Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналітична частина. Курсова робота: 25 стр., 9 джерел.

Читайте также:
  1. Quot;Програмування. Частина III.
  2. XV. Аналітична робота.
  3. Аналітична обробка матеріалів екологічної експертизи.
  4. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
  5. Аналітична хімія з технікою лабораторних робіт
  6. Аналітична частина
  7. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
  8. Загальна частина
  9. Загальна частина

 

Реферат

Курсова робота: 25 стр., 9 джерел.

Об'єктом і предметом дослідження є результати винахідництва, промислові зразки, та корисні моделі.

Мета роботи - вивчення основних методів та правових положень захисту інтелектуальної власності на винахідництво, корисну модель і промислові зразки. Основні проблеми, які можуть виникти при встановлені прав інтелектуальної власності.

У процесі роботи виконані наступні дослідження і розробки:

1. Теоретичні поняття винаходу корисної моделі, промислового зразку, основні положення чинного законодавства України

2. Надан повний опис набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок- згідно з чинного законодавства України.

3. Визначено основні проблеми, які можуть бути виникнути у процесі набуття право винаходу корисної моделі, промислового зраку, та основні методи їх вирішення (згідно з чинним законодавством Украини)

Областю можливого практичного застосування є виришення основних питань, які повязані з набуттям інтелектуальної власності на винахідництво, корисну модель, промислового зразку.

У ході виконання курсової роботи опрацювано законокавство України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

Результатами впровадження з'явилися рекомендації вдосконалення маркетингової діяльності підприємства.

Автор роботи підтверджує, що наведений в ній матеріал є повністю актуальним, усі нормативні акти взяті з чинного законодавства України, літературних та інших джерел з літератури.

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

1. Об'єкти правової охорони ………………………………………………5

2. Суб'єкти прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки …..11

3. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки……..………………………………………………………………..13

4. Суб'єктивні права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки……..………………………………………………………………..18

5. Захист прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки……..21

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..…23

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………25
ВСТУП

За Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., до якої приєдналася Україна, до об'єктів промислової власності належать винаходи, загальнокорисні зразки, промислові рисунки і моделі, фабричні і товарні знаки, знаки обслуговування, фірмове найменування і вказівки про місце походження або найменування місця походження, а також запобігання недобросовісній конкуренції.

У цьому переліку не йдеться про раціоналізаторські пропозиції, секрети виробництва (ноу-хау), селекційні досягнення тощо. Проте в п. З ст. 1 цієї Конвенції уточнюється, що об'єктами промисловості можуть бути усі продукти, як вироблювані, так й природного походження.

Відповідно до чинного законодавства України про промислову власність до цієї групи об'єктів інтелектуальної власності належать: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, нерозкрита інформація, у тому числі секрети виробництва (ноу-хау), селекційні досягнення, раціоналізаторські пропозиції.

Отже, промислову власність можна визначити як результати науково-технічної творчості, які можуть бути використані на користь суспільства у будь-якій доцільній діяльності людей. Промислова власність — один із видів інтелектуальної власності, є її складовою частиною.

В Україні законодавство про науково-технічну творчість перебуває у стані становлення. Нині основними джерелами законодавства України про промислову власність є закони України "Про власність" від 7 лютого 1991 р., "Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності" від 13 грудня 1991 p. "Про науково-технічну інформацію" від 25 червня 1993 p., "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 р., "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 р., "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 р., "Про тваринництво" від 15 грудня 1993 p.. Положення про Державне патентне відомство України від 21 липня 1992 p.. Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні від 8 вересня 1992 p. Держпатент України на розвиток прийнятих законодавчих актів про промислову власність прийняв ряд підзаконних нормативних актів, які регулюють порядок оформлення прав на об'єкти промислової власності, та інші відомчі акти.

Важливим джерелом патентного права України є міжнародні договори і конвенції. Кабінет Міністрів України своєю заявою від 26 серпня 1992 p. оголосив про приєднання України до Паризької конвенції про охорону промислової власності, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, Договору про патентну кооперацію. Уряд України взяв на себе обов'язки, що випливають із зазначених Конвенції, Угоди і Договору.

Якщо міжнародним договором, у якому бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про промислову власність, то застосовуються правила міжнародного договору.

Отже, на підставі наведеного можна визначити, що промисловою власністю визнаються результати науково-технічної творчості, які відповідають вимогам законодавства. В об'єктивному значенні право промислової власності — це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що складаються у процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічної творчості.


Аналітична частина


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав