Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В) людина як розумна істота підлягає необхідності, але також здатна її пізнавати й досягати певного рівня свободи

Читайте также:
  1. Авторитаризм також багато в чому відрізняється від тоталітаризму.
  2. Алгоритм складання рівнянь хімічних реакцій.
  3. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
  4. б) молочна продуктивність корів від рівня їх годівлі.
  5. В каких случаях суд может освободить бывшего супруга от уплаты алиментов в отношении другого супруга?
  6. В Києві кримінальні ув’язнені, що утримувались в місцевій тюрмі, також вимагали звільнення. Ув’язнені наполягали на розповсюдженні амністії і відносно них.
  7. В результаті порівняння показників одержуємо абсолютне відхилення, яке умовно позначається як
  8. В) головну умову розвитку Всесвіту до єдності, у центрі якого є людина
  9. Валовий внутрішній продукт - це ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у національній економіці протягом певного періоду часу (як правило, року).

 

43. Хто автор твору “Монадологія”?

а) Лок; б) Спіноза; в) Ляйбніц; г) Декарт; д) Кант

 

44. Хто запропонував вчення про монади як першооснову світу?

а) Спіноза; б) Гассенді; в) Лок; г) Ляйбніц; д) Берклі

 

45. Монади, за Ґотфрідом Ляйбніцем, це:

А) духовні атоми буття; В) фізичні атоми буття; С) елементарні частинки

 

46. Які характерні риси монад, за Ґотфрідом Ляйбніцем:

а) вічні; б) смертні; в) активні; г) духовні; д) фізичні; е) пасивні

 

47. Хто вперше запропонував визначення матерії як субстанції?

а) Спіноза; б) Лок; в) Гольбах; г) Гассенді; д) Берклі

 

48. Хто запропонував гіпотезу про походження Всесвіту?

а) Фіхте; б) Шелінґ; в) Кант; г) Гегель; д) Конт

 

49. Хто вважав першоосновою світу Абсолютну ідею?

а) Фіхте; б) Шелінґ; в) Кант; г) Гегель; д) Конт

 

50. Кому з представників німецької класичної філософії належить формулювання

головних принципів діалектики:

а) Геґелю в його філософській системі,

б) Шелінґу в його філософії трансцендентального ідеалізму;

в) Фойєрбаху в його вченні про людину.

 

51. Теорію якого методу розробив Г. Геґель:

а) аналітичного; б) діалектичного; в) герменевтичного; г) діалогічного; д) структурного;

 

52. В онтології Ґ. Геґель виражає позицію:

а) дуалізму, тому що в своїй діалектиці відштовхується від принципу тотожності мислення та буття;

б) ідеалістичного монізму, тому що за першопочаток бере Світовий Розум;

в) плюралізму, тому що субстанцією світу, згідно з Ґ. Геґелем, є Абсолют, Абсолютна ідея, Світовий Розум.

 

53. Хто розробив діалектичний метод як теорію розвитку Абсолютної ідеї?

а) Кант; б) Геґель в) Шелінґ; г) Фіхте; д) Фройд;

 

54. В онтології Ґ. Геґель виражає позицію:

· дуалізму, тому що в своїй діалектиці відштовхується від принципу тотожності мислення та буття;

· ідеалістичного монізму, тому що за першопочаток бере Світовий Розум;

· плюралізму, тому що субстанцією світу, згідно з Ґ. Геґелем, є Абсолют, Абсолютна ідея, Світовий Розум.

 

55. Який закон діалектики (за Геґелем) пояснює джерело змін?

а) закон єдності й боротьби протилежностей;

б) закон заперечення заперечення;

в) закон взаємного переходу кількісних змін у якісні.

 

56. Який закон діалектики (за Геґелем) пояснює механізм розвитку?

а) закон єдності й боротьби протилежностей;

б) закон заперечення заперечення;

В) закон взаємного переходу кількісних змін у якісні.

 

57. Який закон діалектики (за Геґелем) пояснює напрям розвитку?

а) закон єдності й боротьби протилежностей;

б) закон заперечення заперечення;

в) закон взаємного переходу кількісних змін у якісні.

 

58. Які елементи включає філософська система Ґ. Геґеля?

А. Науку віри. Філософію природи. Філософію техніки.
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 93 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав