Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оподаткування використання підприємствами природних ресурсів

Читайте также:
  1. Аналіз ефективності використання короткострокових кредитів
  2. Аналіз забезпеченості і повноти використання трудових ресурсів підприємства. Аналіз використання фонду робочого часу
  3. Аналіз трудових ресурсів страхових компаній
  4. Бюджет витрат на придбання матеріальних ресурсів
  5. В загальному вигляді міжнародний рух капіталу означає переміщення капіталу між суб’єктами міжнародної економіки з метою його оптимального використання.
  6. В) обсяг природних ресурсів.
  7. В.О.Кравець, Ю.М.Колибін. Проектування та використання програм діагностики мереж.-Навч.пос. /Харків, НТУ “ХПІ”, 2004, -388с.
  8. Видатки державного бюджету як форма використання бюджетних ресурсів.
  9. Видатки розвитку та напрямки використання.
  10. Видатки розвитку та напрямки використання.

В процесі господарської діяльності підприємства використовують для своїх потреб природні ресурси. Податковим кодексом України передбачені наступні податки і збори, які оподатковують використання підприємствами природних ресурсів:

- екологічний податок;

- плата за користування надрами;

- збір за спеціальне використання води;

- збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

- збір за користування радіочастотним ресурсом України.

Екологічний податок - загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів.

Платниками податку є суб'єкти господарювання, під час провадження діяльності яких здійснюються:

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;

- розміщення відходів, у тому числі радіоактивних.

Ставки податку встановлюються у фіксованому грошовому розмірі залежно від найменування забруднюючої речовини, класу небезпечності, гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин.

Плата за користування надрами - загальнодержавний платіж, який справляється за користування надрами для видобування корисних копалин (руди чорних та кольорових металів, вугілля, нафти, газу та деяких інших корисних копалин).

Об’єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин є обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).

Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин встановлюються у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).

Збір за спеціальне використання води - загальнодержавний збір, який справляється за спеціальне:

а) використання води водних об'єктів;

б) використання води, отриманої від інших водокористувачів;

в) використання води без її вилучення з водних об'єктів для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

г) використання води для потреб рибництва.

Платниками збору є водокористувачі - суб'єкти господарювання, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Об'єктом оподаткування збором є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі. Об'єктом оподаткування збором за спеціальне використання води без її вилучення з водних об'єктів є:

- для потреб гідроенергетики - фактичний обсяг води, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії;

- для потреб водного транспорту - час використання поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується (залежно від тоннажності), та пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від кількості місць).

- для потреб рибництва - фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів.

Ставки збору за спеціальне використання води встановлюються у фіксованих розмірах залежно від басейну тієї чи іншої річки, регіону, сфери використання води.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів- загальнодержавний збір, який справляється як плата за спеціальне використання лісових ресурсів.

Платниками збору є лісокористувачі - юридичні особи, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.

Об'єктом оподаткування збором є деревина, заготовлена в порядку рубок та поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей тощо.

Ставки збору за заготівлю деревини встановлюютья у фіксованих грошових одиницях з один метр кубічний деревини та застосовуються з урахуванням розподілу лісів за поясами і розрядами, найменування лісової породи, сортименту.

Збір за користування радіочастотним ресурсом України – загально­державний збір, який справляється як плата за користування радіочастотним ресурсом України. Платниками збору є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування.

Об'єктом оподаткування збором є ширина смуги радіочастот, що зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.

Загрузка...

Ставка збору встановлюється у фіксованих грошових одиницях за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, з урахуванням виду радіозв’язку, діапазону радіочастот.

 

Контрольні запитання

1. Які податки належать до місцевих?

2. Назвіть чинники, які впливають на розмір екологічного податку.

3. За видобування яких корисних копалин стягується плата за користування надрами?

4. Назвіть платників збору за спеціальне використання води.

5. Назвіть платників збору за спеціальне використання лісових ресурсів.

6. Назвіть чинники, які впливають на розмір збору за користування радіочастотним ресурсом України.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав