Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Юридичною особою, можуть бути також передані (відчужені) іншій

Читайте также:
  1. Авторитаризм також багато в чому відрізняється від тоталітаризму.
  2. Безпосередня демократія - це здійснення влади самим народом шляхом голосування або шляхом підтримки пропозицій (ініціатив), внаслідок яких можуть бути прийняті владні рішення.
  3. В залежності від виду підприємства та рівнів ієрархії, з яких воно складається, можуть застосовувати різні види стратегій.
  4. В Києві кримінальні ув’язнені, що утримувались в місцевій тюрмі, також вимагали звільнення. Ув’язнені наполягали на розповсюдженні амністії і відносно них.
  5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.
  6. Г) юридичні та фізичні особи, які у визначеному законом порядку можуть набути право користування землею для відповідних цілей і мають у зв’язку з цим певні права й обов’язки.
  7. Ділова етика — це галузь професійних знань, наука, яка розглядає та оцінює людські відносини, а також поведінку людей з точки зору їх відповідності загальноприйнятим нормам.
  8. За роки війни якісний склад кадрів ВТУ різко погіршав. Це пояснюється залученням на роботу осіб, що не підлягають призову в армію за станом здоров'я і зросту, а також жінок.
  9. Залежно від сфери прикладання праці виділяють основну і до­даткову зайнятість, які ще можуть називатися первинною і вто­ринною.
  10. Зниження гіпертонусу привідних м’язів і м’язів згиначів, а також зміцнення ослаблених м’язів.

Особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації

Юридичної особи - суб'єкта суміжних прав.

Якщо фонограми, відеограми чи їх примірники введені

Виробником фонограми (відеограми) чи за його згодою у цивільний

Обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх

Наступне розповсюдження шляхом продажу, дарування тощо без згоди

Виробника фонограми (відеограми) чи його правонаступника і без

Виплати йому винагороди. Проте й у цьому випадку право здавання

Таких примірників фонограм (відеограм) у майновий найм чи

Комерційний прокат залишається виключно правом виробника фонограми

Відеограми).

Майнові права організацій мовлення.

До майнових прав організацій мовлення належить їх виключне

Право на використання своїх програм будь-яким способом і виключне

право дозволяти чи забороняти іншим особам:

А) публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і

ретрансляції;

Б) фіксацію своїх програм на матеріальному носії та їх

відтворення;

В) публічне виконання і публічну демонстрацію своїх програм у

Місцях з платним входом.

Організація мовлення також має право забороняти поширення на

Території України чи з території України сигналу із супутника, що

Несе їх програми, розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал із

Супутника не призначався.

Майнові права організації мовлення можуть передаватися

Відчужуватися) іншим особам на підставі договору, в якому

Визначаються спосіб і строк використання програми мовлення, розмір

І порядок виплати винагороди, територія, на яку розповсюджуються

Передані права, тощо.

Майнові права організації мовлення можуть бути також передані

Відчужені) іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок

Ліквідації юридичної особи - суб'єкта суміжних прав.

Використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою.

Без згоди виробників, фонограми (відеограми) яких опубліковані для використання з комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих фонограмах (відеограмах), допускається, але з виплатою винагороди

Збирання винагороди за використання фонограм (відеограм),

Що зазначені у частині першій цієї статті, і контроль за їх правомірним використанням здійснюються визначеними Установою уповноваженими організаціями колективного управління. Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління, які є на обліку в Установі, на основі договорів, які уповноважені організації укладають з усіма організаціями колективного управління. Одержана від уповноваженої організації винагорода розподіляється відповідною організацією колективного управління у таких пропорціях: виконавцям - 50 відсотків, виробникам фонограм (відеограм) - 50 відсотків.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав