Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Додаткова література

Читайте также:
  1. Джерела та література
  2. Додаткова
  3. Додаткова
  4. Додаткова
  5. Додаткова
  6. Додаткова
  7. Додаткова
  8. Додаткова
  9. Додаткова інформація
  10. Додаткова інформація

1. Баранник Н.М., Синельник А.П. Наследство. Наследники. Наследование: Учебно – практическое пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. –Харьков: Эспада, 2011.

2. Васильченко В.В. Спадковий договір: деякі міркування з приводу нормотворчості // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – с. 34 – 35.

3. Васильченко В.В. Коментар та постатейні матеріали до законодавства України про спадкування. – Х. «Одіссей». – 2007. – 480 с.

4. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения.- М.: Статут, 2011.-236 с.

5. Заіка Ю.О. Становлення та розвиток спадкового права в Україні: Монографія. – К.: НАВСУ, 2004. – 288 с.

6. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. – Кишинев: Штиица, 1973. – 255 с.

7. Илькова А.Ю. Право наследования. - СПб.: Петровский фонд, 1999.-127 с.

8. Ромовська Зорислава. Реформа спадкового права // Українське право. 1997. №1.

9. Спадкове право: навч. Посіб. /Ю.О.Заіка, Є.О. Рябоконь. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 352 с.

10. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещание. М. Юридическая литература. 1985 р.

11. Мельник Н., Бень А. Вместо сделки – правочин // Голос України. – 2003. - №65 (3065). – с.5.

12. Рябоконь Є.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві. Монографія. – К.: Віпол, 2002.-268 с.

13. Толстой ЮК. Наследственное право: Учебное по-собие. - М.: Проспект, 1999. - 224 с.

14. Фурса С.Я., Фурса Є.І, Спадкове право. Теорія та практика. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2009.

15. Хвостов В.М. Система римского права..- М.: Спарк, 1996. -552 с.

16. Шершеневич Ґ.Ф. Учебник русского гражданського права (по наданню 1907 г.). -М:СПАРІС, - 1995.- 556 с.

17. Юридический энциклопедический словарь/ Гл. ред. А.Я. Сухарев. – 2-е изд. – М., 1987.

 

 

ТЕМА 2. Спадкування окремих об’єктів.

План.

1. Спадкування права на земельну ділянку.

2. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності.

3. Спадкування права на вклад у банку.

4. Спадкування права інтелектуальної власності.

Теми для рефератів та повідомлень:

1. Особливості спадкування земельної ділянки.

2. Характеристика спадкування частки у праві спільної сумісної власності.

3. Спадкування вкладу у банку.

4. Поняття спадкування права інтелектуальної власності.

Задача 1

Громадянка Н. звернулася з позовом до К. та Т. про поділ спадкового майна.

Позивачка зазначала, що у травні 2013 року помер її та відповідачів батько. Після його смерті залишився будинок та автомобіль.

К. та Т. отримали свідоцтво про право на спадщину і у березні-квітні 2014 року продали житловий будинок та автомобіль.

Позивачка зазначала, що вона разом з відповідачами вживала заходів до збереження будинку, наглядала за будинком та обробляла присадибну ділянку і тому її слід вважати такою, що прийняла спадщину.

Які дії свідчать про прийняття спадщини?

Вирішіть справу.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 26 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | <== 2 ==> | 3 | 4 | 5 | 6 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав