Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Охорона об'єктів, набуття прав на які здійснюється на підставі реєстрації

До об'єктів права інтелектуальної власності, набуття прав на які здійснюється на підставі реєстрації, відносяться: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, наукові відкриття і раціоналізаторські пропозиції. Набуття прав на ці ОПІВ потребує виконання ряду формальностей, що розпочинаються з подання заявки до органу реєстрації, встановлення дати подання заявки,експертизи і закінчується реєстрацією об'єкта та видачею органом реєстрації охоронного документа.

Подання заявки є офіційним зверненням особи до органу реєстрації про надання правової охорони на відповідний ОПІВ. Заявка складається з набору документів. До них належать: тради­ційна заява на ім'я директора органу реєстрації, заповнений формуляр заявки, детальний опис об'єкта, реферат (для винаходу й корисної моделі), формула (для винаходу й корисної моделі), креслення, квитанція про сплату збору за подання заявки. Заявка подається заявником особисто або за його дорученням, через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу.

Встановлення дати подання заявки важливе, принаймні, з двох причин. По-перше, дата подачі заявки найчастіше є датою відліку строку дії охоронного документа (чинності майнових прав). По-друге, за датою подачі заявки встановлюється пріоритет заявки. Тобто особі, яка подала заявку на подібний об'єкт пізніше, буде відмовлено в наданні правової охорони на підставі негативного рішення експертизи.

Експертиза, що проводиться органом реєстрації або іншим органом за дорученням органу реєстрації, має статус науково-технічної експертизи й може складатись із формальної експертизи та кваліфікаційної (для винаходів і торговельних марок). Під час формальної експертизи (експертизи за формальними ознаками) встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані таким об'єктом, і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам. Під час кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) встановлюється відповідність об'єкта умовам охороноздатності. За проведення експертизи заявником сплачується відповідний збір.

Реєстрація усіх ОПІВ, крім раціоналізаторських пропозицій, має статус державної реєстрації і здійснюється Українським інститутом промислової власності Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (Укрпатентом) (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, наукові відкриття і компонування інтегральних мікросхем) або структурами Міністерства аграрної політики (сорти рослин і породи тварин). Реєстрацію раціоналізаторських пропозицій виконують підприємства, яким подані відповідні націоналізаторські пропозиції.

Державна реєстрація супроводжується відповідною публікацією в офіційних виданнях. Стосовно об'єктів промислової власності й компонувань інтегральних мікросхем - це бюлетень "Промислова власність". Державна реєстрація охоронного документа здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікацію. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про видачу охоронного документа.

За загальним правилом видача охоронного документа здійснюється у місячний строк після реєстрації відповідного ОПІВ. За видачу охоронного документа сплачується державне мито, а за підтримку його чинності - щорічний збір протягом усього строку його дії. Законодавство України передбачає три види охоронних документів: патент, свідоцтво і диплом.

 
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 5 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав