Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Педагогічна практика ІV курс

Читайте также:
  1. I . ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
  2. I. Практикадан оқып-үйрену
  3. I. Судебно-следственная практика формирования системы доказательств по уголовному делу (постановка проблемы).
  4. III. производственная практика (преддипломная) (продолжительность 4 недели).
  5. IV. Юридическая практика
  6. Американская практика работы по формированию необходимого общественного мнения
  7. Без этих документов студент не допускается к зачету, а практика не засчитывается.
  8. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Практика разграничения доходов между звеньями бюджетной системы
  9. Виховання та навчальна практика у країнах Стародавнього Сходу
  10. Виховання, школа і педагогічна думка у Стародавньому Римі. Педагогічні ідеї М.Ф.Квінтіліана

Факультет української філології та соціальних комунікацій

 

Ви говорите: „Діти нас втомлюють”. Ви праві.

Ви пояснюєте: „Треба опускатися до їхніх понять. Опускатися. Нахилятися, згинатися, стискуватися”.

Помиляєтеся. Не від цього ми втомлюємося. А тому, що треба підніматися до їхніх почуттів. Підніматися, ставати вище, тягнутися. Щоб не скривдити.

Януш Корчак

 

Під час педагогічної практики на ІV курсі студенти виконують обов’язки помічника класного керівника.

Завдання педагогічної практики студентів ІV курсу як помічників класного керівника:

● здійснення перспективного та поточного планування навчально-виховної роботи із учнями;

● аналізу практичного досвіду з формування особистості школярів та визначення конкретних навчально-виховних завдань роботи з окремим учнем;

● реалізація виховного потенціалу шкільного уроку, використання різних типів уроку, оптимальний добір форм і методів навчальної роботи;

● організація позакласну та позашкільну роботу (проведення бесід, диспутів, конкурсів, вікторин, екскурсій, вечорів тощо);

● складання плану вивчення та вивчення вікових та індивідуальних особливостей дітей з метою діагностики та проектування їхнього розвитку та виховання;

● встановлення та дотримання педагогічного такту у взаєминах із класним колективом, окремими учнями, вчителями, класним керівником;

● планування та проведення індивідуальної роботи з учнем (індивідуальна бесіда, допомога у самовихованні, педагогічне консультування та ін.).

Студенти передвипускного курсу проходять практику переважно у 5-9 класах загальноосвітньої школи. Кожний студент закріплюється за одним класом, у якому він веде навчальну та виховну роботу як помічник класного керівника. Практика студентів передвипускного курсу включає:

1. Ознайомлення з виховною роботою школи, педагогічним та учнівським колективами:

- бесіда з представниками адміністрації школи, вчителями, класним керівником про особливості школи, традиції, виховні завдання на час практики;

- ознайомлення з класом, до якого прикріплений студент (склад класу, успішність, дисципліна, рівень сформованості колективу);

- вивчення шкільної документації: аналіз загальношкільного річного плану виховної роботи, плану виховної роботи класного керівника, класного журналу, особистої справи учня, з яким буде проводитися індивідуальна педагогічна робота;

- знайомство з педагогічною проблемою, над якою працює педагогічний колектив школи, з системою методичної роботи школи.

2. Навчально-методична робота:

- відвідування уроків з метою вивчення особливостей класного колективу та учня, на якого буде складатися психолого-педагогічна характеристика;

- аналіз специфіки навчального процесу у даній школі, класному колективі (види навчання, спеціалізація та диференціація навчання, форми та методи організації навчальної роботи, рівень учбової мотивації);

- проведення системи уроків та позаурочних заходів з предмету на основі сучасних досягнень спеціальних та психолого-педагогічних наук;

- загальнодидактичний аналіз досвіду роботи вчителя-предметника;

- вияв виховуючого та розвиваючого потенціалу уроку.

3. Виховна робота:

- знайомство з плануванням роботи класного керівника та загальношкільним планом виховної роботи;

- складання потижневого індивідуального плану виховної роботи;

- вивчення та узагальнення системи виховної роботи в класі, основних напрямків організації виховної діяльності школи;

- вивчення рівня вихованості учнів;

- відвідування та аналіз годин спілкування та інших форм виховних заходів у класному колективі;

- проведення виховної роботи за планом студента-практиканта та участь у поточній виховній роботі з класом;

- підготовка, проведення та самоаналіз залікового виховного заходу;

- розробка програми, добір діагностуючих методів та методик вивчення особистості учня, складання характеристики на учня.

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПЕРЕДВИПУСКНОГО КУРСУ

1. Потижневий план виховної роботи студента-практиканта на весь період практики.

2. Методична розробка (план-конспект) виховного заходу. Увага!! Виховний захід планується згідно саме плану роботи класного керівника або за самостійним вибором студента за умови погодження із класним керівником. В якості залікового НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ позакласний захід з української мови або літератури.

3. Самоаналіз виховного заходу.

4. Психолого-педагогічна характеристика на учня.

Індивідуальний план виховної роботи складається кожним студентом протягом першого тижня педагогічної практики на підставі річного плану виховної роботи школи та плану виховної роботи класного керівника.

План повинен відбивати діяльність студента як помічника класного керівника. Робота планується потижнево на весь період практики.

 

Схема індивідуального плану виховної роботи студента

 

Термін та час проведення Поточна робота, підготовка виховних заходів, проведення виховних заходів та інших форм виховної роботи Відповідальні та учасники підготовки заходів Відмітка про виконання Примітки

 

 

Схема

плану-конспекту виховного заходу

 

1. Назва заходу.

2. Форма роботи (зверніть особливу увагу на правильне визначення форми виховного заходу!!!)

3. Мета заходу (освітня, виховна, розвивальна).

4. Обладнання, оформлення.

5. Методика підготовки. Чітко відзначається: у чому полягала підготовка учителя та підготовка учнів до конкретного виховного заходу.

6. Хід заходу.

7. Література (для класного керівника та учнів) або відмітка про авторську розробку.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 43 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав