Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядок здійснення операцій

Читайте также:
  1. E. Порядок защиты курсовой работы.
  2. Gl] Тема 9.Законность и правопорядок. Мировой правопорядок
  3. II. Порядок выполнения
  4. II. Порядок выполнения и оформления контрольной работы
  5. II. Порядок выполнения курсовой работы
  6. II. Порядок выполнения, рецензирования и защиты курсовой работы
  7. III. Организация и порядок прохождения практики
  8. III. Порядок и условия проведения олимпиады
  9. III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МКД
  10. III. Порядок производства и решения дел
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

3.1. Старший касир, здійснивши видачу підкріплення готівки, цінностей, бланків суворого обліку, виконує операції з обслуговування клієнтів.

Старший контролер відкриває в установленому порядку операційний день в окремих підсистемах аналітичного обліку та виконує операції з обслуговування клієнтів.

Контролер-касир, отримавши готівку, цінності, бланки суворого обліку, використовуючи індивідуальний пароль, реєструєтьсяв підсистемах аналітичного обліку та виконує операції з обслуговування клієнтів.

 

3.2. При відкритті фізичною особою поточного або депозитного рахунку та внесенні коштів вкладнику видається ощадна книжка, в якій відображаються всі операції по рахунку.

При здійсненні клієнтом одночасно прибуткових і видаткових операцій спочатку здійснюються видаткові операції, а потім прибуткові.

3.3. Контролер-касир при здійсненні видаткових операцій:

- вимагає від клієнта паспорт або документ, що його замінює;

- здійснює документальне оформлення операції за допомогою програмно-технічних засобів із зазначенням усіх необхідних реквізитів;

- перевіряє суму, зазначену на документі цифрами, із сумою, зазначеною літерами;

- перевіряє наявність підпису клієнта на документі;

- видає клієнту необхідну суму готівки;

- підписує видатковий документ.

 

3.4. У разі якщо клієнт одержує готівку за кількома видатковими документами з різних рахунків, готівка видається за кожним документом окремо.

 

3.5. Контролерам-касирам забороняється:

- при видачі готівки клієнтам проводити на вимогу останніх обмін банкнот одного номіналу на інший;

- здійснювати операції з рахунків фізичних осіб (у тому числі компенсаційних), по яких у справі з юридичного оформлення рахунку відсутні документи, передбачені п.5.5 Порядку відкриття, ведення і закриття рахунків фізичних осіб в національній валюті установами ВАТ “Ощадбанк”, затвердженого постановою правління від 16.02.2004 р. № 17-2 (із змінами і доповненнями).

 

3.6. Контролер-касир при здійсненні прибуткових операцій:

- здійснює документальне оформлення прибуткової операції за допомогою програмно-технічних засобів із зазначенням усіх необхідних реквізитів та роздруковує прибутковий документ;

- приймає готівку, здійснює перевірку платоспроможності банкнот та перераховує їх поаркушно;

- звіряє суму, зазначену в прибутковому документі, із сумою, отриманою від клієнта. При відповідності сум контролер-касир підписує прибутковий документ, а у разі потреби завіряє примірник клієнта печаткою “Для операцій” та повертає його клієнту. Другий примірник прибуткового документа, завірений підписом вкладника коштів, контролер-касир вміщує в документи дня.

 

3.7. Контролер-касир зобов'язаний дотримуватися встановленого ліміту готівки. Понадлімітна сума готівки в обов'язковому порядку здається старшому касиру протягом операційного дня. Контролери-касири ведуть записи кожної зданої суми готівки у Книзі ф. 5. При цьому контролер-касир у Книзі ф. 5 у графі “Видаток” зазначає суму готівки, що здається, прізвище та ініціали старшого касира. Старший касир у Книзі ф.5 у графі “Прибуток” зазначає суму готівки, що приймається, прізвище та ініціали контролера-касира. Старший касир завіряє своїм підписом суму отриманої готівки у Книзі ф.5 контролера-касира.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-23; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав