Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Організація роботи зі здійснення операцій

Читайте также:
  1. Автоматизація внутрішньо банківських розрахункових, кредитних і депозитних операцій.
  2. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  3. Алгоритм виконання курсової роботи
  4. Алгоритмічні роботи з величинами
  5. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  6. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  7. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній
  8. Аналіз як спеціальний прийом аудиту при дослідженні документів і операцій
  9. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції
  10. Безпека роботи з комп'ютерною технікою.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

2.1. Організація роботи з розрахунково-касового обслуговування клієнтів одним операційно-касовим працівником шляхом поєднання обов’язків контролера і касира здійснюється відповідно до вимог локальних нормативно-правових актів.

 

2.2. Відповідальність за організацію роботи та створення належних умов для виконання операцій працівниками, які поєднують обов’язки контролера і касира, покладається на керівника філії Банку.

 

2.3. Керівник філії Банку організовує:

- складання змінного графіка роботи з урахуванням того, щоб відповідальні працівники за зберігання готівки, цінностей і бланків суворого обліку проводили їх передачу відповідальним працівникам наступної зміни в кінці робочого дня;

- укладання договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з контролерами-касирами згідно з вимогами п.6.3.1. Порядку організації касової роботи в установах ВАТ “Ощадбанк, затвердженого постановою правління від 29.01.2004 р. № 11-1 (із змінами і доповненнями);

- визначення кількості операційних вікон (прибутково-видаткових кас) для здійснення операцій одним працівником.

 

2.4. Перелік операцій при поєднанні обов’язків контролера і касира одним операційно-касовим працівником та перелік осіб, які залучаються для здійснення таких операцій, встановлюється наказом керівника регіонального управління - для регіональних управлінь і підпорядкованих їм ТВБВ та наказом керівника філії-відділення - для філій-відділень і підпорядкованих їм ТВБВ.

 

2.5. Операційно-касові працівники, які поєднують обов’язки контролера-касира складають залік на знання вимог нормативно-правових актів та локальних нормативно-правових актів, в частині здійснення операцій у межах тих питань, що стосуються їх функціональних обов'язків.

 

2.6. Контролери – касири здійснюють операції в окремих підсистемах аналітичного обліку та програмних комплексах (ПК), а саме:

ПК “Платежі населення”:

- приймання готівкових платежів від клієнтів;

- операції з лотерейними білетами;

- приймання і виплата переказів у національній валюті без відкриття поточного рахунку;

“АСВО “Вклади”:

- операції по вкладних (депозитних) та поточних рахунках фізичних осіб;

- купівля-продаж іноземної валюти;

- перекази в іноземній валюті, перекази по системі SWIFT;

“POSter for Windows”:

- операції з використанням банківських платіжних карток;

“POSter Prepaid”:

прийняття платежів за телефонні картки, стартові пакети та картки поповнення рахунків передплаченого сервісу мобільного зв'язку, Інтернет тощо;

“Облік кількості операцій”:

- формування даних щодо кількості здійснених операцій;

“Звіт контролера-касира”:

формування:

- касових документів;

- касового журналу (операційного щоденника);

- реєстрів (відомостей, звітів);

- тощо.

2.7. Операції з обслуговування клієнтів, за винятком операцій з видачі готівки, у разі необхідності можуть здійснювати начальник ОПЕРв, завідувач операційного відділу філії-відділення і ТВБВ.

 

2.8. Документи за операціями, які підлягають додатковому контролю візуються керівником (його заступником) або особою, на яку покладено виконання таких обов’язків.

 

2.9. Відповідальний працівник, який поєднує обов’язки контролера і касира, забезпечується печаткою “Для операцій”.

Після закінчення операційного дня печатка “Для операцій” кожного контролера-касира передається для зберігання у сховище (сейф) і отримується ними на початку робочого дня з обов’язковим відображенням даних у Зошиті обліку ключів, печатей, штампів і пломбірів.

2.10. Підкріплення готівкою і здача надлишків готівки здійснюються відповідно до вимог Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України, затвердженої постановою Правління НБУ від 14.02.2007 № 45, Положення з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах ВАТ “Ощадбанк”, затвердженого постановою правління від 15.04.2004 № 28-3.

 

2.11. Ліміти залишків готівки, цінностей та бланків суворого обліку для кожного робочого місця встановлюються розпорядженням керівника регіонального управління - для регіональних управлінь та підпорядкованих їм ТВБВ та керівника філії-відділення - для філій-відділень і підпорядкованих їм ТВБВ.

 

2.12. Передача готівки, цінностей між старшим касиром та контролером-касиром здійснюється з обов’язковим відображенням даних у Книзі обліку прийнятої і виданої готівки (цінностей) (далі – Книга ф. 5), яка ведеться окремо кожним працівником. Книга має бути пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою.

Кожний контролер-касир зберігає в індивідуальному сейфі отриманий для роботи ліміт готівки, цінностей, бланків суворого обліку, Книгу ф. 5. У разі тимчасової відсутності відповідального працівника забороняється залишати на робочому місці готівку, цінності і бланки суворого обліку.

Після закінчення робочого дня Книги ф. 5 кожним контролером-касиром здаються на зберігання до сховища цінностей.

 

2.13. Передача бланків суворого обліку між старшим касиром та контролером-касиром здійснюється з обов’язковим відображенням даних у Зошиті обліку бланків суворого обліку та цінностей (далі – Зошит ф. 15).

 

2.14. На початок операційного дня працівники, відповідальні за збереження готівки, цінностей і бланків суворого обліку, зобов'язані перевірити цілісність і справність дверей сховища (сейфа), замків, шпагату і відбитків печаток.

У разі виявлення будь-яких пошкоджень відповідальні працівники зобов'язані діяти відповідно до вимог п. 5.2.18 Порядку організації касової роботи в установах ВАТ “Ощадбанк”, затвердженого постановою правління від 29.01.2004 р. № 11-1 (із змінами і доповненнями).

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-23; просмотров: 29 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав