Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Читайте также:
  1. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  2. Алгоритм виконання курсової роботи
  3. Алгоритмічні роботи з величинами
  4. Безпека роботи з комп'ютерною технікою.
  5. Бібліографічне оформлення індивідуальної роботи
  6. В цілому, вибір типу вогнегасника обумовлюється видом та розмірами осередків загорання, а норми їх накопичення установлюються згідно Правил пожежної безпеки.
  7. Взаємозв'язок соціології та соціальної роботи.
  8. Взаємозв'язок теорії та практики соціальної роботи
  9. Вибір методів дослідження
  10. Вибір методу ціноутворення (методу визначення базової ціни).

Першим етапом виконання курсової роботи є вибір теми. Тематика курсових робіт розробляється кафедрою, періодично уточнюється з урахуванням змін законодавства та практики його застосування. Тема повинна бути обрана завчасно: для студентів 1 курсу спеціальності 6.060100 “Правознавство” – не пізніше кінця першого місяця навчання у другому семестрі.

Студенти обирають тему курсової роботи із запропонованого переліку (Додаток 1) і своє рішення викладають у письмовій заяві на ім’я завідувача кафедри (Додаток 2). До заяви додається завдання на виконання курсової роботи (Додаток 3). Студент має право, за погодженням з керівником роботи, запропонувати свою тему курсової роботи. Студентам надається право уточнення теми курсової роботи, з обґрунтуванням доцільності її розробки. У даному випадку тема обов’язково погоджується з відповідною кафедрою.

Допускається виконання комплексної теми групою студентів із двох-трьох осіб. У цьому випадку вона повинна передбачати не більше одного розділу, загального для всіх студентів, з визначенням для кожного з них самостійних розділів цієї теми, які повинні мати відповідний рівень та обсяг.

Тема курсової роботи має бути сформульована таким чином, щоб змістовно та конкретно відображати об’єкт і суть дослідження. При цьому слід уникати застосування невизначених формулювань теми, наприклад: “Дослідження деяких питань...” тощо.

Керівництво курсовими роботами здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими викладачами. Список керівників курсових робіт затверджується з числа викладачів кафедри та, при необхідності, викладачів інших кафедр.

Термін виконання та захист курсової роботи встановлюється кафедрою згідно з навчальним планом підготовки фахівця та графіком навчального процесу.

Керівник контролює виконання окремих етапів роботи студента, проводить згідно із графіком, визначеним кафедрою, консультації, індивідуальні заняття тощо.

Якщо студент порушує графік підготовки роботи, то керівник інформує про це завідувача кафедри. При повторному порушенні на засіданні кафедри може бути прийняте рішення про не допуск студента до захисту курсової роботи.

Остаточні варіанти тем курсових робіт обов’язково обговорюються на засіданні кафедри, що веде курсові роботи і затверджуються її завідувачем. Зміна обраної та затвердженої теми курсової роботи на іншу дозволяється тільки у виняткових випадках з дозволу завідувача кафедри за мотивованою письмовою заявою студента з обґрунтуванням її причини.
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 69 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав