Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Бюрократичні структури управління.

Читайте также:
  1. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  2. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній
  3. Аналіз динаміки та структури пасивів страхових компаній за 2010-2012 рр.
  4. Аналіз складу, структури та динаміки дебіторської заборгованості
  5. Аналіз структури та динаміки грошової маси. Купюрний склад грошової маси.
  6. База данных – это поименованная совокупность структурированных данных некоторой предметной области.
  7. Банк России, определяя путь реструктуризации ком.банков, счел необходимым разделить банки на 4 группы, определив возможности их выхода из кризиса и место в послекризисной БС.
  8. Биологическое структурирование воды
  9. Взаємозв'язки структури (банку) з іншими організаційними підрозділами

 

Теорія і практика менеджменту виробила велику кількість варіантів побудови бюрократичних організаційних структур, які:добре зарекомендували себе в стабільних умовах; дозволяють перерозподілити завдання за окремими спеціалістами і підрозділами; дозволяють узгоджувати вирішення завдань з керівництвом та ін.

Серед бюрократичних структур виділяють:

- лінійний тип організаційної структури;

- функціональний тип організаційної структури;

- лінійно-функціональний тип структури;

- дивізіональний тип структури.

Лінійна структура характеризується лінійними формами зв’язку між ланками управління. Вищий орган (керівник) не має права віддавати розпорядження працівникам, минаючи їх безпосереднього керівника (принцип єдності керівництва) (рис.4.6).

Головний інженер підприємства
Начальник цеху № 1
Начальник цеху № 2
 
Начальник дільниці № 1
Начальник дільниці № 2
Майстер першої зміни
Майстер другої зміни
Майстер третьої зміни
Начальникдільниці № 3
Начальник цеху № 3  

 

 

Рисунок 4.6- Приклад лінійної структури управління

Функціональна структура виникла із збільшенням обсягів виробництва і спеціалізацією управління. Деякі специфічні функції (охорона праці, експлуатація механізмів, фінанси тощо) розподіляються за відповідними відділами, керівники яких передають нижчим рівням управління свої завдання. Функціональна організація існує поряд з лінійною, що створює подвійне підпорядкування для виконавців (рис. 4.7).

 

Головний інженер підприємства
Відділ охорони праці та ТБ
Начальник цеху
Відділ головного механіка
Начальник дільниці № 1
Начальник дільниці № 2  
Начальник дільниці № 3  

 

Рисунок 4.7 - Приклад функціональної організаційної структури управління

Лінійно-функціональна структура – комбінований тип. Функціональні ланки позбавлені права безпосереднього впливу на виконавців. Вони готують рішення для лінійного керівництва, який і здійснює прямий адміністративний вплив на виконавців (рис. 4.8)

Менеджер підприємства
Начальник цеху
Начальник дільниці № 1
Начальник дільниці № 2  
Начальник ділянки № 3  
Штаб (рада)
Рада, колегія (менеджери функціональні й лінійні) підрозділів

Рисунок 4.8 - Приклад штабної (лінійно-функціональної)

структури управління

 

Дивізіональна структура – організація розподіляється на великі півавтономні блоки (відділення) за:

- видами товарів або послуг (продуктова структура управління);

- групами покупців, ринків (ринкова структура управління);

- географічними регіонами (регіональна і глобальна структури управління).

Причинами появи дивізіональних структур є:

- дуже великі обсяги різноманітної продукції приводять до значної кількості підрозділів, підпорядкованих одному керівникові;

- вихід на міжнародні ринки;

- диверсифікація виробництва тощо.

Треба самостійно познайомитись з характеристиками і схемами різноманітних структур управління

 


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав