Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів

Читайте также:
  1. В загальному вигляді міжнародний рух капіталу означає переміщення капіталу між суб’єктами міжнародної економіки з метою його оптимального використання.
  2. Валовий внутрішній продукт - це ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у національній економіці протягом певного періоду часу (як правило, року).
  3. Види і форми міжнародної відповідальності держав
  4. Види стратегій міжнародної конкурентоспроможності
  5. Віденська конвенція про право міжнародних договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями прийнята
  6. Віденська конвенція про право міжнародних договорів прийнята
  7. Віденська конвенція про правонаступництво держав стосовно договорів прийнята
  8. Вільний рух товарів.
  9. г) Укладені і належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори (Закон України від 10.12.1991 р. “Про дії міжнародних договорів на території України”).
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Гаазькі конвенції про закони і звичаї ведення війни 1907 р.,

141. Елементом міжнародної правосуб’єктності є:

Міжнародна правоздатність - це здатність суб’єкта міжнародного права мати суб’єктивні права і нести юридичні обов’язки

Міжнародна дієздатність - це самостійне здійснення суб’єктами міжнародного права своїх прав і обов’язків

Міжнародна деліктоздатність – це здатність нести юридичну відповідальність за скоєні правопорушення

142. Прикладом санкції, яку застосовують міжнародні організації до держав-членів є:

До санкцій, здійснюваних за допомогою міжнародних організацій, належать: призупинення прав і привілеїв, що випливають із членства в міжнародній організації;

виключення порушника з міжнародного спілкування;

колективні збройні заходи для підтримки міжнародного миру і безпеки

143. Одним із етапів укладення міжнародного договору є:

- Договірна ініціатива

- призначення уповноважених для ведення переговорів

- - подання і перевірка

- — узгодження тексту договору —

- обговорення та ухвалення проекту договору –

- аутентифікація,

- парафування Тексту договору

- - підписання договору

- — заява застережень –

- ратифікація договору –

- обмін ратифікаційними грамотами та їх депонування

- - опублікування договору

- - реєстрація договору.

144. Правовою основою діяльності міжнародної організації є:

Міжнародний договір

145. Повітряний простір держави є:

Повітряний простір держави — розташований над територією та акваторією держави шар атмосфери (тропосфера, стратосфера й прилегла частина космічного простору)

Верхня межа повітряного простору, а відтак межа, до якої держава здійснює свій суверенітет на повітряній території, становить 100-110 км2

146. Право націй на самовизначення є:

принцип, згідно з яким кожна спільнота має невід'ємне право на вільне облаштування свого громадського і політичного життя і сама визначає форму свого правління

147. Принцип мирного вирішення спорів передбачає:

Принцип мирного вирішення спорів покладає на держави обов'язок вдаватись лише до мирних засобів вирішення спорів (Статут ООН), який містить окрему гл. VI - мирне вирішення спорів (ст. 33-38). На її основі у сучасному міжнародному праві сформувалась система мирних засобів вирішення спорів, серед яких такі засоби, як: переговори, посередництво, "добрі послуги", арбітраж, слідчі та погоджувальні процедури, примирення, звернення до МО та ін

148. Реторсії це:

це захід впливу однієї держави на іншу, що переслідують мету спонукати останню припинити недружелюбні, несправедливі, дискримінаційні, але правомірні дії

149. Міжнародна угода, що укладається в якійсь спеціальній галузі з цілого ряду питань це:

Конвенція

150. Декларація це – :

одностороння заява однієї або декількох держав, у якій висловлюється її (їх) точка
зору на яку-небудь одну важливу проблему (наприклад, Декларація прав людини 1948 p.);

151. Одностороннє правомірне припинення дії договору на підставі норм загального міжнародного права це:

Денонсація

152. Невід’ємною частиною Статуту ООН є:

Статут Міжнародного Суду

153. Непостійними членами Ради Безпеки обираються на:

10 інших членів обираються Генеральною Асамблеєю ООН на дворічний термін (кожного року по 5), починаючи з 1 січня. Члени обираються регіональними групами і затверджуються Генеральною Асамблеєю ООН.

154. Організації утворені міжнародною громадськістю з метою встановлення міжнародного співробітництва з актуальних питань міжнародного життя це:

— міжнародні неурядові організації (МНУО)

155. Делімітація це:

Делімітація (від лат. de — префікс із значенням віддалення, припинення і limitatio — обмеження) — один із двох основних етапів встановлення державного кордону з описом його проходження й нанесення на карту відповідно до укладеного договору.

156. Основні принципи міжнародного права є:

Статуті ООН та Декларації про принципи міжнародного права зафіксовано сім основних принципів:

1) незастосування сили чи погрози силою;

2) суверенна рівність держав;

3) рівноправність і самовизначення націй та народів;

4) мирне розв'язання міжнародних спорів;

5) невтручання у внутрішні справи держав;

6) мирного співробітництва;

7) сумлінного виконання договірних зобов'язань за міжнародним правом.

Заключний акт НБСЄ додав до них ще три:

1) непорушності кордонів;

2) територіальної цілісності;

8) поваги і захисту прав людини.

157. Об’єктом правонаступництва держав є:

як правило, вирізняють: правонаступництво щодо міжнародних договорів; правонаступництво щодо державної власності; Правонаступництво щодо боргів, правонаступництво щодо державних архівів та ряд інших .

158. Антарктика належить до територій з:

. Демілітаризована зоною (територією) — це така частина державної території, у відношенні якої дана держава прийняла міжнародне зобов'язання скоротити або не мати в її межах військових укріплень і споруд, визначених видів озброєнь і збройних сил.

159. Репресалії це:

дипломатичний термін, вид міжнародно-правових санкцій, це односторонні примусові заходи, що застосовуються однією державою у відповідь на неправомірні дії іншої з метою примусити припинити їх і прийняти запропоновані вимоги.

Форми репресалій: ембарго, бойкот, заморожування авуарів (внесків) держави-порушника в банках, вилучення своїх внесків із банків держави-порушника, застосування військової сили тощо.

160. Денонсація це – :

припинення дії міжнародного договору шляхом повідомлення однієї держави іншій про припинення дії укладеного між ними міжнародного договору, здійснене в порядку і в термін, обумовлені цим договоро

161. Статут ООН набрав чинності:

набув чинності 24 жовтня 1945 року, після того, як був ратифікований постійними членами Ради Безпеки ООН.

162. Економічна і Соціальна Рада складається з:

ЕКОСОР складається з 54 країн-членів, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН терміном на 3 роки, щорічно по 18 членів. Місця в Раді розподіляються за географічним критерієм: 14 місць - крїни Африки, 11 місць - країни Азії, 6 - країни Східної Європи, 10 - країни Латинської Америки та Карибського басейну і 13 - країни Західної Європи та інші країни. Кожен член Ради має один голос, рішення приймаються простою більшістю голосів. ЕКОСОР проводить щорічно дві сесії тривалістю в один місяць: у Нью-Йорку і в Женеві.

163. Природно утворений простір суші, оточений водою, що знаходиться вище рівня води під час припливу:

- це острів

164. Межа виключної економічної зони складає:

Виняткова (морська) економічна зона — прилеглі до територіальних вод прибережної держави території моря іконтинентального шельфу, максимальною шириною до 200 морських миль від найближчої точки берегової лінії, в межах яких держава має виключні права на розвідку, добування і керівництво всіма природними ресурсами даного регіону, створення і використання штучних островів, безпечних для довкілля установок і споруд, а також проведення наукових досліджень і зобов'язана охороняти і підтримувати екологічний баланс і порядок у цій зоні.

165. Демаркація це:

Демарка́ція кордо́нів (лат. demarcatio — розмежування) — проведення лінії державного кордону на місцевості з позначенням його спеціальними прикордонними знаками згідно з договорами про делімітацію кордонів і доданими до них картами та описами.

166. ЮНЕСКО – це:

ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) засновано на Установчій конференції в Лондоні 16 листопада 1945 року. ЮНЕСКО - міжнародна, спеціалізована установа ООН, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвиткові національної культури, охороні пам'ятників культури тощо.

167. Рішення міжнародних судових органів є:

Рішення Міжнародного Суду є обов’язковим для сторін, остаточним і не підлягає оскарженню. Згідно зі ст. 94 Статуту ООН, коли яка-небудь сторона у справі не виконає зобов’язання, покладеного на неї рішенням Суду, друга сторона може звернутися до Ради Безпеки, яка може зробити рекомендації або вирішити про вжиття заходів для виконання рішення.

168. Державоподібним утворенням є:

Державоподібне утворення - це особлива історично сформована політико-релігійна або політико-територіальна одиниця (Ватикан, Мальтійський орден, Андора, князівство Монако, Сан-Марино).

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав