Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Переваги та недоліки підходів до розподілу праці бухгалтерської служби

Читайте также:
  1. Аварійно - рятувальні служби України.
  2. Аварійно-рятувальні служби
  3. Адаптація інституту державної служби до законодавства ЄС
  4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  5. Аналіз загальних показників організації праці
  6. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  7. Аналіз рядів розподілу
  8. Аналіз умов праці
  9. Аналіз умов праці на робочому місці
  10. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників
Переваги Недоліки
Функціональний розподіл
1. Скорочує витрати робочого часу на перехід від виконання одних робіт до інших 1. Не дозволяє оперативно вивчити за даними обліку роботу окремих ділянок господарства
2. Дозволяє раціонально використовувати засоби автоматизації, сприяє посиленню контролю за діяльністю облікового персоналу 2. Вимагає повного завантаження працівника одним видом робіт
Операційний розподіл
1. Наближення облікового персоналу до об’єктів обліку, що дозволяє працівникам бухгалтерської служби краще зрозуміти сутність операцій, які обліковуються 1. Зростає потреба у висококваліфікованих працівниках, причому задіювати їх доводиться частіше на суто технічних роботах
2. Виникають труднощі із застосуванням засобів автоматизації
2. Працівники несуть персональну відповідальність за виконання всього циклу облікових робіт 3. Скорочуються можливості спеціалізації облікових працівників із виконання окремих видів робіт

Використання змішаного розподілу праці для облікових працівників дозволяє зменшити недоліки як операційного, так і функціонального розподілу праці. Саме цим обумовлено розповсюдження змішаного розподілу праці.

В бухгалтерії підприємства, як правило, є декілька підрозділів, які відповідають за різні етапи обробки бухгалтерської інформації:

ü розрахункова група, працівники якої ведуть облік розрахунків з оплати праці та за відрахуваннями на соціальні заходи, здійснюють контроль за використанням фонду оплати праці;

ü матеріальна група, працівники якої ведуть облік придбання виробничих запасів, розрахунків із постачальниками, надходжень і витрат виробничих запасів у розрізі місць їх зберігання, використання тощо (в невеликих підприємствах у матеріальній групі ведеться облік основних засобів, МШП і готової продукції, у великих – для обробки даних цієї ділянки обліку створюються окремі групи);

ü виробничо-калькуляційна група, працівники якої ведуть облік витрат на всі види продукції (робіт, послуг), калькулюють фактичну собівартість продукції (робіт, послуг), яку випускають, складають звітність; визначають склад витрат на незавершене виробництво;

ü фінансова група (виділяється на великих підприємствах), працівники якої ведуть облік грошових коштів і розрахунків з дебіторами та кредиторами, юридичними та фізичними особами;

ü працівники загальної групи здійснюють реєстрацію всіх інших операцій підприємства, зводять дані поточного обліку, складають Головну книгу, бухгалтерську звітність.

 Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав