Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виконання та оформлення теоретичної частини контрольної роботи.

Читайте также:
  1. Агент з митного оформлення
  2. Алгоритм виконання курсової роботи
  3. Б) підготувати відповідь на контрольні ПИТАННЯ ДЛЯ теоретичної ПІДГОТОВКИ ДО семінарськОГО ЗАНЯТТЯ
  4. Б) чітка ієрархічна декомпозиція проекту на складові частини, які
  5. Бібліографічне оформлення індивідуальної роботи
  6. Взаємозв'язок соціології та соціальної роботи.
  7. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ.
  8. Визнання та виконання міжнародного комерційного арбітраж­но­го рішення
  9. Виконання акредитива
  10. Виконання бюджету.

 

План реферату складається студентом самостійно. При складанні плану необхідно окреслити коло питань, які будуть розглянуті, і дати їм відповідні назви. План повинен бути простим. Назви питань повинні складатися з одного речення і складати логічну послідовність при викладенні питання, що розглядається.

Для написання реферату необхідно підібрати та вивчити літературні джерела.

При її підборі необхідно керуватися предметними алфавітними каталогами бібліотек, в основному звертаючи увагу на більш пізні видання. При цьому необхідно постійно консультуватись з викладачем.

Вивчення першоджерел необхідно супроводжувати складанням конспектів. Робити виписки, короткі викладки основних положень, збирати цифровий і фактичний матеріал.

При вивченні літератури рекомендується придержуватись певної послідовності: спочатку вивчаються підручники та учбові посібники, потім інструктивні матеріали, далі монографії, журнали і т.д.

Пряме переписування літературних джерел не допускається.

Після вивчення відповідних джерел приступають до написання реферату.

Викладення теми реферату проводиться по окремих питаннях з короткими висновками в кінці. Контрольна робота – це не простий переказ матеріалу, а критична його оцінка, аналіз, з відповідними висновками. Особливу увагу необхідно приділяти дискусійним і проблемним питанням.

Не допускається суцільне переписування підручників та наукових робіт. Студент повинен творчо працювати з літературними джерелами.

Написання реферату потрібно провести в такій послідовності:

1. Ознайомлення з завданнями та теоретичними положення.

2. Вивчення різних точок зору по темі, яка розглядається.

3. Вивчення практичних матеріалів підприємств.

4. Вироблення своєї точки зору по даному питанню.

5. Висновки та пропозиції по аналізованих питаннях.

Реферат повинен мати обсяг 10-15 сторінок рукописного або машинописного тексту. Якщо у студента нерозбірливий почерк, робота виконується тільки у машинописному варіанті.

Робота пишеться на стандартному листі паперу форматом А4 (210х297) на одній стороні листа. При написанні роботи на комп’ютері використовують 14 шрифт і півтора інтервали між рядками, при рукописному - 36 рядків на сторінці (“зебра” №3) з висотою літер не менше 2.5 мм.

Необхідно додержуватись таких розмірів полів: зліва - 3 см; праворуч -1 см; зверху-2 см; знизу-2.5 см. Робота нумерується арабськими цифрами у правому верхньому кутку сторінки. Титульний лист та зміст не нумерується, але враховується в загальному обсязі роботи.

Заголовки питань нумеруються арабськими цифрами без крапки і мати порядкову нумерацію в межах контрольної роботи. Заголовки треба розміщувати по середині сторінки і писати прописними (великими) літерами без крапки в кінці і не підкреслювати.

Інтервал між заголовком і наступним або попереднім текстом повинен бути:

- при написанні за допомогою ПЕОМ – один інтервал;

- при рукописному – один рядок.

Інтервали між рядками заголовку такі ж як і в тексті.

Не допускається розміщувати заголовок в нижній частині сторінки, якщо після нього розміщується тільки одна строчка тексту.

Готова контрольна робота повинна бути прошита шнурком, або швидкозшивачем.

Ілюстрації (малюнки, графіки, схеми, діаграми)позначаються словом “Рис”. Їх треба розміщувати так, щоб можна було розглядати не повертаючи роботи. Якщо так не виходить – щоб для розгляду малюнка роботу треба було повертати по годинниковій стрілці.

Таблиці слід розміщувати відразу після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Всі таблиці нумеруються арабськими цифрами в межах параграфів. Номер таблиці розміщується після надпису “Таблиця” над правим верхнім кутом таблиці над її назвою.

Горизонтальні і вертикальні лінії, які розмежовують рядки та графи, дозволено не проводити, якщо їх відсутність не завадить користуванню таблицею.

 

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав