Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Усне розв’язування тренувальних вправ

Читайте также:
  1. A) предложения вправо.
  2. Cистема вправ для формування іншомовної комунікативної компетенції
  3. D) суд, орган уголовного преследования вправе выделить уголовное дело в отношении несовершеннолетнего
  4. А сам гражданин вправе отказаться от заготовки леса?
  5. б) Вправи на репродукцію звуків
  6. б) Вправление вывиха
  7. Види вправ із синтаксису й пунктуації
  8. Виконання усних вправ за готовими рисунками
  9. Виконання усних вправ за готовими рисунками
  10. Вправа 1. Випишіть речення з підрядними порівняльними і складіть до них схеми. Поясніть відмінність від порівняльних зворотів.

1) Чи рівносильні рівняння?

а) 5 (х-3) = 25 і х -3 = 5; б) х - = 0 і х = ;

 

в) (2 х -7) (х +1) = 0 і 2 х – 7 =0; г) + = 0 і х-2 + 8 х = 0

2) Складіть рівняння, рівносильне рівнянню 3 (х+12)=36.

3) Які з рівнянь рівносильні рівнянню 7 х =49?

а) 7 х +1=70; б) 6 х =42

в) 5 х = 40; г) 14 х = 98;

д) 7 х - 49 = 0 е) 6 х = 49 – х.

 

Навчальна самостійна робота

Середній рівень

При якому значенні змінної значення виразу 2а - дорівнює ?

 

Достатній рівень

При якому значенні змінної х значення виразу 2 х -3 дорівнює сумі чисел і 5 ?

 

Високий рівень

Знайдіть число, якщо відомо, що сума часток від ділення цього числа на 8 і на 12 дорівнює 10

 

VІІ. Підсумок уроку

1. Вивчили означення рівносильних рівнянь та основні властивості рівнянь, набули навичок й умінь їх застосувати.

2. Рефлексія. Чи вдалося вам заповнити прогалини в знаннях? Чи продуктивною була ваша робота на уроці? Що нового дізналися?

 


Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | <== 4 ==> | 5 | 6 | 7 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав