Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Контрольні повноваження

Читайте также:
  1. Б) підготувати відповідь на контрольні ПИТАННЯ ДЛЯ теоретичної ПІДГОТОВКИ ДО семінарськОГО ЗАНЯТТЯ
  2. Єврокомісія: формуванння, склад, повноваження.
  3. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
  4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
  8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

Політична відповідальність членів уряду перед главою уряду може реалізовуватися у вимозі останнього до міністра подати у відставку, зокрема у випадку розбіжностей з принципових питань. Член уряду також може бути відправлений у відставку главою держави за ініціативою глави уряду [[19]].

У сферах правозастосування та нормотворення

 

Однією з традиційних функцій урядів вважається виконання законів, ухвалених парламентом. Однак у країнах зі змішаною формою правління уряди, у сувою чергу, є повноправними суб’єктами законодавчої ініціативи [[20]]. На практиці це означає, що глава уряду, який здійснює керівництво урядом, має достатні можливості щодо впливу на законодавчий процес. У Конституції Франції прямо вказано, що суб’єктом законодавчої ініціативи є глава уряду [[21]].

Одним із поширених явищ у конституційній практиці розглянутих країн Європейського Союзу є явище делегованого законотворення. Його суть полягає в тому, що на певний строк і за певних умов органи виконавчої влади отримують можливість приймати нормативно-правові акти, які мають силу законів і врегульовують відносини, що за звичайних умов повинні бути врегульовані законодавчо [[22], c. 412,413].

У Франції уряд може звернутися до парламенту з проханням дати йому дозвіл шляхом прийняття спеціальних актів (ордонансів) здійснити заходи, віднесені до сфери законодавчої влади [[23]]. Строк дії ордонансів встановлюється законом, що санкціонує їх прийняття [[24], с. 384].

У Польщі нижня палата парламенту може надати уряду повноваження на видання розпоряджень, що мають силу закону, ухваливши для цього спеціальний закон абсолютною більшістю голосів [9, с. 218].

У Португалії урядові акти делегованого характеру мають назву декретів-законів [9, с. 218]. У конституції визначено, що делегування законодавчих функцій уряду може мати місце тільки один раз протягом каденції парламенту, допускається поетапне використання делегованих повноважень. Декрети-закони втрачають силу разом із відставкою уряду, який їх видав, а також по закінченню легіслатури парламенту, що здійснив делегування, або після його дострокового розпуску. Конституція Португалії зазначає, що декрети-закони та інші декрети уряду підписує прем’єр-міністр та міністри компетентні по суті питання [[25]].

Нормотворчі повноваження глав урядів не вичерпуються законотворчістю. Не менш поширеним різновидом нормотворення є видання нормативно-правових актів, виданих на підставі і для виконання законів, які мають статус підзаконних актів.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав