Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз ефективності використання короткострокових кредитів

Читайте также:
  1. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  2. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  3. Аналіз виробництва культури
  4. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  5. Аналіз витрат на виробництво продукції
  6. Аналіз вихідних умов
  7. Аналіз власне ринку
  8. Аналіз внутрішнього середовища
  9. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній
  10. Аналіз динаміки та структури пасивів страхових компаній за 2010-2012 рр.

В умовах дії ринкових відносин абсолютно нормальним явищем у господарській діяльності підприємств є залучення в його оборот позикових коштів. Широкого практичного застосування серед залучених коштів набуло використання саме банківських кредитів в умовах, коли недостаньо власних джерел фінансування засобів виробництва – основних і оборотних. Банківські кредити, (особливо це стосується короткострокових), залучаються для покриття тимчасово зростаючої потреби у фінансових ресурсах. Для сільськогосподарських підприємств це пов”язано із сезонним характером виробництва. За умови залучення підприємства банківських кредитів вони займатимуть певну питому вагу у складі загальної величини позикового капіталу.

У разі залучення банківських кредитів фінансові аналітики та управлінський персонал підприємства обов”язково повинні аналізувати ефективність таких операцій.

Розглянемо перший етап. За умови, що підприємство постійно використовує кредити для поповнення боргових коштів і тому постійно має залишки заборгованості з короткострокових кредитів, швидкість оборотності або тривалість одного боргу в днях (Т 1об) і розраховується за формулою

Т1об=Кр*Дн/ОПКР,

Де Кр – середня величина заборгованості за банківськими короткостроковими кредитами, тис. грн;

Де – кількість календарних днів періоду, що аналізується, дні;

ОПРК – сума обороту з повернення короткострокової заборгованості за кредитами в аналізованому періоді, тис. грн (дебетовий борг за рах. 60 “Короткострокові кредити”).

Середня величина заборгованості за банківськоми короткострокоивми кредитами розраховується або за даними фінансової звітності ф. №1 “Баланс”, або за аналітичними даними бухгалтерського обліку до рах. 60 “Короткострокові позики” і розрахунком за середньою простою арифметичною або за середньозваженою, або за середньохронологічною.

Аналізованим періодом може виступати звітній рік (360 днів), 9 місяців звітного року (270 днів), піврічча (180 днів), квартал (90 днів). На досліджуваному агрокомбінаті “Зірка” короткострокові кредити відсутні. Тому умовно наведено величину середноьго залишку заборгованості за короткостроковими кредитами за рік – 1000 тис. грн. Аналізований період – 360 днів. Умовна сума дебетового обороту за рах. 60 4000 тис. Оборотність оборотних активів агрокомбінату – 130 днів.

Отже:

Т1об=1000*360/4000=90(днів).

Тривалість одного боргу короткострокових кредитів може перевищувати тривалість 1 обороту оборотних активів або бути нижчою. У розглядуваному прикладі вона нижче тривалість одного боргу тривалих активів, а це свідчить про доцільність застосування банківського кредиту у господарській діяльності, про позитивну роль банківських кредитів у прискорені оборотності оборотних активів. Якщо ситуація протилежна, тобто швидкість обороті банківських активів, то це негативно позначається на оборотності поточних активів.

На другому етапі розраховуються витрати підприємства у зв”язку із залученнями банківського кредиту. Обчислюється середній річний процент, який підприємство реально сплатило банку за досліджуваний період, і зіставляється із середнім позичковим процентом, який вважається прийнятим у конкретних умовах аналізованого періоду за умови врахування середньоринкових норм дохідності та інфляції. У такий спосіб оцінюється відповідність відсоткової політики банку, що обслуговує дане підприємство, його інтересам. Перевищення прийнятого рівня процентів за кредит над рівнем сплачених процентів підприємством комерційному банку свідчить про те, що контрагенту вигідно підтримувати на таких умовах кредитні відносини.

Перевищення рівня сплачених підприємством процентів банку над прийнятим рівнем процентів за кредит характеризує недоцільність використання на таких умовах залучених кредитів.

Прийнятий рівень процентної ставки за короткостроковий кредит розраховуеться за схемою, яка відбиває вигідність залучення кредиту за існуючого рівня інфляції

Нормативна процентна ставка за кредит за безенфеляційної ситуації умножить на Темп інфляції делений на 100 плюс Нормативна відсоткова ставка за кредит за безінфляційної ситуації плюс Тип інфляції больше или равно Прийнята ставка річного процента за кредить для підприємства.

У наведеному прикладі при середньому залишку з короткостроковох кредитів у 1000 тис. грн авгрокомбінат, припувтимо, сплатив процент за кредит у сумі 260 тис. грн, що становить 26% річних. Прийнятий рівень процентів за кредит у звітньому році становив:

7*22,7/100+7+22,7=31,3(%),

де 7 – середня нормативів річна процентна ставка за банківський кредит в оборотні кошти за безенфляційної ситуації.

22,7 – темп інфляції.

Перевищення пройнятого рівня процентів за кредит (31,3%) над рівнем фактично сплачених підприємством банку (26%) показує, що для субєкта господарювання вигідно працювати з даною кредитною установою: розмір витрат підприємства у зв”язку із залученням банківських короткострокових кредитів нижній за їхню ціну.

Аналізуючи ефективність використання банківських кредитів, доцільно зазначити їх рентабельність. Вона розраховується як відношення частини прибутку від реалізації продукції, одержаної підприємством за розрахунок використання банківських короткострокових кредитів, до сплачених процентів за кредит.

У розглянутому прикладі:

середня величина поточної заборгованості банківських кредитів – 1000 тис.грн;

прибуток від операційної діяльності – 7000 тис. грн (ряд. 100 ф. №2);

середня сума власного і залученого капіталу,

вкладеного в оборотні активи – 9000 тис. грн; прибуток на 1грн оборотних активів у цілому становить:

7000/9000=0,78 (грн);

прибуток на суму залучених кредитів становить:

0,78*1000=780(тис.грн).

Після вирахування сплачених процентів він становить:

780-260=520(тис.грн).

Як бачимо, підприємству вигідно залучати у діяльніть короткострокові банківські кредити.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 121 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав