Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

П. Власність на землю. Розвиток власності на землю та сільсько-господарські підприємства. Становлення і розвиток нових форм господарювання на землі.

Читайте также:
  1. III. Розвиток пізнавальних процесів
  2. VI. Історичний розвиток органічного світу.
  3. Автор об'єкта промислової власності має особисте немай­нове право на присвоєння свого імені або спеціальної назви розроб­леному ним об'єкту.
  4. Автори — творці об'єктів права інтелектуальної власності
  5. АКТИВНЕ ВЕНТИЛЮВАННЯ ЗЕРНОВИХ МАС
  6. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
  7. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання.
  8. Важливу роль у праві власності відіграє момент виникнення та припинення права власності.
  9. Варіант 9 (Ф,Х,Ц,Ч,Ш,) Спеціальні режими господарювання
  10. Вартість залучення власного капіталу є лінійно зростаючою функцією до рівня заборгованості підприємства.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

У колишньому СРСР земля перебувала у власності держави. Інші суб'єкти земель­них відносин — громадяни та юридичні особи — могли воло­діти землею лише на праві землекористування.

Земельний кодекс України в редакції від 13 берез­ня 1992 р. скасував монополію державної власності на зем­лю. Поряд з державною, були введені приватна та колектив­на власність на землю. У 1991-1993рр. було розпочато передачу у приватну власність громадянам земельних ділянок для ведення фермерських, особистих підсобних та присадибних господарств. Власниками земельних ділянок стали майже 13 млн. сімей. Динамічно розвиваються фермерські господарства. З 1994 по 2000р. роздержавлено землі, що перебу-вали у користуванні колективних господарств. Землі паювалися і селянам видавалися сертифікати на право на земельну частку (пай).

Реформування земельних відносин в Україні здійснюється понад два десятиліття, протягом яких воно пройшло кілька етапів.

Головним завданням земельної реформи в Україні є забезпечення продовольчої безпеки держави, підвищення продуктивності виробництва сільськогосподарської продукції. З цією метою:

- здійснено ліквідацію монополії державної власності на землю;

- проведено роздержавлення і приватизацію земель сільськогосподарського та іншого призначення;

- створено нормативно-правові передумови для розвитку різних форм господарювання на землі.

Протягом останніх років реалізація земельної реформи активізувалася. Набув свого розвитку ринок земель несільськогосподарського призначення, запроваджено та забезпечується функціонування системи Державного земельного кадастру.

У 2013 році на 100% завершено роботи з проведення первинної нормативної грошової оцінки земель усіх населених пунктів України відповідно до статті 13 Закону України “Про оцінку земель”.

Крім того, особлива увага приділяється формуванню та реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяль-ності, створенню та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних.

З прийняттям Земельного кодексу України від 25.10.2001 року у розвиток його положень прийнято понад 70 законів, які регулюють земельні відносини в сфері використання та охорони земель та є базовими для формування ринку земель як несільськогосподарського, так і сільськогосподарського призначення. Крім того, прийнято цілий спектр підзаконних та відомчих нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання та розвиток земельних відносин та завершення земельної реформи.

Разом з тим, продовжується формування нормативної бази, спрямо-ваної, зокрема, на регламентацію ринкового обігу земель сільсько-господарського призначення, побудови національної інфраструктури геопросторових даних,забезпечення функціонування системи Державного земельного кадастру, вдосконалення землеустрою та методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення тощо.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-11-24; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав