Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аварійно-рятувальні служби

Читайте также:
  1. Аварійно - рятувальні служби України.
  2. Адаптація інституту державної служби до законодавства ЄС
  3. Види та типи бухгалтерської служби
  4. Відомчі метрологічні служби
  5. Вкажіть об’єкти інформаційних взаємовідносин у процесах діяльності податкової служби?
  6. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  7. Децентралізована структура бухгалтерської служби
  8. Діяльність кадрової служби
  9. ЗАКІНЧЕННЯ ПИТАННЯ 2. Структурні підрозділи Державної фіскальної служби України, їх основні функції та завдання

Апаратуру, застосовувану для вимірювань у техніку зв'язку, варто систематично перевіряти по зразкових приладах, клас точності яких, принаймні, утроє вище, ніж клас точності приладу, що перевіряється. Схеми і порядок перевірки вибирають у залежності від наявності зразкових приладів. Бажано в максимальному ступені використовувати в таких схемах метод порівняння або заміщення, коли випробуваний прилад строго в тім же режимі роботи схеми заміщається приладом більш високого класу точності.

Державну перевірку вимірювальних приладів роблять органи Держстандарту СРСР або відомчі працівники відповідно до затверджених інструкцій на кожен вид приладів [12].

ЛЕКЦІЯ

Тема: “ Повноваження суб’єктів забезпечення цивільного захисту”

 

 

 

КИЇВ – 2013

 

 

Тема: “Повноваження суб’єктів забезпечення цивільного захисту”

 

Н авчальна мета:

1. Надати слухачам обґрунтоване тлумаченняповноважень суб’єктів забезпеченняцивільного захисту. Сили цивільного захисту.

2. Запропонувати практичні дії по реалізації Кодексу цивільного захисту України стосовно повноважень суб’єктів забезпеченняцивільного захисту та прав і завдань сил цивільного захисту.

 

Метод проведення: розповідь, бесіда.

Місце проведення: навчальна аудиторія за розкладом.

Тривалість заняття: 2 академічні години (80 хв.).

Навчальні питання та розрахунок часу

№ з/п Навчальні питання Час хв.
1. Ввідна частина. Перевірка наявності слухачів. Оголошення теми лекції, навчальних питань, мети заняття та навчальної літератури по темі. Вступ.  
2. Основна частина. 1. Основні повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, завдання та обов’язки суб’єктів господарювання, права та обов’язки громадян України у сфері ЦЗ. 2. Силицивільного захисту.  
3. Заключна частина. Відповідь на запитання, підведення підсумків, завдання на самостійну підготовку.  
4. Всього  

Література:

 

1. Кодекс цивільного захисту України.

2. ПКМ України від 26.06.2013 № 443 "Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил ЦЗ”.

3. ПКМ України від 26.06.2013 № 444 "Порядок здійснення навчання населення діям у НС.”

 

Матеріальне забезпечення:

1. Мультимедійний проектор.

2. Презентація.

 

 


Вступ

 

В Кодексі цивільного захисту України детально викладені основні повноваження органів виконавчої влади, в першу чергу Кабінету Міністрів України, ДСНС, органів місцевого самоврядування, завдання та обов’язки суб’єктів господарювання, права та обов’язки громадян України у сфері ЦЗ.

Організації оперативного реагування на масштабні надзвичайні ситуації, прийнятті своєчасних і адекватних оперативній обстановці рішень, а також в проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, які покладені на сили цивільного захисту. В Кодексі цивільного захисту України дається інформація про те яким чином створюються і як взаїмодіють, кому підпорядковуються відповідні сили цивільного захисту.

Тому, питання, які виносяться на лекцію, є актуальними.

На лекцію виносяться такі навчальні питання:

1. Основні положення повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, завдання та обов’язки суб’єктів господарювання, права та обов’язки громадян України у сфері ЦЗ.

2. Сили цивільного захисту України.

Навчальна мета заняття:

1. Надати слухачам обґрунтоване тлумаченняповноважень суб’єктів забезпеченняцивільного захисту. Сили цивільного захисту.

2. Запропонувати практичні дії по реалізації Кодексу цивільного захисту України стосовно повноважень суб’єктів забезпеченняцивільного захисту та прав і завдань сил цивільного захисту.

.

 


1. Основні положення повноваженнь органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, завдання та обов’язки суб’єктів господарювання, права та обов’язки громадян України у сфері ЦЗ.

Що стосується повноважень центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування або реалізують державну політику у сфері цивільного захисту, то у Кодексі вони визначені більш детально. Так необхідно звернути увагу на те, що до повноважень Кабінету Міністрів України у сфері ЦЗ в першу чергу належить керівництво єдиною державною системою ЦЗ, організація здійснення заходів щодо ліквідації наслідків НС, а також створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків НС, визначення їх обсягу і порядку використання.

Щодо повноваженнь ДСНС то необхідно підкреслити слідуюче. ДСНС здійснює безпосереднє керівництво діяльністю єдиної державної системи ЦЗ, затверджує щорічний план основних заходів ЦЗ України та план комплектування з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань ЦЗ, затверджує статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби ЦЗ, організовує навчання з питань ЦЗ посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання, організовує розроблення, розглядає та затверджує програми з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, організовує та контролює їх виконання, здійснює функції з організації та навчально-методичного забезпечення навчання (підвищення кваліфікації за цільовим призначенням) керівних кадрів і фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, на яких поширюється дія законів у сфері ЦЗ, затверджує навчальні плани і програми післядипломної професійної освіти, здійснює міжнародне співробітництво у сфері ЦЗ.

Крім того, визначено повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту, це в першу чергу забезпечення ЦЗ у сфері суспільного життя, в якій реалізує державну політику відповідний орган виконавчої влади, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час НС, забезпечення виконання завдань ЦЗ, розроблення та забезпечення реалізації галузевих програм і планів заходів з питань ЦЗ, зокрема спрямованих на захист населення і територій від НС та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки та інші, а також Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання.

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у сфері ЦЗ належить, забезпечення ЦЗ на відповідній території, забезпечення виконання завдань створеними ними територіальними підсистемами та їх ланками, забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах, розроблення та забезпечення реалізації регіональних, місцевих програм та планів заходів у сфері ЦЗ, керівництво створеними ними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами ЦЗ, місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням, забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення НС, організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків НС на відповідній території, організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків НС, забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок ЦЗ, зокрема виплати матеріальної допомоги, а також створення на регіональному та місцевому рівнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і НС, а в разі виникнення НС - спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонування.

 

До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері ЦЗ належить забезпечення ЦЗ на відповідній території, виконання завдань створеними ними ланками територіальних підсистем, реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері ЦЗ, зокрема спрямованих на захист населення і територій від НС та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки, керівництво створеними ними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами ЦЗ, місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням, а також створення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері ЦЗ, та підтримання у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення НС, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування, організація та здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення і таке інше.

До завдань і обов’язків суб’єктів господарювання у сфері ЦЗ належить забезпечення виконання заходів у сфері ЦЗ на об’єктах суб’єкта господарювання, забезпечення відповідно до законодавства своїх працівників засобами колективного та індивідуального захисту, розміщення інформації про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії, організація та здійснення під час виникнення НС евакуаційних заходів щодо працівників та майна суб’єкта господарювання, створення об’єктових формувань ЦЗ відповідно до цього Кодексу та інших законодавчих актів, необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази і забезпечення готовності таких формувань до дій за призначенням, проведення оцінки ризиків виникнення НС на об’єктах суб’єкта господарювання, здійснення заходів щодо неперевищення прийнятних рівнів таких ризиків, розроблення планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки; та інше.

Громадяни України зобов’язані дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень виробничої і технологічної дисципліни, вимог екологічної безпеки, охорони праці, що можуть призвести до ЦЗ, вивчати способи захисту від НС та дій у разі їх виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами захисту, повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення НС, у разі виникнення ЦЗ до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна, дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту, виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать на праві приватної власності, первинними засобами пожежогасіння, навчати дітей обережному поводженню з вогнем.

 

 

2. Сили цивільного захисту.

До сил цивільного захисту входять:

1) Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту;

2) аварійно-рятувальні служби;

3) формування цивільного захисту;

4) спеціалізовані служби цивільного захисту;

5) пожежно-рятувальні підрозділи (частини);

6) добровільні формування цивільного захисту.

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту функціонує в системі центрального органу виконавчої влади, яка реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, і складається з органів управління, аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування, аварійно-рятувальних формувань спеціального призначення, спеціальних авіаційних, морських та інших формувань, державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин), навчальних центрів, формувань та підрозділів забезпечення.

Основними завданнями є: проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від них, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, ліквідація наслідків НС в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіоактивного, хімічного забруднення та біологічного зараження, інших небезпечних проявів, проведення піротехнічних робіт, проведення вибухових робіт для запобігання виникненню НС та ліквідації їх наслідків, проведення робіт щодо життєзабезпечення постраждалих, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у районі ЦЗ і транспортування їх до закладів охорони здоров’я, надання гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок таких ситуацій, надання допомоги іноземним державам щодо проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків НС,а також проведення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення НС.

Аварійно-рятувальні служби

Аварійно-рятувальні служби поділяються на:

- державні, регіональні, комунальні, об’єктові та громадських організацій;

- спеціалізовані та неспеціалізовані;

- професійні та непрофесійні.

Аварійно-рятувальні служби утворюються:

- державні - центральними органами виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері ЦЗ іншими центральними органами виконавчої влади;

- регіональні - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі відповідно;

- комунальні - органами місцевого самоврядування у місті, районі міста, селищі, селі;

- об’єктові - керівником суб’єкта господарювання, що експлуатує об’єкти підвищеної небезпеки;

- громадських організацій - громадською організацією відповідно до закону.

Державні, регіональні, комунальні аварійно-рятувальні служби і аварійно-рятувальні служби громадських організацій, створені на професійній основі, є юридичними особами.

Спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби, діяльність яких пов’язана з організацією та проведенням гірничорятувальних робіт, є воєнізованими.

Непрофесійні об’єктові аварійно-рятувальні служби створюються з числа інженерно-технічних та інших досвідчених працівників суб’єктів господарювання, які мають необхідні знання та навички у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і здатні за станом здоров’я виконувати роботи в екстремальних умовах.

Працівники аварійно-рятувальної служби поділяються на основних та допоміжних.

До основних працівників аварійно-рятувальної служби належать працівники, які організують і виконують аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи та забезпечують готовність аварійно-рятувальних служб до проведення таких робіт. Основні працівники професійної аварійно-рятувальної служби поділяються на керівних та рядових.

До допоміжних працівників професійної аварійно-рятувальної служби належать працівники, які забезпечують її повсякденну діяльність.

 

Организація служби швидкої допомоги.

Державна служба медицини катастроф:

Науково-практичний центр екстренної медицини і медицини катастроф;

27 (у кожному регіоні) центрів екстренної медичної допомоги и медицини катастроф.

У кожному районі, місті:

Оперативно диспетчерскі служби;

Станції екстренної (швидкої) медичної допомоги;

Відділення екстренної (швидкої) медичної допомоги на базі лікарень та госпіталів.

Типове положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф затверджується Кабінетом Міністрів України.

Статут аварійно-рятувальної служби або положення про аварійно-рятувальну службу розробляється на підставі типового статуту (положення) аварійно-рятувальної служби та затверджується органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, суб’єктом господарювання, які утворили таку службу.

Державні, комунальні аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні служби громадських організацій набувають статусу юридичної особи з дня їх державної реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Статути державних, комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій, які подаються державному реєстратору, мають бути погоджені з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері ЦЗ.

На аварійно-рятувальні служби покладається виконання таких завдань:

- проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків НС у разі їх виникнення;

- пошук і рятування людей на уражених об’єктах і територіях, надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів;

- ліквідація особливо небезпечних проявів НС в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційного та бактеріального зараження, інших небезпечних проявів;

- виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків НС і щодо захисту від них населення і територій;

- захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф;

- аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі суб’єктів господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення НС;

- подання місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування та суб’єктам господарювання пропозицій щодо поліпшення протиаварійного стану суб’єктів господарювання і територій та усунення виявлених порушень вимог щодо дотримання техногенної безпеки;

- невідкладне інформування керівників суб’єктів господарювання, які експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки, про виявлення порушень вимог пожежної та техногенної безпеки на таких суб’єктах господарювання;

- забезпечення готовності своїх органів управління, сил і засобів до дій за призначенням;

- контроль за готовністю об’єктів і територій, що ними обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації наслідків НС;

- участь у розробленні та погодження планів локалізації і ліквідації аварій на об’єктах, що ними обслуговуються;

- організація ремонту та технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництво їх окремих зразків;

- участь у підготовці працівників підприємств, установ та організацій і населення до дій в умовах НС.

13. Аварійно-рятувальні служби мають право на:

1) отримання від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання інформації, необхідної для виконання покладених на службу завдань;

2) безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарювання та їх територію для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків НС;

3) встановлення вимог щодо додержання заходів безпеки для всіх осіб, які перебувають у зоні ЦЗ;

4) проведення під час ліквідації наслідків НС документування, кіно- і відеозйомки, фотографування та звукозапису;

5) тимчасову заборону або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зони ЦЗ.

14. Завдання і функції конкретних аварійно-рятувальних служб визначаються їх статутами чи положеннями, які погоджуються з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері ЦЗ, та затверджуються згідно із законодавством.

15. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності аварійно-рятувальних служб здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, підприємств, установ, організацій, що створюють аварійно-рятувальні служби, коштів від надання додаткових платних послуг, а також добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, інших не заборонених законодавством джерел.

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 109 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав