Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Просторовими даними

Читайте также:
  1. ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЗА ДАНИМИ КТ
  2. Операції над даними
  3. Селекційними досягненнями с результати діяльності у вигля­ді сортів та гібридів рослин і порід тварин із заданими ознаками.
  4. Теоретичні відомості. Заповнення таблиць даними

 

Характерною рисою сучасного розвитку людства є перехід до інформаційного співтовариства. Інформаційні технології все ширше проникають в різні сфери людського життя. Особливий інтерес для географів і представників інших наук, пов’язаних з використанням просторово-координованої інформації, становлять геоінформаційні технології, що дозволяють залучити до дослідження, практичної діяльності і навчання наймогутніший потенціал електронно-обчислювальної техніки і передових, у тому числі космічних технологій.

Внаслідок свого характеру геоінформаційні технології представляють сучасну інформаційну технологію географії, геології, екології та багатьох інших як природознавчих, так і соціально-економічних та інженерних наук, яка дозволяє істотно підвищити їх потенціал. Більш того, геоінформаційні технології сьогодні вже широко використовуються в найрізноманітніших науках, до яких, окрім названих вище, входять також сільськогосподарські, економічні, суспільні науки, будівництво і архітектура, військова і бібліотечна справи, регіональне управління, бізнес, комерція й ін. На сайті компанії ESRI, США, світового лідера у галузі виробництва програмного ГІС-забезпечення, наприклад, наводиться перелік спеціальностей, у рамках яких використовуються програмні ГІС-продукти цієї фірми, який налічує більше 80 найменувань.

Будучи синтезом досягнень у багатьох галузях знання, у тому числі загальної інформатики, комп’ютерного проектування (CAD/САПР), теорії інформаційних систем, географії, картографії та ряду інших, геоінформаційні технології сьогодні являють собою достатньо складний комплекс, що вимагає спеціального вивчення. Теоретичні, технологічні і прикладні аспекти роботи з просторово-координованою інформацією розглядає нова наука – геоінформатика, що сформувалася в останні десятиріччя у зв’язку з бурхливим розвитком геоінформаційних систем і технологій. Основи геоінформаційних систем і технологій у наш час вивчаються у багатьох вищих навчальних закладах.

Одним із перших вищих навчальних закладів в Україні, де почали вивчатися основи геоінформатики, був Одеський державний (нині національний) університет ім. І. І. Мечникова, на геолого-географічному факультеті якого викладання основ геоінформатики, ГІС було започатковано у 1992 році. Накопичений за ці роки досвід значною мірою використаний при написанні даного навчального посібника.

При підготовці посібника також використані монографічна література з проблеми, видана в різних країнах світу, публікації у періодичних вітчизняних та міжнародних виданнях, матеріали міжнародних конференцій з географічних інформаційних систем і географічної інформації в Україні, Росії, країнах Західної Європи (європейських конференцій EGIS, EGIS/MARI, JEC GI, форумів ГІС-Асоціацій Росії і України й ін.), учасниками більшості з яких були автори, а також матеріали Інтернет, у тому числі офіційних сайтів основних виробників програмного ГІС-забезпечення – компаній ESRI (www.esri.com), Intergraph (www.intergraph.com), Mapping Information Systems (www.mapinfo.com), Bentley Systems (www.bentley.com), Autodesk (www.autodesk.ru), Лабораторії IDRISI Університету Кларка, США (www.idrisi.clarku.edu) та ін.

Навчальний посібник складається з одинадцяти розділів, згрупованих в чотири частини, які представляють собою однорідні за змістом модулі – структурні одиниці вивчення навчальної дисципліни. У першої частині (два розділи) розкривається поняття “геоінформатика”, історія розвитку геоінформатики, її місце і роль серед інших наук, а також надається характеристика апаратних пристроїв, що складають апаратну платформу ГІС і геоінформаційних технологій. Друга частина, об’єднуюча чотири розділи, присвячена основам геоінформаційних технологій, тобто технологій роботи з просторово-координованою інформацією, включаючи формалізацію просторової інформації, її введення і представлення. У третій частині, яка складається з двох розділів, розглядаються геоїнформаційні технології просторового аналізу і моделювання, реалізовані як в комерційних ГІС-пакетах, так і в спеціалізованих програмних продуктах. В завершальній, четвертій частині, яка складається з трьох розділів, розглядаються програмні засоби для роботи з просторовими даними, програмний комплекс ГІС і комерційні ГІС-пакети - лідери програмного ГІС-забезпечення в світі і в Україні, проблеми класифікації сучасних геоінформаційних систем і, як приклади реалізації великіх ГІС-проектів, - Електронний атлас України, Глобальний банк природно-ресурсної інформації GRID і Геоінформаційна система Європейського Співтовариства CORINE.

Для контролю засвоєння знань у кінці кожного розділу наводиться список питань і завдань для самоперевірки, які в сукупності складають перелік питань екзаменаційних білетів з курсу «Основи геоінформатики, ГІС» для не інженерних спеціальностей. Автори сподіваються, що корисними при вивченні курсу будуть словники основних термінів і абревіатур, розміщені у кінці посібника.

За приємний обов’язок автори вважають висловити подяку за позитивну оцінку посібника рецензентам: доктору геолого-мінералогічних наук, професору, завідувачу кафедри прикладної екології Одеського державного екологічного університету Т.А. Сафранову, доктору географічних наук, професору, завідувачу кафедри економічної і соціальної географії Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова О.Г. Топчієву і доктору сільськогосподарських наук, професору, завідувачу кафедри ґрунтознавства і агрохімії Миколаївського державного аграрного університету С.Г. Чорному.

Автори будуть вдячні читачам за конструктивні зауваження і пропозиції до навчального посібника, які будуть враховані у наступному виданні посібника, а також при підготовці підручника, який планують автори. Зауваження і пропозиції можна надсилати за адресою: Шампанський пров., 2, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, геолого-географічний факультет, 65058, м. Одеса.

 

 

просторовими даними


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав