Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Педагогічна діяльність М.В.Ломоносова

Читайте также:
  1. Березневі парламентські вибори 1998 р. та подальша діяльність Верховної Ради України
  2. В) проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою управління суспільними справами.
  3. В) проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою управління суспільними справами.
  4. Виникнення знань, що узагальнювали життєдіяльність людини та фіксували досвід взаємодії з природою.
  5. Виникнення і діяльність українських політичних партій.
  6. Відродження української національної свідомості у першій половині 19ст. Діяльність Кирило-Мефодіївського братства.
  7. Військово-політична діяльність козацтва в другій пол. XVI– середині XVII ст.. Боротьба з турецько-татарською агресією
  8. Вплив зовнішнього середовища на діяльність туристичних підприємств
  9. Гетьманщина XVIII ст.: хар-ка періоду. Введення рос. законів. Діяльність Першої та Другої Малорос. колегій, та рос. тимчасового органа «Управління гетьманською владою»...
  10. Державотворча діяльність перших київських князів.

 

Життєвий шлях М.В.Ломоносова (1711-1765)

Дата Основні події
1711р. Народився в с.Холмогори Архангельської губернії у сім’ї рибалки. Елементарну освіту здобув у сільських домашніх вчителів за підручниками М.Смотрицького та Л.Магницького.
1730р. Вступив до Московської слов’яно-греко-латинської академії. Тут одержав широку загальосвітню підготовку і навчився мистецтву поєднувати релігійний та науковий підходи в пізнанні зовнішнього світу та людини, її внутрішнього, психічного світу.
1733р. Навчання в Києво-Могилянській академії.
1736-1741рр. Навчання в університеті в Марбурзі (Німеччина) (вивчав хімію, математику, фізику філософію у знаменитого Лейбніца).
1742р. Призначений ад’ютантом.
1743р. Праця «Коротке керівництво до риторики».
1745р. Підручник «Риторика».
Професор хімії, пізніше академік Російської Академії Наук. одночасно працював викладачем у гімназії та університеті при Російській Академії Наук, для розвитку яких зробив великий внесок.
1755р. За його ініціативі було відкрито Московський університет
Методична праця «Регламенти» для академічної гімназії та для гімназії Московського університету.
Підручник «Російська граматика», яка включала хрестоматію російської та зарубіжної літератури.
Підручник історії «Древня Російська історія», яка перевидавалася одинадцять разів та перекладена на всі основні європейські мови.
1758р. Керівник університетських гімназій.
1765р. Помер.

 

 

Основні педагогічні ідеї М.Ломоносова та його внесок у педагогіку:

 

Ø мету та завдання виховання формулював в рамках ідеології епохи Просвітництва та в руслі своїх демократичних поглядів на навчання дітей усіх верств населення;

Ø заклав основи гуманістичної педагогіки і розробив окремі дидактичні положення в дусі антропологізму;

Ø ідеал освіченої та вихованої людини – активна, самостійна, соціально адаптаційна особистість, яка співвідносить власні потреби із суспільними (державними) інтересами;

Ø розробив правила для учителів та учнів, керуючись наступними дидактичними принципами: наочність, доступність, науковість, змістовність знань, самостійність та активність учнів, врахування індивідуальних та вікових особливостей учнів, індивідуальний підхід;

Ø пропонував в основу організації навчального процесу ввести систематичні вправи, виконання різних самостійних і творчих завдань;

Ø теоретично пояснив наступні методи навчання: словесні (лекція, розповідь учителя, пояснення), практичні (вправи, досліди і т.д.), самостійна робота (індивідуальні творчі завдання, читання вголос під контролем учителя і т.д.);

Ø у вихованні обстоював принцип народності, могутнім засобом морального виховання вважав працю;

Ø розробляв основи російської народної медицини для попередження хвороб серед дітей простого російського люду;

Ø йому належить ідея організації різноманітних з’їздів домашніх акушерок.

 

 
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 107 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав