Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розв’язування тестів

Читайте также:
  1. Усне розв’язування тренувальних вправ

УРОК 2

 

Тема. Рівносильні рівняння

Мета: освітня: ввести поняття рівносильних рівнянь, сформулювати основні властивості рівнянь, домогтися чіткого усвідомлення учнями умови рівносильності рівнянь; продовжити роботу над формуванням умінь та навичок розв’язувати рівняння; розвиваюча: розвивати вміння вільно висловлюватися з теми, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо; виховна: виховувати активність, увагу, інтерес до нових знань і прагнення їх набути.

Хід уроку

 

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Розв’язування тестів

Тест „Інтелектуальна розминка”

1. Рівність, що містить змінну, називається ...

а) виразом; б) рівнянням; в) нерівністю.

2. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба від’ємник і різницю...

а) додати; б) відняти; в) поділити.

3. рівняння 3х +6= -12 має...

4. Число, яке задовольняє рівняння, називається його...

а) змінною; б) розв’язком; в) значенням.

5. У рівнянні 4х-15= х+15 сума х+15 називається його...

а) лівою частиною; б) правою частиною; в) серединою.

6. Коренем рівняння х =15 є число...

а) -20; б) ; в) 20.

7. Рівняння 5-у = 8-у...

а) не має розв’язків; б) має безліч розв’язків; в) має один розв’язок .

8. Число -1 задовольняє рівняння...

а) х+15 =2х; б) 4-6х =8; в) 10+7х =3.

9. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток... на відомий множник.

а) помножити; б) поділити; в) відняти.

10. Знайти всі корені рівняння або довести, що їх немає, - означає...

а) розв’язати рівняння; б) спростити рівняння; в) допустити помилку

в рівнянні.

11. Яке рівняння відповідає умові задачі: „Я задумала число. Потім знайшла

його третю частину, а до здобутого результату додала 6. після чого

дістала 18. Яке число я задумала?”

а) 3х+6 =18; б) +6=18; в) +х+6 =18.

12. Чому дорівнює шукане число в попередній задачі?

а) 36; б) 4; в) 12

виставлення оцінок: за 1 правильну відповідь – 1 бал.

 

 


Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав

1 | <== 2 ==> | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав