Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

У разі, коли виконання використовується в аудіовізуальному

Читайте также:
  1. Алгоритм виконання курсової роботи
  2. Визнання та виконання міжнародного комерційного арбітраж­но­го рішення
  3. Виконання акредитива
  4. Виконання бюджету.
  5. Виконання господарських зобов'язань
  6. Виконання заповіту. Оформлення права на спадщину.
  7. Виконання зобов'язання
  8. Виконання місцевих бюджетів за видатками. Розпис видаткової частини бюджету
  9. Виконання наказу або розпорядження
  10. Виконання роботи

Творі, вважається, що виконавець передає організації, яка здійснює

Виробництво аудіовізуального твору, або продюсеру аудіовізуального

Твору всі майнові права на виконання, якщо інше не передбачено

Договором.

У разі, коли виконавець під час першої фіксації виконання

Безпосередньо дозволить виробнику фонограми чи виробнику

Відеограми її подальше відтворення, вважається, що виконавець

Передав виробнику фонограми чи виробнику відеограми виключне право

На розповсюдження фонограм, відеограм і їх примірників способом

Першого продажу або іншої передачі у власність чи володіння, а

Також способом здавання у майновий найм, комерційний прокат та

Іншої передачі. При цьому виконавець зберігає право на одержання

Справедливої винагороди за зазначені види використання свого

Виконання через організації колективного управління або іншим

Способом.

Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм.

До майнових прав виробників фонограм і виробників

Відеограм належить їх виключне право на використання своїх

Фонограм, відеограм і виключне право дозволяти чи забороняти іншим

особам:

А) відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх фонограм

і відеограм у будь-якій формі і будь-яким способом;

Б) розповсюдження серед публіки фонограм, відеограм та їх

Примірників шляхом першого продажу або іншої передачі права

власності;

в) комерційний прокат фонограм, відеограм і їх примірників,

Навіть після їх розповсюдження, здійсненого виробником фонограми

чи відеограми або за їх дозволом;

Г) публічне сповіщення фонограм, відеограм та їх примірників

Через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може

Отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх

власним вибором;

д) будь-яку видозміну своїх фонограм, відеограм;

Е) ввезення на митну територію України фонограм, відеограм та

Їх примірників з метою їх поширення серед публіки.

Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм

Можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі

Договору, в якому визначаються спосіб використання фонограми

Відеограми), розмір і порядок виплати винагороди, строк дії

Договору, строк використання фонограми (відеограми), територія, на

Яку розповсюджуються передані права, тощо. Визначені договором

ставки винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки,

Встановлені Кабінетом Міністрів України.

Майнові права виробника фонограми чи відеограми, який є


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав