Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розподіл найбільших нефінансових ТНК за галузями

Читайте также:
  1. Аналіз рядів розподілу
  2. Б. За характером ризиків, які підлягають стра­хуванню, страхові премії розподіляють на натуральні і постійні.
  3. Взаємозв’язок адміністративно-процесуального права з іншими галузями права України
  4. Визначають, розподіляютьта готують
  5. Вплив кредитної системи на розподіл потужностей автосервісу
  6. Канали розподілу їх функції, рівні.
  7. Канали розподілу туристичного товарообігу їх функції, рівні.
  8. Методи розподілу витрат: методи прямого, повторного розподілу, метод системи рівнянь.
  9. Механізми перерозподілу капіталу за участю фінансових посередників.
  10. Міжнародний неринковий перерозподіл фінансових ресурсів.
Компанія Галузь Частка іноземних активів в спільних активах (%) Річний продаж за кордон в загальному об’ємі продажу Кількість зайнятих за кордоном від загальної чисельності персоналу
Роял/ Датч/Шелл Енергетика 67,8 73,3 77,9
Форд Автомобіле-будівництво 29,0 30,6 29,8
Дженерал електрик Енергетика 30,4 24,4 32,4
Екссон Енергетика 79,1 79,6 53,7
Дженерал моторс Автомобіле-будівництво 24,9 29,2 33,9
Фольксваген Автомобіле-будівництво 84,8 60,8 44,4
ІВМ Виробництво ЕОМ 51,9 62,7 50,1
Тойота Автомобіле-будівництво 30,5 45,1 23,0
Нестле Харчова промисловість 86,9 98,2 97,0
Баєр Хімічна промисловість 89,8 63,3 54,6
АББ Електротехнічневиробництво 84,7 87,2 93,9
Нісан Автомобіле-будівництво 47,2 44,2 43,5
ЄльфАкітен Енергетика 54,5 65,4 47,5
Мобіл Енергетика 61,8 65,9 52,2
Даймпер-Бенц Автомобіле-будівництво 39,2 63,2 22,2

Завдання 7. Заповніть таблицю, виокремлюючи переваги та недоліки ТНК

Таблиця 7.1

Вплив ТНК на країни базування та приймаючі країни

Приймаюча країна Країна-донор
П Е В А Г И      
Н Е Д О Л І К И    
       

Завдання 8. За даними таблиці 8.1. зробіть висновки щодо сучасних тенденції в розвитку ТНК, обґрунтовуючи свою відповідь за наступною схемою:

1. Втрата панування американських ТНК і посилення позицій

2. Посилення взаємозалежності, економічних зв’язків та інтересів розвинених країн;

3. Набирають сили нові індустріальні країни (НІК), їх нові ТНК, і відповідно посилюється конкурентна боротьба

Таблиця 8.1.

Провідні ТНК за обсягами продажу та прибутків у 2010 р.

ТНК Країна Обсяг продажу, млн. дол. Прибуток, млн. дол.
Wal-Mart США
Royal Dutch Shell Нідерланди
Exxon Mobil США
BP Великобританія
Toyota Motor Японія
Japan Post Holdings Японія
Sinopec Китай
StateGrid Китай -343
AXA Франція
China Nationa lPetroleum Китай

Завдання 9.Заповніть запропоновану типізацію вільних економічних зон (ВЕЗ)

І. За формами здіснення МЕД: 1. Зовнішньоторговельні зони: 1.1) безмитні торгові зони; 1.2) зони франко; 1.3) "пункт франко"; 1.4) "порто-франко: а) ____________________________ б) ____________________________ в) ____________________________ г) ____________________________ д) ____________________________ е) ___________________________ 2) туристично-рекреаційні; 3) парки технологічного розвитку; 4) банківські і страхові безмитні зони; 5) комплексні зони; V. За напрямками та сферами господарської спеціалізації: 1) ______________________________ ________________________________; 2) ______________________________ ________________________________; 3) ______________________________ ________________________________;    
VІ. За суб’єктами та особливостями розташування: 1) ______________________________ ________________________________; 2) ______________________________ ________________________________;  
ІІ. За розмірами ВЕЗ: 1) __________________________; 2) __________________________; 3) __________________________; ІІІ. Залежно від місцезнаходження розрізняють: 1)______________________________; 2) _____________________________; VІІ. За критерієм відкритості розрізняють: 1) ______________________________ ________________________________; 2) ______________________________ ________________________________;  
VІІІ. За задачами та функціями, що виконують: ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ___________ та офшорні зони.  
ІV. За рівнем та колом задач, що розв’язують: 1) _____________________________; 2) _____________________________; 3) _____________________________; 4) _____________________________; 5) _____________________________; 6) _____________________________;    

Завдання 10. Заповніть останню колонку таблиці 10.1 та дайте відповіді на запитання:

1) особливості розташування ВЕЗ в Україні за територіальним критерієм;

2) переважно якого типу ВЕЗ створювалися в Україні? Чому?

3) Чи існують та функціонують сьогодні ВЕЗ в Україні? Якщо існують – які? Чому?


Таблиця 10.1.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав