Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вплив зовнішнього середовища на діяльність туристичних підприємств

Читайте также:
  1. авдання зовнішнього незалежного оцінювання з математики
  2. Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, примусовий захід державного впливу, що застосовується до особи за скоєння адміністративного правопорушення (проступок).
  3. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  4. Аналіз внутрішнього середовища
  5. Аналіз зовнішньої діяльності підприємства на основі системного підходу
  6. Аналіз кількісного та якісного складу персоналу підприємства
  7. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  8. Аналіз мікросередовища, макросередовища, маркетингового середовища
  9. Аналіз небезпеки підприємства
  10. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Будь-яка організація перебуває і функціонує в середовищі, і кожна дія всіх без винятку організацій можлива лише у випадку, коли середовище допускає таке існування. Кожна організація є відкритою системою, яка перебуває у постійній взаємодії із зовнішнім середовищем.

Зовнішнє середовище – це сукупність господарських суб’єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних та міждержавних інституційних структур та інших зовнішніх щодо організації умов і чинників.

Залежно від характеру впливу зовнішнє середовище поділяють на середовище прямої дії (мікросередовище) та непрямої дії (макросередовище).

Особливістю факторів середовища прямої дії є інтенсивність і постійний характер впливу, спрямованість на зміну базових внутрішніх складових організації. Це потребує оперативного розроблення заходів щодо пом’якшення їх негативних наслідків або, навпаки, повнішого використання сприятливих можливостей.

До суб’єктів мікросередовища належать постачальники, посередники, споживачі, конкуренти, „контактні аудиторії” тощо.

1) Постачальники –забезпечують організацію необхідними ресурсами (матеріально-технічнмим, трудовими, інформаційними). Кожне підприємство має ретельно стежити за динамікою цін на об’єкти постачання, регулярністю постачання ресурсів, в іншому разі з’являються проблеми з виробництвом та збутом, а в перспективі виникає загроза втрати набутого роками іміджу підприємства і прихильності до нього постійних партнерів та клієнтів. З огляду на це сучасні організації прискіпливо ставляться до вибору постачальників і прагнуть при цьому підтримувати тривалі відносини з ними.

2) Посередники.До них належать організації або окремі фіз.. особи, які допомагають виробникам реалізувати їх товари. Серед них торговельні посередники, фірми з організації товарообігу (транспортні, складські), агентства з надання маркетингових послуг, кредитно-фінансові установи. Плідна співпраця з посередниками може сприяти завоюванню міцних ринкових позицій, ефективно працювати і розвиватись, а невдалий вибір посередників, які лише „накручують” ціну на товар, а не дбають про його ефективний збут, може довести фірму до банкрутства.

3) Споживачі.В умовахнасиченості ринку важливо знайти і зберегти свого споживача. Щоб знати кон’юнктуру ринку й оперативно реагувати на її зміни, товаровиробники повинні ретельно вивчати своїх споживачів.

4) Конкуренти.До них належать організації і фізичні особи, які займаються аналогічною діяльністю. Комерційного успіху на ринку досягає, як правило, та організація, яка усебічно і систематично вивчає своїх конкурентів, пропонує покупцям конкурентоспроможну продукцію.

5) „Контактні аудиторії”:

ü державні органи управління – мають регулюючий характер і впливають безпосередньо на рівень і ступінь жорсткості конкуренції; це законодавчі органи, державні установи; профспілкові та ін. громадські організації;

ü засоби масової інформації (ЗМІ) – розміщують статті щодо певних аспектів діяльності організації;

ü місцеве населення – перешкоджає діяльності підприємства, відчувши на собі його негативний вплив, або підтримує – у разі створення ним нових робочих місць, участі у доброчинних заходах.

До основних факторів макросередовища (непрямої дії) відносять: економічні, правові, політичні, соціокультурні демографічні, науково-технічні, екологічні тощо.

Економічні фактори: рівень і темпи інфляції; зростання та спад виробництва; оподаткування; умови одержання кредиту; динаміка цін тощо.

Правові фактори – правове регулювання: закони і нормативні акти, які встановлюють правові норми і рамки відносин.

Політичні фактори. Це політична стабільність у державі, регіональні політичні інтереси, міжнаціональні та міжконфесійні відносини тощо. Нестабільна політична ситуація спричиняє відтік капіталу від галузей, що потребують значних довгострокових інвестицій, і водночас спрямовує підприємницьку діяльність у бік короткого обігового циклу, який властивий торговельному бізнесу.

Соціокультурні фактори формуються в межах конкретного суспільства і відображають погляди, цінності та норми поведінки людей, що впливає на прийняття ними управлінських рішень

Демографічні фактори. Це структура населення за віковими, національними, кваліфікаційними ознаками, рівнем освіти, доходів тощо. Такі фактори слід брати до уваги, визначаючи клас споживачів своєї продукції; при оцінюванні залучення трудових ресурсів відповідної кваліфікації, місткості ринку та ін.

Науково-технічні фактори. До них відносять відкриття, винаходи, що зумовлюють зміну уявлень про найкращий спосіб використання певного ресурсу, виготовлення продукції тощо.

Екологічні фактори. До цієї групи факторів впливу належать викиди у середовище забруднюючих та отруйних речовин; рівень фізичного впливу на середовище; стан природного середовища, в якому перебуває підприємство і розміри можливих незворотних негативних наслідків тощо.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав