Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері транспорту і зв’язку

Читайте также:
  1. VІІ. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ
  2. Безоплатне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням
  3. Вид заходу забезпечення кримінального провадження, дату і строк його застосування.
  4. Відповідальність посадових осіб підприємства в системі управління охороною праці.
  5. Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом
  6. Галузеве управління охороною праці
  7. Гігієнічні вимоги до зберігання й транспортуванню харчових продуктів
  8. Головною тезою Сорбонської конвенції є… формування відкритого європейського простору у сфері вищої школи
  9. Державна політика у сфері охорони праці. Завдання та основні напрями державної політики України у сфері охорони праці.

План

1. Загальна характеристика законодавства у сферах транспорту та зв’язку

2. Організація державного управління у сферах транспорту та зв’язку

3. Державний контроль та нагляд у сферах транспорту та зв’язку

Література:

1. Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 № 232/94-ВР.

2. Закон України «Про трубопровідний транспорт» від 15.05.1996 № 192/96-ВР.

3. Статут залізниць України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 457.

4. Положення про Міністерство інфраструктури України, затверджене Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581/2011.

5. Положення про Державну авіаційну службу України, затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 398/2011.

6. Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 456/2011.

7. Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затверджене Указом Президента України вiд 08.04.2011 № 447/2011.

8. Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 387/2011.

9. Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затверджене Указом Президента України від 30 червня 2011 року N 717/2011.

10. Адміністративне право України. Академ, курс: Підруч. у 2 т.: Т.2. Особлива частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (го­лова). - К.: Юрид. думка, 2009. - 600 с.

11. Адміністративне право України: Підруч. / За ред. Ю.П. Битяка. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 554 с.

 

1. Загальна характеристика законодавства у сферах транспорту та зв’язку

 

Управління транспортом, зв'язком, мережами й системами паливного, енергетичного та водного постачання,означаєуправлінням комунікаціями, тобто управліннявсіма галузями господарства, що обслуговують сфери виробництва (промисловість, агропромисловий комплекс тощо) та життєдіяльність людей, але не створюють матеріальних цінностей.

Термін «комунікації» означає шляхи сполучення, сукупність усіх видів шляхів сполучення, які підготовлено та влаштовано таким чином, щоб забезпечувати процес переміщення людей і вантажів різного призначення, і є складовою частиною кожного виду транспорту.

В Україні діє єдина транспортна система, яка повинна забезпечувати потреби суспільства в цілому і населення у перевезеннях, відповідати рівню соціально-економічного розвитку держави, позитивно впливати на національну безпеку, забезпечувати реалізацію зовнішньоекономічної діяльності.

Закон України «Про транспорт» визначає, що транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва. Місце і роль транспорту в суспільному виробництві визначає необхідність його пріоритетного розвитку, державної підтримки в задоволенні його потреб у транспортних засобах, матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсах.

До єдиної транспортної системи належать: транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт і метрополітен); промисловий залізничний транспорт; відомчий транспорт; трубопровідний транспорт; шляхи сполучення загального користування.

Нормативне регулювання у сфері транспорту: Кодекс торговельного мореплавства України, Повітряний кодекс України, Водний кодекс України, закони України «Про транспорт», «Про дорожній рух», «Про трубопровідний транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про міський електричний транспорт» тощо.

До сфери зв’язку віднесено:

- поштовий зв'язок – приймання, обробка, перевезення та доставка поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій;

- телекомунікації (електрозв'язок) – передавання, випромінювання та приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах;

- радіозв’язок – електрозв’язок, який здійснюється з використанням електрохвиль.

Нормативне регулювання у сфері зв’язку: закони України «Про поштовий звязок», «Про електронний цифровий підпис», «Про Національну систему конфіденційного зв’язку», «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України» тощо.

2. Організація державного управління у сферах транспорту та зв’язку

До суб’єктів державного управління у сферах транспорту і зв’язку належать:


Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 47 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав