Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Андай философиялық теория қоғамдағы әлеуметтік айырмашылықтарды зерттеуге көмектеседі?A) әлеуметтік стратификация теориясыALMAT

Читайте также:
  1. A. теория познания
  2. I БӨЛІМ. КЛАССИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
  3. I. Социальная дифференциация общества. Социальная стратификация и мобильность.
  4. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  5. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  6. I. Экономика и экономическая теория
  7. II. Социальная стратификация современного российского общества.
  8. IV. Методология и теория исторической науки.
  9. АВТОРИТАРНАЯ ТЕОРИЯ МЕДИА
  10. административная теория менеджмента Файоля,Вебра.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Қандай философиялық ұғым адамның дамуындағы әлеуметтік қатынастардың сатысың бейнелейді:A) тұлға

Қандай философиялық ұғым адамның өмір сүру формасын, рухани бағытын бейнелейді:D) сана

Қандай философиялық ілім Ертедегі Қытайда мемлекеттік идеология ретінде қабылданған?A) конфуцианство

Қандай философиялық ілім қоғамға табиғаттың әсерін абсолюттейді:A) географиялық детерминизм

Қандай философиялық ілім қозғалысты жоққа шығарды:A) метафизикалық

Қандай философиялық ілім құдай мен табиғаттың бірлігің мақұлдайды :A) пантеизм

Қандай философиялық ілім құдайды алғашқы себеп ретінде болғандығын, кейіннен табиғаттың өз заңдары бойынша дамитының мойындайды:E) деизм

Қандай философиялық ілім сана материяның бәр түрлеріне тараған:C) гилозоизм

Қандай философиялық ілімде адамның өмірінің мәні бақытқа ұмтылуымен байланыстырылады:A) гедонизм

Қандай философиялық ілімде құдай бірінші себеп ретінде, жаратушы ретінде терістеледі:E) атеизм

Қандай функция арқылы философия адамдарға рухани құндылықтарың дамытуға көмектеседі:A) аксиологиялық

Қандай функция толық философия мен нақтылы ғылымдардың байланысың шығарады:D) методологиялық

Қандай ілім буддизмде рухани әлемнің мәңгілігін бейнеледі?B) жанның айналуына” арнал№ан ілім

Қандай ілім қозғалысты қуатқа (энергия) айландырады:A) энергетизм

Қандай ілімде қоғам тарихы тарихи-табиғи процесс ретінде түсіндіріледі:A) маркстік

Қоғаи туралы белгілі , жиі қайталанатын аңықтамаларының бірі былай брлып келеді : « қоғам ... салыстармалы түрде дербес , жекеленген бөлігі ң.А) табиғи ортаның ( табиғат болмысының )

Қоғам дегеніміз не, оның табиғаты және негізгі қасиеттиері ? Бұл сұрақ әлеуметтік философиясын қай бөліміне жатады:С) әлеуметтік онтология

Оғам оның тарихы мен әлеуметтік қатынастары туралы класикалық маркстік теорияның негізін құрамайтын принцип:Е) еркіндік принципіALMAT

Қоғам дамуының қандай саласын демографиялық мәселелер бейнелейді:A) халықтың орналасуы

Қоғам деген не:A) Қоғам - адамдарының жиынтығы, тарихи негізделген байланысты түрлері

Қоғамдық ғылымдардың логикасы мен заңдылықтарын және ғылыми емес танымды зерттеу мен төмендегілердің ішіндегінің қайсысы айналысады:А) әлеуметтік таным методологиясы

Қоғамдық сананың қүрылымына жататың элементА) қүнделікті-практикалық және ғылыми теориялық сана

Қоғамдық сананың негізгі тұрлеріне жатпайтын:А) мәдениет

Қоғамдық таптарының классикалық анықтамасын айтқан кім:С) Ленин

Қоғамдық формациялар теориясында Маркс нені абсолютеді:С) базистін бастапқылығы

Қоғамның әлеуметтік болмысына жатпайтыны:А) технологиялық элементтердің құрылымы

Қоғамның рухани болмысының негізгі элементтері қандай ұғыммен белгіленеді:А) қоғамдық сананың түрлері

Қоғамның системалық зерттеуінің мағынасы қандай:A) структуралық, функционалды, динамикалық зерттеу

Құқық туралы философиялық ой тұжырымның пәндік сферасының негізінде бірінші кезекте не жатыр:А) құқық идеясы

Құқықты сипаттайтың ерекше белгілердің ішіне кірмейтіндер:С) автономдық

Құқықтың қайнар көзіне келесілердің ішіндегі жатпайтыны :В) құқық философиясы

Құқықтың негізгі функциясы – ...В) реттеу

Қытай философияда “жэнь” деген ұғым нені білдіредіА) адам гершелік

Қытай ойшылдары арасында “алтын орта” іздеуді адамның саналылығына байланыстырған кім ?A) Конфуций

Л. Фейербах адамның мәнін неден шығарады:E) биологиялық табиғаттан

Л.Фейербах қандай моральды құндылықты этикасын дамытады:A) махаббат

Лао цзы философиясындағы басты ұғым:А) дао жолы;

Леквипп, Демокрит, Лукреций Кар... Олардың көзқарастары нені білдіреді?В) атомизм;

Локальды өркениеттердің даму теориясының негізін салушылардың бірі.С) Данилевский

Марксизм теориясындағы козғалыс бұл:С) объективтік шындықтің өмір сүруы

Марксистердің пікірінше құқық дегеніміз Заң дәрежесіндегі үстем таптың еркі:С) жоғарғы заңға айналғаны ең

Маркстік әлеуметтік теорияда қандай ұғым негізгі деп табылады:A) қоғамдық-экономикалық формация

Маркстік теория бойынша әлеуметтік құрылымның негізі қандай:C) әлеуметтік коллективтер

Маркстік философиясында келесі тұжырымдардың қайсысы тарихты материалистік тұрғыдан түсінуге сәйкес келеді?E) тарихтың дамуы заңдылықты

Маркстің диалектикасы Гегельден айырмашылығы неде:В) материалистік

Маркстің көзқарасы бойынша болмысты материядан тысқары қарауға болады ма:А) жоқ

Маркстің қоғамдық болмыс туралы түсінігенде қандай ұғым жатыр:D) материалдық игіліктердің өндірісі

Маркстің пікірінше: адам – бұл… ансамбль:А) қоғамдық қатынастар

Маркстің теориясы бойынша әлеуметтік практиканың негізгі түрлері - бұл енбек әлеуметтік әрекет және…А) танымдық әрекет

Материалдық және идеалдық диллемасы социумға байланысты қандай ұғымдар арқылы түсіндерледі:D) қоғамдық болмыс - қоғамдық сана

Материалистік гносеология тұрғысынан бейнелеу бұл:С) материяның атрибуты ажырамас қасиеті

Материалистік теорияның іргелік жұп ұғымдары:D) материя және сана

Материя болмыстық формалары:А) кеңістік және уақыт

Материяның өмір сүрү әдісіA) қозғалыс

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 38 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.032 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав