Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВАРІАНТ 6

Читайте также:
  1. I варіант.
  2. I варіант.
  3. II варіант.
  4. II. Варіант
  5. Анкілозивний спондилоартрит. Варіант 1
  6. Варіант
  7. Варіант
  8. Варіант 1
  9. Варіант 1
  10. Варіант 1

1. Токсичність аміаку та механізми його знешкодження.

2. Обмін фенілаланіну та тирозину, послідовність ферментативних реакцій. Спадкові ензимопатії обміну – фенілкетонурія, алкаптонурія, альбінізм.

3. Обмін гліцину та серину.

 

1. Основним шляхом знешкодження аміаку, що утворився в людському організмі є… (B)

А. Відновне амінування α-кетокислот

В. Синтез карбамоїлфосфату

C. Синтез амонійних солей

D. Синтез амідів амінокислот

E. Утворення сечової кислоти

 

2. В організмі людини існує кілька процесів знешкодження аміаку. Який з них відбувається в нирках? (B)

А. Уреогенез

B. Амонійгенез

C. Відновне амінування 2-оксоглутарату

D. Утворення глутаміну та аспарагіну

E. Уриногенез

 

3. Транспортною формою аміаку в організмі людини є (C)

А. Альбумін

В. Серин

С. Амід глутамінової кислоти

D. Щавелевооцтова кислота

Е. Стеаринова кислота

 

4. Амінокислоти використовуються для синтезу багатьох біологічно важливих сполук в організмі. Яка з наведених амінокислот є необхідною для синтезу пуринових нуклеотидів, креатину, глутатіону, парних жовчних кислот? (E)

А. Цистеїн

В. Аргінін

C. Лізин

D. Метіонін

E. Гліцин

 

5. Котра з наведених речовин є прямим попередником атомів вуглецю в гемовій частині гемоглобіну? (C)

А. Аланін

B. Гістидин

C. Сукциніл-КоА

D. Вуглецю діоксид

E. Аспартат

 

6. За добу з сечею людини виділяється 15 г сечовини. Такий стан може спостерігатися за умов… (D)

А. Білкового голодування

B. Посиленого розпаду білків (некроз, сепсис, злоякісна анемія тощо)

C. Дієти, збагаченої білками

D. Захворювань печінки (паренхіматозна жовтяниця, цироз печінки тощо)

E. Інфекційних захворювань

 

7. Яке із тверджень про цикл сечовини є правильним? (E)

А. У циклі не використовується АТФ

B. Сечовина утворюється за гідролізу орнітину

C. АТФ необхідна для синтезу орнітину

D. Реакції циклу сечовини відбуваються в нирках

E. Два атоми азоту, які включаються в сечовину, походять з аміаку і аспартату.

 

8. Спадкові захворювання гомоцистинурія і цистатіонурія є наслідком ензимопатій метаболізму… (D)

А. Цистеїну

В. Аргініну

C. Лізину

D. Метіоніну

E. Гліцину

 

9. Причиною фенілкетонурії є ензимопатія..(C)

А. Тирозинази

B. Гомогентизинатоксидази

C. Фенілаланін-4-монооксигенази

D. Фенілаланіндекарбоксилази

E. Фенілаланінамінотрансферази

 

10. У хворих зі злоякісним карциноїдом кишки порушується окиснення …(C)

А. Лізину

В. Аргініну

C. Триптофану

D. Тирозину

E. Треоніну

 

11. У реакціях синтезу сечовини бере участь такий ензим...(D)

А. Орнітиндекарбоксилаза

B. Амінотрансфераза

C. Енолаза

D. Карбамоїлфосфатсинтетаза

E. Глутаматдегідрогеназа

 

12.Визначте реакцію, в результаті якої вміст аміаку в крові знижується (E)

А. Дезамінування амінокислот і амідів амінокислот

B. Окисне фосфорилування

С.Дезамінування біогенних амінів

D. Розпад пуринових і піримідинових основ

E. Синтез амонійних солей

 

13. Які ознаки характерні для фенілкетонурії: (A)

А. Екскреція зі сечею фенілпіровиноградної кислоти

В. Екскреція зі сечею великої кількості гомогентизинової кислоти

С. Відсутність пігментів у шкірі, волоссі, рогівці ока

D. Охроноз

E. Дефект тирозинази

 

14. Яка амінокислота, бере участь у біосинтезі катехоламінів? (E)

А. Аргінін

B. Гліцин

C. Метіонін

D. Триптофан

E. Фенілаланін

 

15. Яка ознака є характерною для цистинозу (A)

А.Зростання у 30 разів екскреції цистину і цистеїну та інших амінокислот

B. Зростання у 50 разів екскреції цистину, лізину, аргініну, орнітину

C. Вміст цистину в крові у нормі

D. Утворення цистинового каміння

E. Зниження вмісту церулоплазміну в крові

 

16. У хворого віком 25 років спостерігається цитрулінемія, в сечі – підвищений вміст нейтральних і кислих амінокислот, цитруліну. Про дефіцит якого ензиму це свідчить? (C)

А. Аргінази

B. Аргініносукцинатліази

C. Аргініносукцинатсинтетази

D. Карбамоїлфосфатсинтетази

E. Орнітинамінотрансферази

 

17. У хворого сеча має специфічний запах кленового сиропу. Який біохімічний дефект є причиною цього захворювання? (A)

А. Порушення окиснювального декарбоксилювання кетокислот з розгалуженим вуглеводневим ланцюгом

В. Порушення окиснювального декарбоксилювання α-кетокислот

C. Порушення декарбоксилювання глутамінової кислоти

D. Зниження активності 5-окситриптофандекарбоксилази

E. Зниження активності НАД-дегідрогенази цитрату і декарбоксилази щавелевобурштинової кислоти

Загрузка...

 

18. Здорова доросла людина тривалий час споживала продукти їжі, які бідні на фенілаланін. Внаслідок цього… (A)

А. Швидкість синтезу білків у печінці знижена

B. Швидкість синтезу білків у печінці не змінилася

C. Відсутній фенілаланін компенсується тирозином харчових продуктів

D Фенілаланін синтезується з інших сполук

E. Спостерігається накопичення фенілпірувату

 

19. У дитини в сечі виявлено фенілпіруват та фенілацетат. Нестача якого ензиму є причиною такого явища? (A)

А.Фенілаланін-4-монооксигенази

B. Тирозин-3-монооксигенази

C.Фумарилацетоацетатгідролази

D. Цистатіон-β-синтази

E.ДОФА–декарбоксилази

 

20. У дитини спостерігаються порушення функцій центральної нервової системи. Клініко-біохімічними дослідженнями виявлено гіперамоніємію та уремію. Попередній діагноз – спадкова гіперамоніємія, зумовлена порушенням синтезу сечовини. Ензимопатія якого ензиму може спричинити це захворювання? (E)

А. Глутатіонтрансферази

В. Сульфотрансферази

С. Гліцинтрансферази

D. Глюкуронілтрансферази

Е.Орнітинкарбомоїлтрансферази

 

21. У пацієнта виявлено дефект гомогентизинат-1,2-діоксигенази. Про виникнення якої ензимопатології це свідчить? (E)

А. Хвороба Аддісона

B. Хвороба Вільсона

C. Фенілкетонурія

D. Альбінізм

E. Алкаптонурія

 

22. В організмі людини розпадається близько 70 г амінокислот на добу. Головним кінцевим продуктом азотистого обміну в неї є…(C)

А. Аміак

B. Сечова кислота

C. Сечовина

D. Глутамін

E.Креатинін

 

23. У новонародженої дитини з перших днів тижня спостерігається блювота, наслідком якої є загальна дегідратація. Концентрація аміаку, аланіну та глутамінової кислоти в крові підвищена. Вміст азоту в сечовині дорівнює 2% від вмісту залишкового азоту в крові. Зниження активності якого ензиму печінки може призводити до таких змін метаболізму? (D)

А. Аланінамінотрансферази

B. Глутаматдегідрогенази

C. Глутамінсинтетази

D. Карбамоїлфосфатсинтетази

E. γ-Глутамілтрансферази

 

24. У сечі новонародженої дитини виявлено цитрулін та підвищення концентрації аміаку. Утворення якої речовини найімовірніше порушене при цьому? (C)

А. Аміаку

B. Сечової кислоти

C. Сечовини

D. Цитрату

E. Креатину

 

25. У хворого на алкаптонурію хлопчика віком 2 роки сеча набуває чорного забарвлення після відстоювання. Інші ознаки захворювання не спостерігаються. Ця хвороба є спадковим порушенням…(D)

А. Обміну аланіну

B. Синтезу сечовини

C. Синтезу сечової кислоти

D. Обміну тирозину

E. Обміну цистеїну

 

26. У дитини, яка тривалий час харчувалася продуктами рослинного походження, спостерігається затримка росту, анемія, ураження печінки, нирок, почервоніння шкіри і волосся. Причиною такого стану є нестача у продуктах харчування…(B)

А. Ліпідів

В. Незамінних амінокислот

С. Вуглеводів

D. Макроелементів

E.Вітамінів

 

27. Хлопчик скаржиться на неможливість перебування під сонячними променями. Спостерігаються опіки шкіри, порушення зору. Поставлений діагноз – альбінізм.Про дефіцит якого ензиму свідчать ці зміни? (C)

А. ДОФА-оксидази

В. Фенілаланінгідроксилази

С. Тирозинази

D. Орнітинкарбамоїлтрансферази

E. Аргінази

 

28. У хворого віком 7 років констатовано патологічні зміни печінки і головного мозку. У плазмі крові виявлено різке зниження, а в сечі - підвищення вмісту міді. Попередній діагноз – хвороба Вільсона. Активність якого ензиму в сироватці крові слід дослідити для підтверження діагнозу? (C)

А. Лейцинамінопептидази

В. Карбоангідрази

С. Церулоплазміну

D. Алкогольдегідрогенази

Е. Ксантиноксидази

 

29. Альбіноси дуже чутливі до дії сонячних променів, у них з’являються опіки, може розвинутися рак шкіри. Це пов’язано з недостатнім утворенням меланіну. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища? (D)

А. Метіоніну

В. Триптофану

С. Глутамату

D. Фенілаланіну

E. Гістидину

 

30. У крові пацієнта віком 50 років спостерігається високий рівень серотоніну , в сечі - різке зростання 5-оксііндолілацетатної кислоти. Порушення метаболізму якої амінокислоти може спричинити такі зміни? (B)

А. Метіоніну

В. Триптофану

С. Глутамату

D. Фенілаланіну

E. Гістидину

 

31. Аміак є токсичною речовиною і збільшення його кількості у крові є особливо небезпечним для нейронів. Яку кислоту використовують як ефективний засіб, що зв’язує аміак у мозку? (B)

А. Гіпурову кислоту

В. Глутамінову кислоту

С. Бурштинову кислоту

D. Сульфосаліцилову кислоту

Е. Бензойну кислоту

 

32.Попередником у синтезі таких біологічно активних речовин, як серотонін і НАД є амінокислота (D)

А. Фенілаланін

В. Тирозин

С. Метіонін

D. Триптофан

Е. Треонін

 

33. У дитини грудного віку спостерігається потемніння склер, слизових оболонок, вушних раковин, виділена сеча темніє на повітрі. У крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Яке захворювання у дитини? (B)

А. Гемолітична анемія

В. Алкаптонурія

С. Порфірія

D. Альбінізм

Е. Цистинурія

 

34. Безбілковий раціон викликає жирову інфільтрацію печінки внаслідок дефіциту метилюючих агентів. Яка з амінокислот використовується для метилювання ? (D)

А. Фенілаланін

В. Валін

С. Лейцин

D. Метіонін

Е. Глутамін

 

35. Відомо, що накопичення аміаку є основною причиною мозкової коми при печінковій недостатності. Яка вільна амінокислота відіграє першочергову роль в утилізації аміаку в мозку? (D)

А. Цистеїн

В. Триптофан

С. Гістидин

D. Глутамінова кислота

Е. Аланін

 

36. У хворого з патологією печінки мають місце розлади білкового обміну з порушенням синтезу сечовини в орнітиновому циклі. Концентрація якої речовини буде зростати в крові при цьому? (A)

А. Аміаку

В. Адреналіну

С. Аланіну

D. Валіну


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 99 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав