Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література

Читайте также:
  1. Використана література
  2. Джерела та література
  3. Додаткова література
  4. Додаткова література
  5. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література
  8. Додаткова література
  9. Додаткова спеціальна література

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

 

Тема Кількість год ин, відведених на:
  Лекції Семінари Самостійну роботу Індивідуальну роботу
Змістовий модуль 1. Давня та середньовічна історія України
Тема 1. Вступ. Доісторична доба та рання історія України        
Тема 2. Східні слов’яни у давнину. Утворення праукраїнської держави - Київська Русь        
Тема 3. Розквіт і занепад Київської Русі, її історичне значення        
Тема 4. Галицько-Волинська держава        
Тема 5. Політичне та соціальне становище, культурне життя українських земель у другій половині XIV - першій половині XVII ст.        
Тема 6. Українське козацтво та його роль в історії українського народу.        
Змістовий модуль 2. Україна у добу нової історії
Тема 7. Визвольна війна українського народу середини XVII ст.       8 годин ІНДЗ
Тема 8. Політичне становище України в другій половині XVII ст. Руїна.        
Тема 9. Україна у XVIII ст. Втрата державності.        
Тема 10. Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій (XIX - початку XX ст.)        
Змістовий модуль 3. Історія України ХХ – початку ХХІ ст.  
Тема 11. Українська революція (1917-1921 роки)        
Тема 12. Україна у складі Радянського Союзу (1920-1930-ті роки)        
Тема 13. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період (1921-1939 роки)        
Тема 14. Україна в період Другої світової війни        
Тема 15. Українська PCP у 1945-1991 роках        
Тема 16. Україна в умовах незалежності        
Всього годин        
             

 

Семінар 1. Розквіт і занепад Київської Русі, її історичне значення (2 год.)

 

1. Політичний устрій та соціально-економічні відносини, київська Русь за правління Володимира Великого і Ярослава Мудрого.

2. Культура Київської Русі.

3. Феодальна роздробленість і доля Київської Русі, її історичне начення.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати питання: "Волинь - невід’ємна частина держави Київська Русь".

Література

Бойко О.Д. Історія України. - K., 2005.

Брайчевський М.Ю. Утверждение христианства на Руси. - K., 1989. Грушевський М.С. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. - T. 1. - K., 1991. Дорошенко Д. Нарис історії України. - Львів, 1991.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. - K., 1997.

Історія України (керівник авторського колективу Ю.Зайцев). - Львів, 2002. Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография. - K., 1990. Котляр М.Ф. Історія України в особах. Давньоруська держава. - K., 1996. Літопис Руський (Переклав з давньоруської Л.С.Махновець). - K., 1989. Толочко П.П. Київська Русь. - K., 1996.

Толочко П.П. Від Русі до України. - K., 1996.

Яковенко Н. Нарис історії України. З найдавніших часів до кінця XVIII століття. - K., 2000.

Лекція 3. Галицько-Волинська держава (2 год.)

План:

1. Утворення Галицько-Волинської держави.

2. Галицько-Волинська держава за Данила Галицького та його наступників.

3. Політичний устрій, соціально-економічне життя та культура.

4. Історичне значення Галицько-Волинської держави.

 

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати питання: "Зовнішня політика Галицько-Волинської держави".
Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 33 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | <== 2 ==> | 3 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав