Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тестовий контроль. 1. До нематеріальних активів підприємства відносять:

Читайте также:
  1. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  2. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  3. II. Контроль исходного уровня знаний студентов
  4. II. Порядок выполнения и оформления контрольной работы
  5. II.3. Средства контроля. Контроль рабочих листов
  6. II.ЦЕЛЬ контрольной РАБОТЫ
  7. III. Контрольный блок
  8. III. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
  9. III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  10. IV. Контрольная работа №1.

 

1. До нематеріальних активів підприємства відносять:

a) активи, які не можуть створювати доход;

b) активи, термін використання яких перевищує один рік;

c) активи, матеріально-речова форма яких не має суттє­вого значення для використання в господарській діяльності;

d) усі відповіді правильні.

 

2. До об'єктів інтелектуальної власності підприємства відносять:

a) права користування земельними ділянками;

b) товарні знаки

c) гудвілу

d) усі відповіді правильні

 

3. Гудвіл - це:

a) вартість ділової репутації підприємства;

b) величина, на яку вартість бізнесу при продажу перевищує ринкову вартість його активів;

c) частина вартості діючого підприємства, яка визна­чається його іміджем, діловими зв'язками, відомістю фірмового найменування;

d) усі відповіді правильні.

 

4. Гудвіл має місце тоді, коли:

a) доход на власний капітал підприємства перевищує середньоринковий рівень;

b) доход на власний капітал підприємства знаходиться на середньоринковому рівні;

c) доход на власний капітал підприємства нижче за середньоринковий рівень;

d) доход від експлуатації майнового комплексу не перевищує середньоринковий рівень.

 

5. До «промислової власності» не відносять:

a) винаходи;

b) промислові зразки;

c) корисні моделі;

d) виробничі цехи.

 

6. Оцінка вартості гудволу здійснюється за допомогою:

a) методу дисконтованих грошових потоків;

b) методу надлишкових прибутків;

c) методу визволення від роялті;

d) методу вартості створення.

 

7. За оборотністю виділяють нематеріальні активи:

a) відчужувані та невідчужувані;

b) поточні та довгострокові;

c) діючі та недіючі;.

d) власні та позикові.

 

8. Величина вартості нематеріальних активів не залежить від:

a) обсягу прав, що передаються правовласником;

b) дійсності охоронних документів на об'єкти нема­теріальних активів;

c) умов фінансування впровадження нематеріального активу у виробничий процес;

d) ціни одиниці продукції, що виробляється з вико­ристанням нематеріального активу.

 

9. Патенти та ліцензії оцінюють переважно з використанням підходу:

a) доходного;

b) витратного;

c) порівняльного;.

d) ринкового.

 

10. Для оцінки інформаційного програмного забезпечення менеджменту рекомендується застосовувати підхід:

a) доходний;

b) витратний;

c) порівняльний.

d) ринковий.

 

11. Пряма капіталізація прибутку застосовується щодо оцінки нематеріальних активів методом:

a) «звільнення від роялті»;

b) виділення частки ліцензіара в прибутку ліцензіата;

c) виграшу в собівартості;.

d) надлишкового прибутку.

 

 

12. Розрахунок ліцензійних платежів на основі річних обсягів продажів застосовується в методі:

a) «звільнення від роялті»;

b) виділення частки ліцензіара в прибутку ліцензіата;

c) виграшу в собівартості;.

d) надлишкового прибутку.

 

13. На використанні реальних історичних даних про витрати, пов'язані зі створенням об'єкта інтелектуальної власності, ґрунтується метод:

a) вихідних витрат;

b) вартості заміщення;

c) порівняння продажів;

d) вартості відтворення.

 

14. До умов застосування методів порівняльного підходу щодо оцінки нематеріальних активів належить:

a) наявність фактів купівлі-продажу хоча б одного аналогічного об'єкту;

b) конфіденційність інформації про ціни реальних угод купівлі-продажу;

c) наявність та доступність інформації про характе­ристики та особливості аналогічних об'єктів;

d) всі відповіді правильні.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав