Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мова офіційно-ділового стилю др. пол. ХУІ – р сер. ХУІІ ст.

Читайте также:
  1. Архітектура і пошуки національного стилю кінця ХІХ початку ХХ століття: неоукраїнський стиль, необароко, модерн.
  2. Классификация лидеров по стилю поведения.
  3. Научному стилю соответствуют такие стилеобразующие факторы, как
  4. Определите, какое слово не свойственно научному стилю
  5. Укажите, к какому стилю относятся документы служебно-бытового назначения.

Писемні пам’ятки офіційно-ділового стилю української мови ХVІ – ХVІІ ст. широко відображають лексичний склад української мови того часу, містять багату юридичну термінологію.

Яскравий зразок офіційно-ділового стилю Вижвівська актова книга ХVІІ ст., що зберігається в Центральному державному історичному архіві м. Києва, містить чимало специфічних термінів, прикладів тогочасної професійної лексики галузі діловодства, юриспруденції. Окрім запозичених лексем, пам’ятка репрезентує власне українські номени, успадковані з праслов’янської мови.

До власне українських номінативів, пов’язаних із правовою сферою, зараховуємо мовні одиниці, що є назвами державних органів влади (уріадъ), елементів судочинства (вол~ностъ, долгъ, закъладъ, зарука, наклады, право), понять поділу, успадкування, продажу майна (даровизна, згода, купліа, мεна, ωтчизна, продажа, розд­лъ), юридичних актів та документів (записъ, справа, угода), а також назвами, що стосуються оформлення документації (пεчать, подъписъ). Адміністративно-юридична лексика, утворена на українському мовному ґрунті, збагатила українську правознавчу терміносистему. У переважній більшості вона активно використовується в сучасній українській літературній мові з різноманітним стилістичним навантаженням.

_____15_____

Періодизація курсу „Історія української літературної мови”.

Особливо гостро питання періодизації з'являється починаючи з роботи Житецького (період появи програм і підручників з ІУМ)

Михайло Левченко пропанував 5 періодів:

1) 11-13 ст — мова Київської Русі.

2) Стара книжна мова 14 — перш.пол. 18 ст.

3) Друга половина 18-19 ст.

4) 19-поч. 20 ст.

5) Нова укр.лит.мова після Жовтневої революції – нова УЛМ.

Шахматов:

1) Спільноруський (праруський) 6-7 ст.

2) Спільне мовне життя в часи Київської Русі.

Шевельов:

1) Протоукраїнська мова (7 - сер. 11 ст.)

2) Староукраїнська мова сер. (11 — кін. 14 ст.)

3) Середньоукраїнська мова (кін. 14 — кін. 18 ст.)

4) Новоукраїнська мова (кін. 18 ст.)

Німчук:

1) Праслов'яянська мова з протосхіднослов'янськими діалектами в її складі (до 6 ст.)

2) Східнослов'янська мова з протоукраїнськими діалектами (7-11)

3) Давньоруськоукраїнська мова (11-13 ст.) КР

4) Середньоукраїнська мова або середньоруськоукраїнська мова (14-15 — кін. 18 ст.) ( рання (під владою Литви (кін. 14 - пер. пол. 16) і піздня (др. пол. 16 - кін. 18) )

5) Новоукраїнська мова (від кін. 17 ст)

Періодизація періоду нов.укр.мови Русанівсьвого:

1) Кінець 18 ст. + до часів Шевченка

2) Писляшевченкова доба

3) Кінець 18-початок 20 ст.

4) Підрадянський період (20-ті, 30-ті, період війни, 60-70-ті, 80-ті)

5) Доба державності

 


Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав