашення 1 рік та % ставкою у розмірі 8,5% річних або негайно чеком на суму 240 000 євро. Поточний курс валют становить12,5 грн. за 1 євро, прогнозований курс через рік становить 14,5 грн. за 1 євро.Завдання:визначте, який варіант розрахунку є більш вигідним для вітчизняної компанії, якщо вітчизняні банки приймають депозити в гривні під 12% річних.

Відповідь:

Варіант1.Векселем: 250 000+8,5%=271 250 євро*14,5=3 933 125грн (вигідно)

Варіант2. Чеком: 240 000*12,5=3 000 000+12%=3 360 000грн.

Задача 4. Відомо, що ВВП України у 2006р. становив 544 153 млн. грн., обсяг експорту послуг - 7505,5 млн.дол.США, експорту товарів 38 368,0 млн.дол.США; імпорту послуг - 3719,4 млн.дол.США, імпорту товарів - 45 038,6 млн. дол. США. Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 5,0 грн. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості України.

Експортна квота = (7505,5*5 + 38368,0*5)/544153*100% = 42,15%

Імпортна квота = (3719,4*5 + 45038,6*5)/544153*100% = 44,8%

Зовнішньоторговельна квота = (7505,5*5 + 38368,0 *5+ 3719,4*5 + 45038,6*5)/544153*100% = 86,95%

 

Задача 5. Розрахунок митної вартості товару та нарахування митних платежів (метод додавання).

Розрахувати сукупні витрати експортера, що пов'язані із нарахуванням митної вартості, якщо загальна ціна товару за контрактом становить 100 тис. дол. США., імпортне мито - 10%, митні збори - 0,2% від суми контракту, ставка акцизу - 15%, ПДВ – 20%, вартість транспортування до кордону становить 500 дол. США, від кордону - до пункту призначення імпортера в Україні – 450 дол. США. Базисні мови постачання - франко-завод (Інкотермс - 2000).

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 46 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав