Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Взаємодії в мікросвіті.

Читайте также:
  1. Виникнення знань, що узагальнювали життєдіяльність людини та фіксували досвід взаємодії з природою.
  2. До способу взаємодії суб’єктів навчального процесу
  3. Індивідуальна педагогічна бесіда як модель діалогічної взаємодії
  4. Історія взаємодії людини, людського суспільства та природи
  5. КОНФЛІКТ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ВЗАЄМОДІЇ
  6. Культура і цивілізація: їх відмінності та проблеми взаємодії.
  7. Методи менеджменту,що використовуються на підприємстві. Механізм взаємодії методів управління.
  8. Основні цілі, завдання, принципи та форми взаємодії школи та сім’ї. Майстерність вчителя у роботі з батьками. А.Макаренко та В.Сухомлинський про сімейне виховання.
  9. Особистість учителя як інструмент впливу в педагогічній взаємодії.

Речовина не розпадається на окремі частинки завдяки елек-

тричній взаємодії: притягання різнойменних зарядів утримує елек-

трони поблизу атомних ядер, з’єднує атоми в молекули, а молеку-

ли — у речовину.

Якби з однієї столової ложки води можна було «перенести» в ін-

шу столову ложку води тільки одну мільйонну частку електронів,

то ці дві ложки води, перебуваючи на відстані одного метра, притя-

галися б із силою, що приблизно дорівнює вазі навантаженого то-

варного поїзда довжиною від Києва до Харкова! Ось які колосальні

сили сховано під гладдю води в одній столовій ложці.

Але навіть ці сили дуже малі порівняно з ядерними силами,

що втримують разом частинки, з яких складається атомне ядро.

Ядерні сили більше від електричних приблизно в сто разів! Саме

дія ядерних сил підтримує «горіння» зір, зокрема й нашого Сонця.

Як свідчать спостереження й розрахунки, Сонце світить уже близь-

ко п’яти мільярдів років. І світитиме ще, принаймні, стільки ж!

5. Час.

Кожна подія відбувається десь і колись. Кожен з нас має певні уявлення про час і простір, які базуються на нашому життєвому до­свіді. Протягом тисячоліть здавалося, що про час і простір ми знаємо все, що треба. Але у двадцятому сторіччі, після створення теорії віднос­ності, стали відомі нові властивості простору та часу. Про них ви дізнаєтесь з часом, а поки... Досить розуміти, що всі тіла займають певну час­тину простору та перебувають на певній відстані одне від одного.

Простіродне з основних понять фізики, за допомогою якого описується взаємне розташування об'єктів.

Що ж до часу, то тут кожна подія є більш чи менш тривалою, можна встановити послідовність подій у часі.

Часодне з основних понять фізики, за допомогою якого описуються тривалість і послідовність подій.

Для вимірювання проміжків часу можна використовувати будь-який процес, що періодично повторюється (рух Сонця по небосхилу, зміну видимої форми Місяця, зміну пір року, розливи рік). Саме такі періодичні процеси дали одиниці часу: добу, місяць, рік. Зрозумі­ло, сьогодні існують різноманітні прилади для вимірювання часу, і в кожному з цих приладів (годиннику, метрономі тощо) теж відбу­ваються періодичні процеси.

Для вимірювання часу використовують періодичні процеси.

 

Продовжимо заповнювати таблицю:

 

Назва Позначення Одиниці Прилад для вимірювання
Час t с Годинник, секундомір

У практиці ми використовуємо не тільки основну одиницю часу (секунду), а й інші звичні та зручні одиниці.

1 хв = 60с,1 год - 60 хв, 1 доба = 24 год, 1 рік = 365 діб
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 47 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав