Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ. Дисципліна: Адміністративне право

Читайте также:
  1. VI. ІНСТИТУТИ БОГОПОСВЯЧЕНОГО ЖИТТЯ
  2. Аварійно - рятувальні служби України.
  3. Аварійно-рятувальні служби
  4. Адаптація інституту державної служби до законодавства ЄС
  5. Види та типи бухгалтерської служби
  6. Відомчі метрологічні служби
  7. Вкажіть об’єкти інформаційних взаємовідносин у процесах діяльності податкової служби?
  8. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  9. Децентралізована структура бухгалтерської служби
  10. Діяльність кадрової служби

 

 

ЛЕКЦІЯ № 3

Дисципліна: Адміністративне право

«Президент України та Кабінет Міністрів України як суб’єкти адміністративного права»

 

 

Київ-2012

 


Тема: «Президент України та Кабінет Міністрів України як суб’єкти адміністративного права»

Навчальні та виховні цілі: засвоїти поняття суб’єктів адміністративного права, особливості діяльності Президента України та Кабінету Міністрів України в сфері державного управління.

Час - 2 години.

Навчальні питання (згідно навчального плану):

Вступ

1. Поняття та особливості суб’єктів адміністративного права.

2. Адміністративно-правовий статус Президента України.

3. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Костів М. Види адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб // Право України.- 2005.- №4.- С.16-20.

2. Дерець В. Реординаційні відносини як окремий вид управлінських відносин між органами виконавчої влади // Право України.- 2005.- №5.- С.32-34.

3. Дерець В.А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К. : Юридична думка, 2007. — 180c.

4. Дробуш І.В. Функції органів місцевого самоврядування в Україні. — К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. — 244с.

5. Колпаков В.К. Адміністративно-правовий статус інших (крім органів виконавчої влади) державних органів // Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т.: Т. 1: Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2007. – 592 с. – С 229 - 238.

6. Колпаков В.К. Загальна характеристика суб’єктів адміністративного права // Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т.: Т. 1: Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2007. – 592 с. – С. 183 – 188.

7. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування. — К. : МАУП, 2004. — 431с.

8. Сушинський О.І. Місцеве самоврядування в Україні: концептуальні засади статусу та діяльності виконавчих органів: Монографія. — Л. : Афіша, 2003. — 176с.

9. Чапала Г.В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз: Монографія. — Х. : Право, 2006. — 219с.

ВСТУП

У адміністративному праві під суб'єктом розуміють носія (власника) прав і обов'язків у сфері державного управління, які передбачені адміністративно-правовими нормами, здатного надані права реалізовувати, а покладені обов'язки виконувати.

З даного визначення випливає, що "претендент" на статус суб'єкта адміністративного права за своїми особливостями потенційно здатний бути носієм суб'єктивних прав і обов'язків у сфері державного управління, тобто повинен мати комплекс соціальних передумов, що дозволяють надати йому суб'єктивні права і обов'язки.

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав