Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Історія взаємодії людини, людського суспільства та природи

Читайте также:
  1. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  2. Берестейська церковна унія та її наслідки для українського суспільства.
  3. Велике значення для розуміння природи психіки має висвітлення закономірностей її становлення в процесі еволюції живого світу та суспільно-історичного розвитку людства.
  4. Взаємодії в мікросвіті.
  5. Виникнення знань, що узагальнювали життєдіяльність людини та фіксували досвід взаємодії з природою.
  6. Впевненість у користі своєї праці не тільки для себе, але й для людей, суспільства, держави
  7. Вступ в історію медицини. медицина первісного суспільства
  8. Демократизація суспільства. Перебудова. Декларація про державний суверенітет. ДКНС і Україна. Розвал СРСР.
  9. До способу взаємодії суб’єктів навчального процесу
  10. Духовне життя суспільства, його особливості та складові.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Людина – природна істота. Оточуючим середовищем для первісної людини було природне середовище. З появою Людини на Землі з’явилася нова система – «Людина-Природа».

На сьогодні доведено, що все у Всесвіті існує у формі систем. Вони різні за розміром. Менші системи входять до складу більших, більші – ще більших. Між ними існує постійний зв'язок, тому будь які зміни у житті малих систем обов’язково призводять до певних змін у більших системах, в які вони входять. Всі природні системи мають спільну структуру, підпорядковані однаковим законам природи.

У цій новій для планети Земля системі між людиною і її навколишнім середовищем панувала гармонія. На той час, поняття «навколишнє» і «природне» середовище людини співпадали. З часу появи Людини розумної (Homo sapiens) до сьогодні відбулися докорінні зміни у відносинах між нею і природним середовищем, що призвели до порушення рівноваги у цій системі і породили появу екологічної кризи:

· спостерігалося постійне збільшення чисельності людей на планеті;

Впродовж більшої частини людської історії зростання чисельності населення на нашій планеті було малопомітним, в ХІХ ст. цей процес став набирати значні темпи і надзвичайно різко прискорився у першій половині ХХ ст. Демографічна ємність нашої планети визначається в межах 1,0-1,5 млрд. чоловік. Фактично ж її населення сьогодні подолало межу у 7 млрд. За прогнозами вчених, до середини ХХІ століття населення планети може досягти критичної межі – 12 млрд. З цього часу розпочнеться природна регуляція кількості людей на ній і чисельність населення перестане зростати.

· люди почали жити групами: у родині, у племені, у спільних поселеннях – селах, містах тощо;


На сучасному етапі розвитку всі люди на планеті утворили одну спільноту – людське суспільство або людство. Людина перетворилася на суспільну істоту і цим докорінно стала відрізнятися від інших видів тварин.

· здійснювалося освоєння все нових і нових територій планети і їх заселення людьми;

На сьогодні вся територія планети поділена між країнами. ЇЇ природні багатства історично розподілилися нерівномірно між ними, що є однією з причин появи екологічних проблем для їх населення.

· людина постійно досліджує, вивчає природу, внаслідок чого розвиваються природничі науки, вона вчиться використовувати для своїх потреб різні види енергії;

Одним із перших джерел енергії для первісної людини була деревина. Поступово прийшов досвід щодо використання торфу, вугілля, газу і нафти.

У 20-х рр. ХХ ст. людина відкрила для себе атом. Освоєння нових видів енергії дали і нові можливості для розвитку людства, розробки нових технологій.

· поява знарядь праці і їх удосконалення сприяли покращенню життя людини;

Від «палки-копалки» – до сучасних машин, літаків тощо. Це призвело до стрімкого розвитку технічних засобів, що, в свою чергу, породило появу нових технологій, індустріалізацію та концентрацію виробничих об’єктів на обмежених територіях. З’явилися великі індустріальні міста, де на невеликих площах проживали мільйони його мешканців.

Таким чином, за довгий час існування людства, вплив людини на природне середовище докорінно змінився. Тепер вона впливає на природу через свою діяльність у суспільстві: через промисловість, енергетику, сільське господарство, транспорт, військову діяльність тощо. Сьогодні система «Людина-Природа» перетворилася на іншу систему – «Суспільство-Природа». Саме в межах цієї системи і з’явилися протиріччя між потребами Людства (яке все зростає) і можливостями їх задовольнити з боку природи (ресурси якої стрімко вичерпуються). Все, що людина використовує у своєму житті, вона бере з природного середовища, а його ресурси переважно є вичерпними і невідновними.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав