Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відповідальність за бюджетні правопорушення.

Читайте также:
  1. I. Поняття зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність.
  2. II. Види законів про кримінальну відповідальність, мають зворотну дію в часі.
  3. III. Закони про кримінальну відповідальність, не мають зворотну дію в часі.
  4. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.
  5. Адміністративна відповідальність та адміністративні стягнення
  6. Адміністративна й кримінальна відповідальність за недобросовісну конкуренцію
  7. Відповідальність аудитора
  8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
  9. Відповідальність за ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Підставою для застосування юридичної відповідальності у будь-якій сфері є скоєння

правопорушення.

Правопорушення –винне, протиправне (діяння) дія чи бездіяльність суб’єкта відповідальності

правовідносин, які виражаються в порушені встановлених законодавством норм за що законом

передбачено відповідальність.

Бюджетний Кодекс визначає бюджетні правопорушення більш загально, ніж правопорушення

визначаються в теорії відповідальності. Відповідно до ст. 116 Бюджетного Кодексу бюджетне

правопорушеннявизначається недотримання учасниками бюджетного процесу встановленого

Бюджетним Кодексом та іншими нормативно-правовими актами порядку складення, розгляду,

затвердження, внесення змін виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету.

 

Склад бюджетного правопорушення.

Суб’єкти:

Сторінка 41 з 65

Київський університет права НАН України – Фінансове право

- посадові особи;

- розпорядники бюджетних коштів;

- отримувачі бюджетних коштів;

- юридичні особи;

- бюджетні установи, організації;

- відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування, які мають

повноваження в бюджетній сфері.

Об’єкт:

Суспільні відносини, які складаються в бюджетній сфері.

Об’єктивна сторона:

Протиправні дії, які порушуються встановлений порядок бюджетної процедури:

- нецільове використання бюджетних коштів;

- несвоєчасне подання розрахункових звітів та інших бюджетних документацій;

- порушення порядку складання кошторису;

- перевищення встановлених лімітів використання коштів;

- зарахування коштів та інші ступені бюджетної класифікації.

Суб’єктивна сторона:

Є вина, як особливий психічний стан суб’єкта правопорушення у формі умислу або необережності.

В юридичній літературі стоїть питання більш чіткого визначення вини як суб’єкта сторони

правопорушення, зокрема дискутується 1 з дефініцій – вина як прояв свавілля та ілюзії.

Свавілля – необхідність конкретизувати і підходів може бути 2:

1. Свідома воля субота спрямована проти волі держави і суспільства виражені і закріплені в

нормативних актах;

2. Ігнорування волі держави і суспільства.

Ілюзія також вимагає чіткості і може мати щонайменше 2 елементи:

1. Ілюзія безкарності;

2. Ілюзія справедливості своїх дій.

Взагалі в юридичній літературі свавілля розглядається як певний стан волі суб’єкта; а ілюзія як

певний стан свідомості. Вина як необхідна умова для застосування відповідальності повинна бути,

якщо застосовувати адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність. Для

застосування фінансових санкцій або фінансової відповідальності якої в теорії права немає,

наявність вини не є обов’язковою умовою. Фінансові санкції застосовуються як при наявності вини,

так і лише при одному факті порушення правових норм. В бюджетній сфері особи винні в

порушенні бюджетного законодавства несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або

Сторінка 42 з 65

Київський університет права НАН України – Фінансове право

кримінальну відповідальність згідно з законами України. Бюджетний Кодекс також передбачає

заходи відповідальності, які можна назвати (умовно) «оперативно-фінансовими санкціями».

1. Призупинення бюджетних асигнувань це здійснення:

- в разі несвоєчасного і неповного подання звіти про виконання бюджету;

- при невиконані вимог щодо бухгалтерського обліку;

- складання звіти;

- внутрішній фінансовий контроль за бюджетними коштами;

- і не дотримання порядку перерахування цих коштів;

- при поданні недостовірних звітів та інформацію про виконання бюджету;

- при порушені розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття бюджетних

зобов’язань;

- нецільове використання бюджетних коштів.

2. Зменшення асигнувань розпорядниками бюджетних коштів на суму витрачену на суму

витрачену не за цільовими призначенням;

3. повернення субвенція витраченої не за цільовим призначенням;

4. Зупинення операцій з бюджетними коштами.

Ця санкція полягає у зупиненні будь-яких операцій по здійсненню платежів з рахунку порушення

бюджетного законодавства. Зупинення можливе на термін до 30 днів в порядку визначеного

Кабінет Міністром

Ст. 121 Бюджетного Кодексу передбачає, що бюджетного правопорушення вчинення

розпорядником чи одержувачем бюджетних коштів може бути підставою для притягнення до

відповідальності згідно з законом (такого закону немає!!!!!!) його керівника чи інших

відповідальних посадових осіб залежно від характеру вчинених ними діянь. Крім того Бюджетний

Кодекс передбачає, що посадові особи органів державної влади, органів влади Автономної

Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій,

які вчинили бюджетне правопорушення, несуть передбачену законом цивільно-правову

відповідальність згідно з законом незалежно від накладення передбачених цим Кодексом заходів

стягнення на розпорядника чи одержувача бюджетних коштів. Бюджетний Кодекс передбачає

специфічні заходи впливу, які застосовуються до органів місцевого самоврядування, зокрема

відповідно до ст. 122 при порушені вимог законодавства щодо формування відповідного бюджету в

частині державних делегованих повноважень Кабінет Міністрів має право протягом місяця з дня

прийняття рішення про обласний бюджет, бюджет Києва та Севастополя призупинити дію цього

рішення з одночасним зверненням до суду. Аналогічні повноваження мають Голови Ради Міністрів

Криму, областей, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації щодо рішень про

райони, міські, райони у містах бюджети. Голови виконавчих комітетів рад і Голови районних

державний адміністрацій мають таке право щодо міст районного значення, сіл та селищ.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав