Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

III. Розвиток пізнавальних процесів

Читайте также:
  1. VI. Історичний розвиток органічного світу.
  2. Активізація державотворчих процесів на західноукраїнських землях та утворення ЗУНР. Об’єднання УНР та ЗУНР.
  3. Апарати для проведення гідромеханічних та механічних процесів.
  4. Апарати для проведення теплових процесів.
  5. БЕЗПЕКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ОБЛАДНАННЯ
  6. БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  7. Визначити зв’язок хімічного складу і структурної організації м’язів з їх функцією і пояснити послідовність біохімічних процесів у м’язах при їх скороченні і розслабленні.
  8. Виникнення і розвиток адвокатської інституції в Україні до XIX ст.
  9. Виникнення і розвиток братських шкіл в Україні

1. Пам’ять.

а) за часом (короткочасна, оперативна, довготривала);

б) за об’єктом запам’ятовування (моторна, образна, логічна, афективна);

в) за процедурою (мимовільна, довільна, механічна, смислова).

2. Мислення.

а) словесно – логічне, наочно-образне, наочно - дійове;

б) теоретичне, практичне, інтуїтивне, аналітичне;

в) репродуктивне, продуктивне;

г) розвиток операцій мислення: аналізу, синтезу, абстракції, узагальнення, конкретизації;

д) особливості суджень, умовиводів.

3. Уява.

а) репродуктивна, творча;

б) мимовільна, довільна.

IV. Емоційно-вольовий розвиток

а) переважаючі емоцій, настрій;

б) суспільна (індивідуалістична) спрямованість;

в) емоційність та її вплив на створення позитивного (негативного) фону в групі;

г) ступінь самоконтролю дитини;

д) емоційна врівноваженість (або тривожність, схильність до неврозів, депресивних станів тощо).

.

V. Особистісний розвиток

1 Рівень активності. Характер виконання суспільних, міжособистісних групових ролей (описати відповідні ситуації).

2 Самооцінка та її вплив на міжособистісні стосунки з членами групи, мікрогрупи; рівень домагань дитини і його співвідношення з самооцінкою.

3 Особистість і прояви групового тиску. Конформність, референтність.

4 Спілкування в системі групового спілкування. Зміст, рівні спілкування.

5 Основні види діяльності дитини. Ступінь участі в загально-групових видах діяльності. Мотиви навчальної діяльності.

6 Інтереси, ціннісні орієнтації в системі соціальної спрямованості класу.

7 Соціальні очікування групи від особистості:

а) ступінь прояву до дитини симпатії (антипатії);

б) чи має стійких друзів, чи обмежується ця дружба групою, чи виходить за її межі;

в) обіцянки дитини групі та характер їх виконання;

г) як користується авторитетом;

д) прояви конфліктності, компромісу (описати 1-2 ситуації).

8 Організаторські можливості дитини:

а) практичний розум;

б) тактовність;

в) ступінь прояву рис виконавця та керівника.

9 Стадії розвитку особистості в групі: адаптація, індивідуалізація, інтеграція

(детально описати проходження певної стадії).

10 Вплив інститутів соціалізації на становлення дитячої особистості:

а) сім’я;

б) школа.

 

VІ. Висновки, рекомендації

Вказати індивідуальні особливості учня, визначити найважливіші психолого-педагогічні завдання, що стоять перед вчителем, та шляхи подальшої роботи з учнем.

 

При складанні характеристики використати результати спостережень за учнем на уроках і в позаурочний час (описати конкретні ситуації). Висновки за декількома із пунктів обґрунтувати, провівши дослідження (2 методики (на вибір)).

 

Додаток Ж
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 73 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав