Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.

Читайте также:
  1. GPS-системи
  2. Аварійно - рятувальні служби України.
  3. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  4. Адаптація нервово-м’язової системи до аеробних навантажень
  5. Адміністративно-правовий статус Президента України.
  6. Актуальність дослідження і ступінь наукової розробки проблеми
  7. Актуальність обраної теми
  8. Актуальність теми. Обґрунтування теми.
  9. Алгоритм виконання курсової роботи

Сучасні напрямки в лікуванні цукрового діабету, пов’язані із застосуванням синтетичного людського інсуліну з використанням для кожного хворого індивідуальних дозаторів. Зараз у світі активно застосовується трансплантація (підсадка) β-клітин підшлункової залози. Великі надії вчені пов’язують з імунізацією населення вакцинами вірусних збудників (особливо мегаловірусів) в групах з підвищеним ступенем ризику розвитку діабету у зв’язку зі спадковою схильністю. Крім того, покладаються великі надії на введення гормону, який стимулює продукцію виділення інсуліну в підшлунковій залозі (виділений в 1990 році з гіпоталамусу), що дозволить ефективно лікувати цукровий діабет, зв’язаний з дефіцитом інсуліну.

 

Викладач: Караман Олена Леонідівна – завідувач кафедри соціальної роботи, доктор педагогічних наук

Тема 1. Сутність і зміст соціальної роботи із засудженими. Поняття та класифікація технологій соціальної (соціально-виховної) роботи в пенітенціарному закладі

План

1. Актуальність соціальної (соціально-виховної) роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.

2. Сутність і зміст соціальної (соціально-виховної) роботи із засудженими.

3. Поняття та класифікація технологій соціальної (соціально-виховної) роботи в пенітенціарному закладі.

Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.

Метою кримінально-виконавчої системи України, що сформульована в ст. 1 КВК України є захист інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими.

Ст. 6 КВК України дає визначення виправлення і ресоціалізації засуджених: «Виправлення засудженого – процес позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки»,

«Ресоціалізація – свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства; повернення його до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві. Необхідною умовою ресоціалізації є виправлення засудженого.

Основними засобами виправлення і ресоціалізації засуджених є встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, громадський вплив».

Отже, щодо соціальної роботи в пенітенціарних закладах, то відповідно до кримінально-виконавчого законодавства доцільно говорити про соціально-виховний аспект соціальної роботи із засудженими, що є одним із основних засобів їх виправлення і ресоціалізації.

Подальше реформування кримінально-виконавчої служби України, зміни у законодавстві та нормативно-правовій базі Державної пенітенціарної служби України обумовлюють необхідність реалізації в органах і установах виконання покарань комплексу організаційних та практичних заходів, спрямованих на систематизацію і вдосконалення форм та методів виховного впливу на осіб, засуджених до позбавлення волі, визначення єдиних підходів в організації соціально-виховної роботи та діяльності соціально-психологічної служби як основної її ланки.

Реалізація гуманістичного підходу до соціально-виховної роботи із засудженими вимагає, в першу чергу, “олюднення” взаємовідносин між співробітниками та засудженими, визнання цінності людини, котра відбуває покарання, як особистості.

Складність процесу переорієнтації засобів виховного впливу на засуджених у бік прогресивної педагогіки співробітництва, подальша гуманізація виконання покарання вимагають впровадження науково обґрунтованих програм виховання засуджених, побудови стосовно різних їх категорій відповідної стратегії виховно-диференційованих заходів.

Сьогодні, соціально-виховна робота із засудженими будується на основі принципів дотримання основних прав і свобод людини, гуманізму, законності, пріоритету мети виправлення і ресоціалізації при виконанні покарання, стимулювання соціально-корисної ініціативи засуджених, широкої участі громадськості у процесі виправлення та ресоціалізації засуджених і ґрунтується на використанні прогресивної концепції педагогіки співробітництва у взаєминах між персоналом та засудженими.
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 129 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав