Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Б) підготувати відповідь на контрольні ПИТАННЯ ДЛЯ теоретичної ПІДГОТОВКИ ДО семінарськОГО ЗАНЯТТЯ

Читайте также:
  1. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
  2. VII. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкових модульних контролей
  3. Виберіть правильну відповідь з двох.
  4. Виконання та оформлення теоретичної частини контрольної роботи.
  5. Вимоги керівних документів щодо організації гуманітар­ної підготовки.
  6. Відповідь Мотовила на книгу Петра Скарги «Про єдність церкви Божої» 1577(?) р. –перший полемічний твір Острозького осередку.
  7. Відповідь: 0.31
  8. Відповідь: 0.56
  9. Відповідь: Починаємо з кінця
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

* Охарактеризуйте особливості візантійської культури та медицини.

* Християнство та його роль в розвитку науки і медичної справи у Візантійській імперії.

* Розкрийте зміст організації медичної допомоги для різних верств населення у Візантії.

* Розкрийте значимість візантійської культури в збереженні традицій античної медицини.

* В чому полягає значення арабської медицини для подальшого розвитку суспільства?

* Особливості функціонування медичних шкіл, аптек та лікарень в Арабських Халіфатах.

* Розкрийте зміст вчення Авіцени щодо профілактики та лікування хвороб.

* Опишіть значення праць аль-Разі для сучасників.

* Медицина Західної Європи в період раннього і розвинутого Середьовіччя. Охарактери-зуйте її роль і місце в розвитку суспільства.

* “Салернський кодекс здоров’я”. Розкрийте його зміст та значимість.

* Розтлумачте зміст системи освіти в Західній Європі за часів Середньовіччя.

* Якими рисами відзначалася громадська медицина в період Середньовіччя? Яких відомих науковців, що зробили вагомий внесок у її розвиток, ви можете назвати?

* Охарактеризуйте розвиток медицини Київської Руси в IX – XII ст.

* Чому саме християнство стало поштовхом для розвитку медико-санітарної допомоги людині в Київській Русі?

* Монастирська медицина України – Руси та її основні представники.

* Роль Києво-Печерського монастиря в історії української медицини.

* Яких Києво-Печерських подвижників, що займалися зціленням недужих, ви можете назвати, вкажіть які методи лікування переважали у їхній практиці та яким чином вони передавали свої знання?

* Дайте тлумачення медико-санітарним положенням в законодавчих актах Київських князів - Володимира Великого і Ярослава Мудрого.

* Розкрийте зміст та значимість “Руської правди” та “Ізборніка” Святослава.

* Хірургія як найважливіша галузь практичного лікування часів України-Руси. Які обставини обумовлювали її прогресивний розвиток?

* Які відомості несе в собі “Києво-Печерський патерик”?

* Що Ви знаєте про видатного українського лікаря Агапіта Печерського?

* Святий Олімпій Іконник, преподобний Діаман Цілитель, святий Григорій Чудотворець, їхня роль як ченців-“лічців” у наданні допомоги недужим.

* Розрийте зміст світської і народної медицини Київської України-Руси.

* Розкрийте взаємовідносини між лічцями з корінного населення Київської Руси та приїжджими лікарями з країн Заходу і Сходу.

* Добре збереження останків печерських ченців. Це природний процес чи штучне мумі-фікування?

* Яке значення мало виконання обрядів християнського культу для розвитку письменнос-ті, культури і медицини зокрема за часів князювання Володимира Великого?

* Вплив постійних війн і міжусобиць на розвиток медицини в Україні-Русі.

* Як проводилася боротьба з пошесними хворобами під час воєн та у мирний час у період Середньовіччя на Україні-Русі?

* Яке значення мають надбання в медицині Київської Русі для її подальшого розвитку на наших теренах?

 

В) Опрацювати програмні тестові питання
за розділом тематики семінарського заняття

 

* Який історичний період в історії людства називають епохою Середньовіччя?

* від народження Ісуса Христа до Х сторіччя;

* від розпаду Римської Імперії до створення Київської Русі;

* від розпаду Римської імперії до XVII сторіччя.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав