Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перелік діагностичних методик обстеження міжособистісних стосунків молодших школярів

Читайте также:
  1. I. Из истории развития методики развития речи
  2. II. Связь лексикографии с методикой обучения иностранным языкам
  3. V Методика проведення уроку
  4. V. ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО ЗА СИСТЕМАМИ
  5. VII. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкових модульних контролей
  6. Анатомо-физиологические особенности и методика исследования почек и мочевыделительной системы у детей
  7. Анатомо-физиологические особенности системы дыхания у детей. Методика исследования
  8. Билет № 13. Методика и алгоритм разработки туристского маршрута
  9. БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ЗАНЯТЬ
  10. Бланк методики
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Назва, мета методики Короткий зміст методики Література
1. Соціометрія: виявлення міжособистісних стосунків. Проводиться опитування щодо суб’єктивних переваг членів групи. Обробка даних – соціоматриця і соціограма. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – С.173-176 Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.586-596
Соціометрія „Вибір у дії” Коломінський Я.Л. Вибір здійснюється за допомогою подарунків. Обраховується кількість подарунків, одержаних кожним. Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.147 – 148.  
2. Опитувальник „Продовжи речення”: 8 незакінчених речень, які стосується взаємин між однокласниками Калашникова Л.В., Гурова О.М. Завдання до педагогічної практки з психології. – Кіровоград, 2004. – С.34
3. Методика Рене Жиля: дослідження міжособис-тісних стосунків Матеріал: 42 завдання (малюнкові та текстові), пов’язаних з визначенням значущих осіб. Оцінка – ставлення до оточуючих та риси характеру Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. Загальнопед. Газет, 2003. Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – С.418-436.
4. Проективний тест „Малюнок сім’ї” Завдання: на нелінованому аркуші паперу намалювати свою сім’ю. Обробка результатів – конвент-аналіз. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – С.49 – 53 Альманах психологических тестов / Сост. Римские Р.Р. и С.А. – М.: «КСП», 1996. – С. 325 - 329
5. „Що важливо”: визначення ціннісно-орієнтаційної єдності групи (ЦОЄ) Перелік із 35 властивостей особистості. Вибрати 5 найважливіших для спільної діяльності. Заповнюється матриця, підраховується частота збігів. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – С.151-153. Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.600-601

 

  Кольоровий тест діагностики психічних станів О.О.Прохорова і Г.Н.Генінг Матеріали: папір і 9 кольорових олівців. Завдання: 1- намалювати свій настрій, 2 – намалювати настрій у вигляді якогось образу. Інтерпретація – за ключем. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.131 – 133  

 

 

  “ Окомір”: оцінка точності окоміру   Визначення обсягу сприймання     “Знайди і викресли”: визначення продуктивності і стійкості уваги   “Простав значки”: оцінка переключення і розподілу уваги.  
  Оцінка рівня спостережливості   Визначення рівня розвитку спостережливості (за малюнками)     „Переплутані лінії”: дослідження концентрації та стійкості уваги Запам’ятай і розстав крапки”: визначення обсягу уваги  
  Діагностика міжпредметної спостережливості   Сприймання часу     “Кільця Ландольта”: дослідження властивостей уваги - визначення продуктивності і стійкості уваги - оцінка розподілу уваги - оцінка переключення уваги  
  „Коректурна спроба”: - оцінка продуктивності і стійкості уваги; - оцінка розподілу уваги; - оцінка переключення уваги.    

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав