Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

До навчальної дисципліни

Читайте также:
  1. VІІІ. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів з дисципліни
  2. Визначення етики бізнесу як наукової дисципліни
  3. Витяг з робочої навчальної програми
  4. Відповідальність за порушення встановленої державної дисципліни цін (тарифів).
  5. Військової дисципліни
  6. З навчальної дисципліни: Кримінально-виконавче право
  7. Заступник директора з навчальної роботи
  8. ЗМІСТ МОДУЛІВ, РОЗДІЛІВ, ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
  9. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

«Природознавство спецметодика»

Курс «Природознавство спецметодика» введений в навчальний план з метою подальшого удосконалення професійної підготовки вчителя початкових класів – корекційного педагога – до викладання природознавства.

Теоретичною базою курсу є попереднє вивчення студентами дисципліни «Основи природознавства», а також психології, педагогіки та ряду професійних спеціальних дисциплін.

Зміст програми спецметодики викладання природознавства відповідає загальноприйнятій методичній системі навчання і обумовлений наступною метою– необхідністю навчити майбутніх вчителів початкових класів – корекційних педагогів, що будуть працювати з дітьми, які мають патології у розвитку, свідомо і творчо підходити до формулювання навчально-виховних цілей, відбору змісту, форм, методів і засобів вивчення дітьми природи. Розв’язання даної задачі припускає оволодіння студентами способами і прийомами формування у молодших школярів системи знань, умінь і навичок про природу і працю людей своєї місцевості, свого краю. Також необхідно навчити студентів умінню бачити екологічну і природоохоронну направленість шкільних курсів природознавства.

Як і всі педагогічні науки, дана методика закликана сприяти удосконаленню навчально-виховного процесу з природознавства в початковій школі корекційного плану через розв’язання ряду конкретних завдань:

1) досліджує і розробляє мету навчання початкового курсу природознавства в школі у відповідності з рівнем розвитку дитини залежно від його патології розвитку та соціального запиту суспільства. Вивчення природознавства у початковій школі закликано формувати у учнів елементарні поняття про навколишню природу на основі єдності взаємозв’язків її елементів, розв’язувати завдання усестороннього розвитку особистості;

2) визначає зміст навчального матеріалу по природознавству в школі, його ідеї, принципи відбору фактів і побудови предмету.

3)вчить, які форми навчання і виховання прийняті в навчальному процесі з урахуванням особливостей цього предмету розвитку та особистостей розвитку дитини, які методи, прийоми можна найбільш ефективно використовувати для розвитку навчання і виховання через зміст природознавчого матеріалу; вона визначає засоби навчання, виховання і розвитку учнів.

Методика природознавства повинна дати майбутнім вчителям не тільки теоретичну, але й практичну підготовку. Вони повинні не тільки знати про організацію спостережень, проведення опитів, практичних занять, роботи в куточку живої природи, на пришкільному учбово-опитному майданчику тощо, але й і вміти втілювати все зазначене у практику навчальної роботи. Лекційний курс і лабораторний практикум повинні бути логічно зв’язані між собою і направлені на те, щоб всесторонньо розкрити студентам методичну систему вивчення природознавства, показати взаємообумовленість і направленість всіх компонентів цієї системи (задач, змісту, організаційних форм, методів і засобів), зв’язати з методичними системами навчання з інших навчальних предметів, базових дисциплін.Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав