Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правовий режим податку з прибутку підприємств.

Читайте также:
  1. III. Государственный (политический) режим.
  2. L. Дисциплинарный режим
  3. X исправительной колонии особого режима
  4. А) временный режим;
  5. Авторитарний режим
  6. Авторитарный политический режим. Характерные черты и виды.
  7. Адаптация к влажности и водному режиму.
  8. Административно-правовой режим военного положения.
  9. Административно-правовой режим чрезвычайного положения.
  10. Адміністративно правовий статус місцевих державних адміністрації.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Суб’єкти податку:

4 категорії та 3 особливих.

1. З числа резидентів. Суб’єкти господарської діяльності, бюджетних, громадських ті інших

підприємств, установ і організацій, які здійснюють діяльність спрямовану на отримання прибутку, як

на території України, так і за її межами;

2. З числа нерезидентів. Фізичні та юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій

формі, які отримують доходи з джерелом їх походження з України, крім установ і організацій, що

мають дипломатичний статус чи імунітет згідно з міжнародними договорами або законом;

Сторінка 48 з 65

Київський університет права НАН України – Фінансове право

3. Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи резидентів, що не мають статусу юридичної

особи, що розташовані на іншій території;

4. Постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел походження в Україні або

виконують агентські (представницькі) функції для нерезидентів або їх засновників.

В особливому порядку визначаються такі суб’єкти:

1. Управління залізниць з господарською діяльність залізничного транспорту;

2. Національний банк і його установи;

3. Установи пенітенціарної системи та їх підприємства, що використовують працю спецконтингенту.

 

Об’єкт:

Є прибуток, обчислення шляхом зменшення скорегованого валового доходу звітного

періоду на суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань.

Валовий дохід – це сума доходу платника податку отриманого від усіх видів діяльності у звітному

періоді у грошовому. Матеріальному і нематеріальних формах на території України, їх

континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні і за її межами.

Валові витративиробництва і обігу це втрати платників податку у грошовій, матеріальній і

нематеріальних формах, здійснених як компенсація вартості товарів, робіт, послуг, які придбав,

виготовив платник податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Амортизаціяосновних фондів і нематеріальних активів це поступові віднесення витрат на їх

придбання, виготовлення або покращення, на зменшення скорегованого прибутку з платника

податку в межах норм амортизаційних відрахувань.

 

Формула:

Валовий доход – валові витрати – амортизаційні відрахування = прибуток.

 

Корегування полягає в тому, що закон чітко визначає, що включається, і що не включається до

суми валового доходу підприємства.

Аналогічна процедура здійснюються і стосовно валових витрат.

Закон також визначає і деталізує види валових витрат і які суми витрат включаються і не

включаються до загального обсягу валових витрат.

Стосовно амортизаційних відрахувань закон визначає що саме підлягають амортизації, а також

порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань.

 

Ставка податку:

Сторінка 49 з 65

Київський університет права НАН України – Фінансове право

25% (протокол по законодавству).

Для доходів від грального бізнесу ставка податку 30% від суми виграшів.

Особа, яка здійснює виплату будь-якій особі у зв’язку з виграшем у казино, бінго, іншій грі і

гральних місцях, зобов’язані утримувати та вносити до бюджету 30% від суми прибутку такої особи,

які визначають як різниця між її доходами отримані у вигляді виграшу за відповідний робочий день

та витратами понесеними такою фізичною особою протягом такого робочого дня пов’язаних з

таким виграшем, але не більше суми такого виграшу.

Порядок податкового обліку виграшів та витрат осіб а також порядок звітного суб’єкту грального

бізнесу встановлюється центральним податковим органом.

Не підлягають оподаткуванню виграші у державній грошовій лотереї, всі інші лотереї або інші види

ігор чи розіграшів, які передбачають придбання особою права на участь у таких іграх і розіграшах

до їх проведення обов’язкового оподаткування.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 29 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав